Biotoop en Hortus Haren

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wil het terrein van De Biotoop en de Hortus Botanicus in Haren verkopen. Dit omdat het terrein niet meer in gebruik is voor onderwijs en onderzoek. Het college van de gemeente wil dit terrein graag kopen.

De RUG wil graag dat het academisch erfgoed volledig blijft behouden. Dat zijn in ieder geval de Laarmantuin en het Zoölogisch Lab. Het college vindt dat de Hortus en De Biotoop een belangrijke maatschappelijke en publieke functie hebben.

Overeenkomst

Vanaf mei 2021 onderzoeken RUG en gemeente of ze tot een akkoord kunnen komen. Als dat lukt, is het de bedoeling om uiterlijk eind 2021 een verkoopovereenkomst voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist dus uiteindelijk over de koop.

Wat betekent de mogelijke verkoop?

Zolang het terrein nog niet is verkocht, gebeurt er niets. En ook de eerste periode daarna wil het college De Biotoop en Hortus Botanicus eerst houden zoals ze zijn. Wel gaat de gemeente in gesprek met de belangrijkste belanghebbenden. Dat zijn in ieder geval:

  • Carex
  • Stichting Behoud Groene Hortus
  • Stichting Het Groninger Landschap
  • Vereniging Vrienden van de Hortus ‘Henricus Munting’

De gemeente vraagt hen wat zij voor de korte en lange termijn willen en wat ze daarvoor nodig hebben.

Lange termijn

Wat er op de lange termijn met het terrein gaat gebeuren, gaat de gemeente onderzoeken en uitwerken in 2022 en 2023, en als dat nodig is ook nog daarna. Misschien kan (een deel van) het terrein worden gebruikt voor woningbouw, economie, verkeer, ecologie en/of landschap. De gemeente betrekt de huidige gebruikers, medewerkers, vrijwilligers, bewoners, huurders, omwonenden en andere Harenaren bij de toekomstplannen.

Meer informatie

Veel vragen over wat er in de toekomst eventueel gaat veranderen, kunnen we nu nog niet beantwoorden. Op deze webpagina leest u wat wél al bekend is. Als er nieuws is over de mogelijke (ver)koop, dan plaatst de gemeente ook een bericht in nieuwsbrief Haren.