Verzoek tot informeel overleg

Integraal vooroverleg

Twijfelt u of uw plannen haalbaar zijn? Dan kunt u een aanvraag indienen bij Loket Bouwen en Wonen. Daar wordt uw plan getoetst aan het omgevingsplan, de welstandsnota of andere belangrijke regels (zoals erfgoed of woonbeleid).

We noemen dit een integraal vooroverleg. Het is geen vooroverleg in de zin dat er een overleg met u plaatsvindt. Het is daarom belangrijk dat u de plannen voldoende duidelijk kunt maken met documenten en tekeningen. Bekijk  de 10 vuistregelsexterne-link-icoon  voor tips en informatie.

Een integraal vooroverleg kost € 155,00 per aanvraag - zie pagina 19 van de legesverordening 2024externe-link-icoon (Paragraaf 2.2, Artikel 2.4).

Verzoek tot informeel vooroverlegexterne-link-icoon