build-reside iconBiotoop en Hortus Haren

De gemeente Groningen is vanaf 1 januari 2023 eigenaar van het terrein van De Biotoop en de Hortus Botanicus in Haren. Dit terrein heeft de gemeente gekocht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Kwaliteiten behouden

Vooral voor de inwoners van Haren is het terrein van De Biotoop en Hortus Botanicus belangrijk. De tuinen van de Hortus zijn een oase van rust en natuur. De Biotoop is een belangrijke broedplaats voor kunstenaars en ondernemers. Zij organiseren regelmatig culturele en sociale activiteiten voor iedereen. De gemeente wil deze kwaliteiten de komende jaren graag behouden. Een plan voor de toekomst en verbeteringen wil de gemeente bespreken met de huidige gebruikers en de inwoners van Haren.

Locatie

Adres: Kerklaan 34 te Haren

Actueel

De contracten met de huidige hoofdgebruikers van het terrein, CareX en Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH), zijn eind vorig jaar verlengd tot eind 2023. Hoe het gebruik van het terrein van de Biotoop vanaf 2024 wordt georganiseerd, heeft te maken met de uitkomst van de onderzoeken naar de staat van onderhoud van de gebouwen van de Biotoop. 

Op basis van deze onderzoeken heeft het college op 27 juni 2023 besloten om het huidige gebruik van de Biotoop voort te zetten tot 1 januari 2026 met een gefaseerde uitloop voor de gebruikers tot uiterlijk 1 januari 2028. De gebruikers krijgen hiermee maximaal vijf jaar tijd om nieuwe woon- of werkruimte te vinden. Omdat het Zoölogisch laboratorium de status van een gemeentelijk monument heeft zal het tijdelijk gebruik van dit gebouw tot 1 januari 2025 worden voortgezet. Om dit mogelijk te maken wordt de raad na de zomer gevraagd om in te stemmen met het beschikbaar stellen van extra geld.

Deze periode van vijf jaar wordt onder andere gebruikt voor het uitwerken van toekomstplannen van het totale gebied Biotoop / De Hortus. Met dit besluit komt het college tegemoet aan de motie die de raad heeft aangenomen, voor de aankoop van het gebied, om de gebruikers zekerheid te geven tot tenminste 1 januari 2025.

Afspraken met de Hortus over het gebruik worden afzonderlijk gemaakt.

Stand van zaken en planning

2022

  • Op 22 december 2022 is het koopcontract ondertekend door de gemeente Groningen en de RUG.
  • De gemeente bespreekt de toekomstmogelijkheden met CareX, Stichting Behoud Groene Hortus, Vereniging Vrienden van de Hortus ‘Henricus Munting’ en Stichting Het Groninger Landschap.

2023

  • In 2023 gaat de gemeente verder met het toekomstonderzoek en de gesprekken met de betrokken partijen. Ook volgen gesprekken met gebruikers, bewoners en vrijwilligers van het terrein en inwoners van Haren. We bespreken dan de verbeteringen en mogelijkheden voor een mooie en stabiele toekomst van het terrein.

Documenten

Meer informatie

Als er nieuws is, plaatst de gemeente hierover een bericht in de nieuwsbrief Haren. Neem hierop een abonnement, dan blijft u over dit onderwerp op de hoogte.

Veel vragen over wat er in de toekomst eventueel gaat veranderen, kunnen we nu nog niet beantwoorden. Deze webpagina wordt steeds bijgewerkt met het laatste nieuws.

Hebt u een vraag of opmerking over de Hortus en/of de Biotoop Haren? Stuur uw reactie via het contactformulier. U kunt ook bellen met 14 050.