permits iconToeristische verhuur eigen woning

Om de wooncrisis aan te pakken mag u vanaf 1 januari 2023 uw woning of woonboot maximaal 30 nachten per jaar verhuren aan toeristen. Er is gekozen voor maximaal 30 nachten per jaar zodat de woning hoofdzakelijk gebruikt wordt als eigen woning. De voorwaarde voor het verhuren is dat u zich registreert. Daarnaast is het verplicht om het registratienummer te vermelden in verhuuradvertenties. Verhuurt u uw woning langer dan 30 nachten per jaar? Of hebt u zich niet geregistreerd? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Noodzaak

Een toenemend aantal woningen in Groningen en Haren wordt een groot gedeelte of zelfs het gehele jaar voor korte periodes verhuurd aan toeristen. Dit gebeurt vaak via platforms zoals Airbnb, Booking.com en Expedia. Continu kort verhuur van de volledige woning zorgt ervoor dat deze woningen niet beschikbaar zijn voor woningzoekenden. Bovendien draagt het kort verhuren niet bij aan het gemeenschapsgevoel in een straat of wijk, sterker nog: het kan leiden tot overlast.

Uitzonderingen

Uitzonderingen op deze regels zijn bed & breakfasts waarbij het bestemmingsplan ruimte biedt voor logies en ontbijt. Bovendien moet deze eigenaar ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Verder zijn de woningen in voormalig gemeente Ten Boer uitgezonderd, aangezien daar een tekort aan woningen niet is aangetoond. De maatregel mag vanuit de wetgeving alleen gelden voor gebieden waar sprake is van een tekort aan woningen of waar de leefomgeving wordt aangetast.

Voorwaarden

Iedereen kan vanaf 1 januari 2023 de woning verhuren voor maximaal 30 nachten. De voorwaarden zijn dat verhuurders hun woning of woonboot van tevoren registeren en het registratienummer in advertenties opnemen. Hiermee weet de gemeente wie aanspreekpunt is van een verhuurde woning. Als u uw eigen woning huurt van bijvoorbeeld een woningcorporatie, dan kunnen in het contract andere voorwaarden zijn opgenomen voor toeristisch verhuur. Raadpleeg hiervoor uw huurcontract of neem contact op met de verhuurder.

Net als bij hotels en bed & breakfasts, betalen inwoners die hun eigen woning aan toeristen verhuren logiesbelasting, ook wel toeristenbelasting genoemd. Dit heft het Noordelijk Belastingkantoor in opdracht van de gemeente Groningen. Deze belasting mag worden doorbelast aan de huurder.

Wilt u meer weten over het verhuren van uw eigen woning of hebt u een vraag? Bekijk de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Beleid

Per 1 januari 2023 mag u uw woning maximaal 30 nachten verhuren. Het gaat om de verhuur van de eigen woning. Om uw woning te verhuren, registreert u zich van tevoren. 

Toerisme willen we graag faciliteren. We merken dat de populariteit van platforms zoals Booking.com en Airbnb groeit. Hierdoor worden er meer eigen woningen verhuurd voor korte periodes, waardoor de verhouding tussen wonen en toerisme uit balans raakt. Woningen zijn om te wonen, met de huidige woningcrisis is dit extra belangrijk. We willen voorkomen dat het woningtekort verder oploopt. Bovendien kan het verhuren voor korte periodes leiden tot overlast, met deze nieuwe maatregelen beschermen we de sociale binding in een buurt/wijk.

Vanaf 1 januari 2023.

Toeristisch verhuur is het tegen betaling aanbieden van de woning aan personen die niet met een adres in de gemeentelijke Basisregistratie Personen van Groningen zijn ingeschreven.

Nee, deze nieuwe regels gelden niet voor een bed & breakfast. Een bed & breakfast is een kleinschalige verblijfsaccommodatie, het bestemmingsplan van een woning moet hier ruimte voor bieden. Daarnaast moet de b&b ingeschreven zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Airbnb is het platform voor verhuur en boeking van onder andere particuliere accommodaties. B&b staat voor bed & breakfast. Dit is een kleinschalige accommodatie gericht op toeristisch en kortdurend verblijf. Het bestemmingplan moet ruimte bieden voor zo’n accommodatie. Een b&b biedt overnachtingen in combinatie met ontbijt. Het is vaak gevestigd in een woonhuis of bijhuis en wordt gerund door de eigenaren van het huis. Een b&b moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.

Het is niet toegestaan om uw woning langer dan 30 nachten per jaar of korter dan 4 maanden te verhuren (bed & breakfast uitgezonderd). Als u uw woning langer dan 4 achtereenvolgende maanden verhuurt, dan valt dit niet onder toeristisch verhuur maar onder ‘wonen’. De huurder moet zich inschrijven in het Basisregister Personen van de gemeente Groningen.  

Nee, dat mag straks niet meer. U mag uw woning vanaf 1 januari 2023 maximaal 30 nachten per jaar verhuren aan toeristen als u zich heeft geregistreerd.

De regels gelden voor de gehele gemeente, met uitzondering van Ten Boer. Deze uitzondering maken we omdat in Ten Boer geen aantoonbaar woningtekort geldt. Volgens de wet mogen alleen in gebieden met woningtekort de nieuwe regels worden toegepast.

De verhuurder houdt zelf het aantal nachten bij dat de woning is verhuurd. Het Noordelijk Belastingkantoor vraagt de verhuurder ieder jaar om de hoeveelheid nachten op te geven om daarover toeristenbelasting te betalen. De bewijslast voor het aantal verhuurde nachten ligt bij de verhuurder.

U kunt een bestuurlijke boete krijgen als u uw woonruimte aanbiedt voor toeristische verhuur zonder registratienummer. En als u uw woonruimte meer dan 30 nachten per kalenderjaar verhuurt aan toeristen.

De hoogte van de boetes vindt u hier:

Overtreding

Grondslag Huisvestingswet 2014

Eerste overtreding

Recidive

 

 

 

 

 

Tweede keer

Derde keer

Vierde keer en verder

Aanbieden woonruimte voor toeristische verhuur zonder registratienummer

Artikel 23a, eerste lid

Niet-bedrijfsmatig
€ 500,-

 

Bedrijfsmatig
€ 1.000,-

Niet-bedrijfsmatig
€ 1.000,-

 

Bedrijfsmatig € 2.000,-

Niet-bedrijfsmatig
€ 1.500,-

 

Bedrijfsmatig € 4.000,-

Niet-bedrijfsmatig
€ 3.000,-

 

Bedrijfsmatig €9.000,-

In gebruik geven van woonruimte voor toeristische verhuur voor meer dan dertig nachten per kalenderjaar

Artikel 23b, eerste lid

Niet-bedrijfsmatig aantal dagen X € 450, tot maximaal € 12.000,-

Bedrijfsmatig aantal dagen X € 450, tot maximaal € 22.500,-

Niet-bedrijfsmatig
€ 12.000,-

 


Bedrijfsmatig € 22.500,-

Niet-bedrijfsmatig € 15.000,-

 


Bedrijfsmatig € 22.500,-

Niet-bedrijfsmatig
€ 18.000,-

 


Bedrijfsmatig
€ 22.500,-


In dit raadsbesluit vindt u meer informatie over toeristische verhuur en de bestuurlijke boete.

Verhuur

Ja, met de registratie mag u uw woning maximaal 30 nachten per jaar verhuren.

Ja, dat mag. Ook dan geldt de registratieplicht en grens van 30 nachten. Bed & breakfasts zijn hiervan uitgezonderd. Daarvoor gelden de regels: het bestemmingsplan moet ruimte bieden voor logies en ontbijt en de b&b moet ingeschreven zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Ja, ook woonboten vallen onder deze regeling.

Dat mag, u bepaalt zelf op welke manier u uw woning aanbiedt. De registratieplicht geldt altijd, ongeacht het platform waar u uw woning aanbiedt.

Registratie

Met de registratie weten we als gemeente waar woningen worden verhuurd aan toeristen. Het Noordelijk Belastingkantoor stuurt u een bericht voor het betalen van de toeristenbelasting.

De registratie is kosteloos. U hoeft zich voor uw woning ook maar één keer aan te melden.

Het vermelden van het registratienummer in verhuuradvertenties (zoals bij Booking.com en Airbnb) is vanaf 1 januari 2023 verplicht. 

Nee, er zijn geen eisen verbonden aan de registratie. De registratie laat zien dat de verhuurder bekend is bij de gemeente en belasting afdraagt voor de verhuur.

Belasting

Als er toeristen verblijven in onze gemeente, dan maken we meer kosten. Bijvoorbeeld om straten schoon te maken en wegen te onderhouden. Die extra kosten betalen we onder andere van de inkomsten uit de toeristenbelasting. Voor 1 januari 2023 bent u ook verplicht om toeristenbelasting te betalen, maar dit moet u zelf bij het Noordelijk Belastingkantoor aangeven. Vanaf 1 januari 2023 vraagt het Noordelijk Belastingkantoor aan geregistreerde woningeigenaren hoeveel overnachtingen er zijn geweest.

Op de website van het Noordelijk Belastingkantoor vindt u de huidige tarieven.

Ja, dat mag.

Overige vragen

Bij het meldpunt overlast en zorg kunt u uw klacht melden.