Zaagmuldersweg 30 km

We willen de Zaagmuldersweg veranderen in een buurtstraat met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Hierbij komt er meer aandacht voor fietsers en voetgangers én meer ruimte voor groen en beleving. Daarmee neemt de leefkwaliteit van de straat toe.

Van 50 naar 30 km/uur

Op 16 november 2022 is het Uitvoeringsprogramma Doorwaadbare Stad 'Van verkeersruimte naar leefruimte' vastgesteld. In totaal gaat het om ruim 50 straten en wegen binnen de gemeente Groningen die in de periode 2022 - 2040 worden veranderd van 50 naar 30 km/u.

De Zaagmuldersweg is één van deze wegen. De straat is vooral gericht op gemotoriseerd verkeer en dat willen we veranderen. 

Hoe nu verder

Na overleg met de bewonersorganisatie Oosterparkwijk vormt de gemeente een klankbordgroep. De klankbordgroep is sparringpartner en komt met ideeën. Zo zal er ook samen met de klankbordgroep een wandeling gemaakt worden over de Zaagmuldersweg.

Met de opgehaalde informatie van de inloopbijeenkomst op 2 oktober én de ideeën vanuit de klankbordgroep zal er een eerste ontwerp worden opgesteld. De planning is om dit eerste ontwerp in februari 2023 tijdens een inloopbijeenkomst te delen met omwonenden.

Planning

  • Inloopavond: 2 oktober 2023
  • Schetsontwerp: december 2023
  • Voorlopig ontwerp: mei/juni 2024
  • Definitief ontwerp: september 2024
  • Start uitvoering: eind 2024/begin 2025

Contact

Gebruik het contactformulierexterne-link-icoon. Vul bij onderwerp 'Zaagmuldersweg' in.

Documenten