Overlast en zorg melden

U ervaart steeds terugkerende overlast in uw woon- en leefomgeving. En het is u niet gelukt om dit zelf op te lossen. Of u maakt zich zorgen over iemand in uw buurt. Dan kunt u een melding doen bij het Meldpunt Overlast en Zorg.

Wat kan ik zoal melden bij het Meldpunt Overlast en Zorg?

 • Burenoverlast
 • Jeugd- en jongerenoverlast
 • Drugs- en of alcoholoverlast
 • Dieren: verwaarlozing of gevaar voor omgeving
 • Overlast door horeca
 • Zorg: psychische problemen, verslaving, zelfverwaarlozing, zorg om kinderen, signalen van huiselijk geweld, buitenslapers

Wat gebeurt er als ik een melding doe?

 • Het meldpunt onderzoekt uw melding en verzamelt gegevens om een goed beeld te krijgen van de situatie.
 • De mogelijkheden worden met u besproken. Daarbij verstrekt het meldpunt informatie en advies over wat u zelf nog zou kunnen doen.
 • In overleg met u bespreekt het meldpunt de melding met de juiste instanties. Het meldpunt werkt samen met de politie, woningcorporaties, buurtbemiddeling, WIJ, hulpverleningsinstanties en overige instanties.
 • Het meldpunt maakt afspraken met de instanties en volgt wat er met de melding gebeurt.
 • De melding wordt in overleg met u afgesloten.

Een voorbeeld van overlast

Dagelijkse geluidsoverlast door uw buren. Praten heeft niet geholpen en het lawaai blijft. Het meldpunt bekijkt met u de mogelijkheden en geeft advies wat u nog zou kunnen doen. In overleg met u worden instanties betrokken die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie.

Een voorbeeld van zorg om de ander

De buurvrouw die al dagen lang niet meer naar buiten komt, ’s nachts heel hard schreeuwt en haar inboedel uit het raam gooit. Het meldpunt zorgt dat de juiste hulpverlenende instanties worden ingezet met als doel de buurvrouw te ondersteunen of te begeleiden.

Een voorbeeld van overlast door jongeren

Elke avond hangen jongeren bij een bushaltehokje. Ze hebben veel lawaai en laten afval achter. U ervaart een dreigende sfeer waardoor u ze niet aan durft te spreken. Het meldpunt overlegt met de wijkagent en de jongerenwerkers hoe de overlast gestopt kan worden.

Telefonisch melden

U kunt ook telefonisch een melding doen via: 050 587 58 85, maandag t/m vrijdag 10:00-17:00 uur.

Overlast melden bij de politie

Ervaart u op dit moment ernstige overlast en denkt u dat ingrijpen door de politie nodig is? Bel de politie: 0900-8844. Bij acuut gevaar belt u 112. Naast uw melding bij de politie, kunt u ook melding doen bij het Meldpunt Overlast en Zorg.

Overlast bij evenementen

Hebt u geluidsoverlast of hinder van een evenement waarvoor de gemeente een evenementenvergunning heeft gegeven? Doe een melding.

Melding schade/vuil in uw buurt

Doet een lantaarnpaal het niet? Ziet u een fietswrak? Zwerfvuil? Ligt een stoeptegel los? Hebt u een opmerking over het onderhoud van groen in de straat of bij een speelplek? Is er een gevaarlijke verkeerssituatie? Doe dan een melding openbare ruimte.

Twijfels over zorgverlening melden

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de Wmo en jeugdzorg. Twijfelt u aan de kwaliteit bij een zorgaanbieder van bijvoorbeeld beschermd wonen of dagbesteding? Of denkt u dat er sprake is van misbruik van zorggeld? Meld het bij de gemeente.

Plaagdieren

Hebt u last van plaagdieren (ratten, muizen of insecten zoals wespen of vlooien)? U kunt contact opnemen met de Milieudienst.