Beleidskader Zon op daken

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Dat wil zeggen dat we veel energie gaan besparen en dat de resterende energie die we gebruiken afkomstig is van hernieuwbare bronnen. De helft hiervan wekken we in de gemeente Groningen zelf op.

Beleid

Het college heeft het beleidskader Zon op daken vastgesteld.

Een kwart van de energievraag in 2035

De totale potentie in 2035 en de ambitie voor zonne-energie is 950 megawattpiek (MWp). Dat komt overeen met ongeveer 2,4 miljoen zonnepanelen. Dit levert voldoende hernieuwbare stroom op voor alle huishoudens in onze gemeente en bedraagt ruim een kwart van de totale energievraag in 2035.

Geschikte daken gebruiken

We willen de groei van het aantal zonnepanelen versnellen. Daarom komen er veel zonnepanelen op daken en op zonnecarports boven parkeerterreinen. Dat is een gezamenlijke opgave. U kunt daar aan bijdragen. Zo is de plaatsing van zonnepanelen hét moment om ook te kijken naar groen of wateropslag op het dak. Wij leggen daarom de mogelijkheden graag aan u voor. Bekijk hiervoor de handreiking.

Waar nog meer?

Het ‘laaghangend fruit’ van zon op daken is echter inmiddels grotendeels geplukt. Nu is het ‘hoger hangend fruit’ aan de beurt. We onderzoeken de mogelijkheden voor architectonisch verantwoorde zonnecarports boven P+R terreinen. Dat doen wij zorgvuldig en in samenspraak met de omwonenden.

Daarnaast zijn of gaan we in gesprek met de netbeheerders, bedrijvenverenigingen, woningcorporaties, schoolbesturen, energiecoöperaties en woningeigenaren. We maken afspraken om het aantal zonnepanelen op daken te versnellen.

Kaart

Contact

Hebt u een vraag of opmerking? Gebruik het contactformulierexterne-link-icoon.

Bijlagen