Overlast en zorg melden

U hebt (regelmatig) overlast van één of meer personen. En het is u niet gelukt om dit zelf op te lossen. Of u maakt zich zorgen over iemand in uw buurt.

Melding doen

  • Overlast door buren, jongeren, drugs, alcohol, horeca, houtrook/houtkachels.
  • Verwaarloosde of gevaarlijke dieren.
  • Mensen die zorg nodig hebben: psychisch, verslaving, verwaarlozing, huiselijk geweld, buitenslapers.

Doe online een melding  >

Telefonisch melden

U kunt ook bellen: 050 587 58 85, maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 17:00 uur.

Overlast melden bij de politie

Ervaart u op dit moment ernstige overlast en denkt u dat ingrijpen door de politie nodig is? Bel de politie: 0900 8844. Bij acuut gevaar belt u 112. Naast uw melding bij de politie, kunt u ook melding doen bij het Meldpunt Overlast en Zorg.

Houtrook / houtkachels

U kunt overlast melden van houtrook / houtkachels. Maar de gemeente kan helaas weinig doen tegen overlast van houtstook. Er zijn (nog) geen landelijke wetten of regels die het mogelijk maken dat de gemeente ingrijpt. Wel onderzoekt de GGD voor de gemeente (pdf, website gemeenteraad) hoe we in de toekomst overlast van houtrook kunnen aanpakken.

Wat kunt u doen als u overlast ervaart?

Ga eerst zelf in gesprek met de houtstoker, als dat mogelijk is. U kunt de stoker tips geven. Komt u er samen niet uit? Maak dan gebruik van buurtbemiddeling.

Het is belangrijk dat u goed weet waar de overlast vandaan komt (welke woning) en hoe vaak u last hebt. Houd bijvoorbeeld 2 weken een dagboekje bij. Vermeld hoe vaak u overlast ervaart, wat voor weer het op dat moment is en vanuit welk huis het komt.

Stookt u zelf hout?

Lees op de website van de Rijksoverheid hoe u de overlast kunt beperken.

Wat gebeurt er als u een melding doet?

  1. Het meldpunt onderzoekt uw melding en verzamelt gegevens om een goed beeld te krijgen van de situatie.
  2. De mogelijkheden worden met u besproken. Daarbij verstrekt het meldpunt informatie en advies over wat u zelf nog zou kunnen doen.
  3. In overleg met u bespreekt het meldpunt de melding met de juiste instanties. Het meldpunt werkt samen met de politie, woningcorporaties, buurtbemiddeling, WIJ, hulpverleningsinstanties en overige instanties.
  4. Het meldpunt maakt afspraken met de instanties en volgt wat er met de melding gebeurt.
  5. De melding wordt in overleg met u afgesloten.
Een voorbeeld van overlast

Dagelijkse geluidsoverlast door uw buren. Praten heeft niet geholpen en het lawaai blijft. Het meldpunt bekijkt met u de mogelijkheden en geeft advies wat u nog zou kunnen doen. In overleg met u worden instanties betrokken die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie.

Een voorbeeld van zorg om de ander

De buurvrouw die al dagen lang niet meer naar buiten komt, ’s nachts heel hard schreeuwt en haar inboedel uit het raam gooit. Het meldpunt zorgt dat de juiste hulpverlenende instanties worden ingezet met als doel de buurvrouw te ondersteunen of te begeleiden.

Een voorbeeld van overlast door jongeren

Elke avond hangen jongeren bij een bushaltehokje. Ze hebben veel lawaai en laten afval achter. U ervaart een dreigende sfeer waardoor u ze niet aan durft te spreken. Het meldpunt overlegt met de wijkagent en de jongerenwerkers hoe de overlast gestopt kan worden.

Overlast die u ergens anders kunt melden

Evenementen

Hebt u geluidsoverlast of hinder van een evenement waarvoor de gemeente een evenementenvergunning heeft gegeven? Doe een melding

Schade/vuil in uw buurt

Doet een lantaarnpaal het niet? Ziet u een fietswrak? Zwerfvuil? Ligt een stoeptegel los? Hebt u een opmerking over het onderhoud van groen in de straat of bij een speelplek? Is er een gevaarlijke verkeerssituatie? Doe dan een melding openbare ruimte

Twijfels over zorgverlening

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de Wmo en jeugdzorg. Twijfelt u aan de kwaliteit bij een zorgaanbieder van bijvoorbeeld beschermd wonen of dagbesteding? Of denkt u dat er sprake is van misbruik van zorggeld? Meld het bij de gemeente

Dierplaagbeheersing

Hebt u last van dieren zoals ratten, muizen, mieren, wespen of vlooien? U kunt contact opnemen met de Milieudienst