Vervanging Gerrit Krolbrug en Paddepoelsterbrug

Update: In verband met de stremming van de Gerrit Krolbrug kunt u hierover informatie vinden op de site van Groningen Bereikbaar.

Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen werken samen aan de vervanging van de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug.

Gerrit Krolbrug

Deze brug ligt in het verlengde van de Korreweg. Met ongeveer 15.000 fietsers die dagelijks de brug passeren, is het een van de drukste fietsverbindingen van Groningen. De brug is bijna 100 jaar oud en heeft steeds meer last van storingen. De nieuwe brug moet voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een nationale hoofdvaarweg en zorgen voor een veilige en vlotte doorstroming van het wegverkeer.

Voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug voert ingenieursbureau Royal Haskoning/DHV in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek uit naar de mogelijke varianten voor een nieuwe brug. Dit noemen we een variantenstudie. De variantenstudie eindigt met het vaststellen van de bestuurlijke voorkeursvariant. Dit gebeurt naar verwachting in het voorjaar van 2021.

Paddepoelsterbrug

In september 2018 is de Paddepoelsterbrug van zijn brughoofd afgestoten door een aanvaring met een binnenvaartschip. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de huidige brug niet terug te plaatsen vanwege de veiligheid op de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl. Ingenieursbureau Royal Haskoning/DHV voert in opdracht van Rijkswaterstaat een alternatieven studie uit voor een nieuwe brug.

Meer informatie

Bestuurlijk overleg 26 maart 2021

Bestuurlijk overleg 6 november 2020

Bestuurlijk overleg 8 mei 2020

Bestuurlijk overleg 13 februari 2020

Brieven aan gemeenteraad

Correspondentie gemeente Groningen - Rijkswaterstaat

Documenten participatiegroep Gerrit Krolbrug 18 augustus 2020

Analyse maakbaarheid voorkeursvariant Gerrit Krolbrug 2016 (Wob-verzoek oktober 2020)

Webinar 1 juli 2020

Overige documenten Gerrit Krolbrug

Documenten Paddepoelsterbrug