U bent hier

Zonne-energie

Zon is een schone energiebron die nooit opraakt. De energie kan opgewekt worden door zonnepanelen of zonnecollectoren. Dat kan op het dak van een huis of bedrijfspand, in de vorm van een kleinschalig zonnepark of een groot zonnepark.

Online-bijeenkomst 14 januari 2021

Vanwege de vele reacties en vragen was er op 14 januari een extra online-informatiebijeenkomst over het concept-beleidskader Zonneparken.

 • Bekijk de video (YouTube) van deze bijeenkomst.
 • Bekijk de presentatie (pdf 2,3 MB) die tijdens het webinar is gegeven.
 • Lees de antwoorden (pdf 219 kB) op de concrete vragen van de zes insprekers.
 • Lees de veelgestelde vragen en antwoorden (pdf 370 kB) webinar concept-Beleidskader Zonneparken.
 • Bekijk de presentatie als PowerPoint (let op 24 MB) of als pdf (3,4 MB)

Ontwerp-beleidskader Zonneparken

Het Concept-beleidskader Zonneparken (pdf 6,5 MB) van de gemeente Groningen lag t/m 21 januari 2021 ter inspraak.

De gemeente Groningen geeft ruimte voor de aanleg van zonneparken op verschillende plekken in de gemeente. Daarmee wordt een groot deel van de stroom opgewekt die nodig is om in 2035 CO2-neutraal en aardgasvrij te kunnen zijn.

Naast het benutten van geschikte daken voor zonnepanelen zijn er zonneparken nodig. Dit gaat om nieuwe locaties, naast de zonneparken die zijn aangelegd of in voorbereiding zijn. Kijk op de kaart welke locaties daarvoor in aanmerking kunnen komen.

De uitgangspunten van de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer zijn gerespecteerd en grotendeels overgenomen in het nieuwe beleidskader.

Het college van B&W heeft in het Concept-beleidskader Zonneparken beschreven waar nieuwe zonneparken ontwikkeld kunnen worden en aan welke voorwaarden de initiatieven moeten voldoen. Initiatiefnemers uit de gemeente kunnen zonneparken tot maximaal 10 hectare ontwikkelen, waarbij de omgeving voor minimaal 50% van het project mee moet kunnen doen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor lokale energiecoöperaties.

De gemeente wil dat energieprojecten zoals zonneparken steun krijgen vanuit de omgeving. Dan helpt het als de inwoners van Groningen ook van de opbrengsten kunnen profiteren. Inwoners wordt zo de gelegenheid geboden om mee te doen aan zonneparkprojecten.

Vervolg vanaf februari 2021

Naar aanleiding van de reacties op het concept-beleidskader, gaat de gemeente verder praten met bewoners- en belangenorganisaties over de uitwerking van het beleid voor kleine en lokale zonneparken in het buitengebied. Ook met individuele inwoners gaan we in gesprek. Daarvoor organiseren we de volgende stappen:

 1. Startoverleg met bewoners- en belangenorganisaties om samen onderstaande stappen verder uit te werken.
 2. Inloopsessies met de kaart op tafel voor organisaties in Haren, Glimmen, Onnen, en Noordlaren (in voormalige gemeentehuis Haren)
 3. Inloopsessies met de kaart op tafel voor organisaties in Thesinge, Ten Boer, Ten Post, Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Winneweer, Wittewierum, Woltersum (in voormalige gemeentehuis Ten Boer)
 4. Bij iedere reeks inloopsessies is ook gelegenheid voor inwoners om mee te denken
 5. Gesprek over concept-beleid en wandeling met de wethouder en beleidsteam in Hondsruggebied e.o.
 6. Gesprek over concept beleid en wandeling met de wethouder en beleidsteam in buitengebied rond Ten Boer e.o.
 7. Online-enquête en afsluitend webinar voor alle inwoners

De betrokken organisaties krijgen een uitnodiging voor het online startoverleg. Het overleg is bedoeld om de stappen 2 tot en met 7 samen verder uit te werken of aan te vullen. De opbrengst uit deze stappen vormt samen met de inspraakreacties input die kan worden verwerkt in een aangepast concept-beleidskader dat naar het college van B&W en de gemeenteraad gaat. Na het startoverleg is duidelijk hoe deze tussenstap er precies uitziet. De betrokken organisaties ontvangen dan opnieuw bericht over de opzet, de data van de diverse activiteiten en details over aanmelding of meedoen. Bij de diverse activiteiten in het vervolgproces worden de corona-regels in acht genomen.

Meer informatie

Stel uw vraag via zon@groningen.nl.

Plaatsing zonnepanelen of zonnecollectoren

Hiervoor hebt u meestal geen omgevingsvergunning nodig. Kijk voor meer informatie op de webpagina zonnepaneel of zonnecollector vergunning aanvragen.

Zonnepanelen en subsidie

Op zonnepanelen wordt geen subsidie gegeven, omdat zonnepanelen zichzelf terugverdienen. Subsidie is dus niet nodig. Voor groene daken hebben we wél subsidie. Oók als dit gecombineerd wordt met zonnepanelen. Kijk op de webpagina subsidie groen dak aanvragen.

Zonneparken

Klein zonnepark

Een klein zonnepark is groter dan 200m2 en maximaal 10 hectare groot, inclusief de ruimte voor de randen en de ruimtelijke inpassing, etc.

Waar kunnen kleinschalige zonneparken komen (en waar niet)?

Dit staat aangegeven op de kaart (klik twee keer op de afbeelding voor een grotere weergave). In het concept-beleidskader leest u hier meer over.

Kaart met locaties die wel of niet geschikt zijn voor kleine zonneparken

 

Grote zonneparken

Grootschalige zonneparken zijn groter dan 10 hectare. Ze kunnen worden aangelegd in Westpoort-Noord en Meerstad-Noord. Deze gebieden zijn grotendeels in bezit van de gemeente. Reserve-optie is De Vork. Voor ieder gebied wordt een eigen gebiedsvisie opgesteld. 

Doel is om de opbrengsten van deze grote zonneparken maximaal ten goede te laten komen aan alle inwoners van de gemeente. Dit willen we bereiken door als gemeente zelf de financiering en exploitatie op ons te nemen. Hiervoor richten we een eigen exploitatiebedrijf en energiefonds in. De opbrengsten willen we gebruiken voor de verduurzaming van de wijken en dorpen.

De gemeente Groningen wil deze grootschalige projecten uitwerken in samenspraak met de omgeving en in samenhang met andere ontwikkelingen. Er is ruimte voor samenwerking met lokale initiatieven of andere grondeigenaren.

In Meerstad-Noord komt het grootste zonnepark. Hiervoor is een gebiedsvisie opgesteld. Lees meer hierover op de webpagina Gebiedsvisie Meerstad Noord

Meer informatie