Biotoop en Hortus Haren

Het college van de gemeente is van plan het besluit te nemen per 1 januari 2023 eigenaar te worden van het terrein van De Biotoop en de Hortus Botanicus in Haren. Met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is de gemeente in hoofdlijnen akkoord over de (ver)koop.

Waarom

Voor inwoners van Haren is het terrein van De Biotoop en Hortus Botanicus sociaal, cultureel en recreatief waardevol. De Biotoop is een belangrijke broedplaats binnen de gemeente. Het beleid van de gemeente is erop gericht om deze kwaliteiten voor de komende jaren in stand te houden. Door zelf eigenaar van het terrein te worden, houdt de gemeente regie op eventuele nieuwe ontwikkelingen.

De RUG wil het terrein van De Biotoop en Hortus Botanicus verkopen omdat het niet meer in gebruik is voor onderwijs en onderzoek.

Definitief besluit

De gemeenteraad beslist eind 2022 definitief of de gemeente het terrein koopt.

Huidige contracten

De huidige contracten voor De Biotoop en de Hortus Botanicus worden in ieder geval verlengd tot eind 2023. Hoe het terrein vanaf 2024 georganiseerd en beheerd wordt, is nu nog niet duidelijk. Dit onderzoekt de gemeente in 2022.

Korte termijn

Voordat de gemeenteraad een definitief besluit kan nemen, onderzoekt de gemeente in 2022 een aantal zaken verder. Zoals de kwaliteit van de grond op het terrein en asbest in het Biotoopgebouw.

Ook gaat de gemeente vervolggesprekken voeren met CareX, Stichting Behoud Groene Hortus, Vereniging Vrienden van de Hortus ‘Henricus Munting’ en Stichting Het Groninger Landschap.

Verder wil de gemeente in 2022 in gesprek met gebruikers, bewoners, vrijwilligers, inwoners en andere betrokkenen. Over de voor- en nadelen van de huidige situatie en de mogelijkheden voor een stabiele toekomst van het terrein.

Lange termijn

De gemeente wil de bestaande elementen op het terrein in de basis behouden. Maar ziet wel mogelijkheden om de organisatie en het beheer te verbeteren. Op de langere termijn ontstaat wellicht ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op (een gedeelte van) het terrein. Door zelf eigenaar te worden, houdt de gemeente hier regie op.

Meer informatie

Veel vragen over wat er in de toekomst eventueel gaat veranderen, kunnen we nu nog niet beantwoorden. Op deze webpagina leest u wat wél al bekend is. Als er nieuws is, plaatst de gemeente ook een bericht in nieuwsbrief Haren.