Aanpak Oosterhamrikzone

Aanpak Oosterhamrikzone is een plan voor het hele gebied tussen het Damsterdiep, de Europaweg, de Bedumerweg en de oostelijke ringweg.

Doel aanpak Oosterhamrikzone

Met dit plan wil de gemeente Groningen, de provincie Groningen, Rijkswaterstaat en Groningen Bereikbaar de stad Groningen en de wijken:

  • Beter bereikbaar maken
  • Slimme en veilige fietsverbindingen aanleggen
  • Meer groen
  • Meer bedrijvigheid
  • Beter zicht op het water en aantrekkelijke wandelpaden.

Zodat het ook in de toekomst prettig is om in de Oosterhamrikzone te wonen en te werken. Aanpak Oosterhamrikzone bestaat uit vijf onderdelen:

  • Auto-, bus- en fietsverbinding in de Oosterhamrikzone
  • Fietsvriendelijke Korreweg
  • Vervanging Gerrit Krolbrug
  • Toekomst busbaanbrug
  • Verkeersmaatregelen om doorstroming te verbeteren

Meer informatie