Overlast en zorg melden

U hebt (regelmatig) overlast van één of meer personen. En het is u niet gelukt om dit zelf op te lossen. Of u maakt zich zorgen over iemand in uw buurt.

Melding doen

Overlast door evenement?

Hebt u geluidsoverlast of hinder van een evenement waarvoor de gemeente een evenementenvergunning heeft gegeven? Doe een melding evenement.

Overlast door mensen in uw buurt?

  • Overlast door buren, jongeren, drugs, alcohol, horeca, houtrook/houtkachels.
  • Verwaarloosde of gevaarlijke dieren.
  • Mensen die zorg nodig hebben: psychisch, verslaving, verwaarlozing, huiselijk geweld, buitenslapers.

Melding: overlast door mensen in uw buurtexterne-link-icoon

U kunt ook bellen met 050 587 58 85, maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 17:00 uur.

Ervaart u op dit moment ernstige overlast en denkt u dat ingrijpen door de politie nodig is? Bel de politie: 0900 8844. Bij acuut gevaar belt u 112. Naast uw melding bij de politie, kunt u ook melding doen bij het Meldpunt Overlast en Zorg.

U kunt overlast melden van houtrook / houtkachels. Maar de gemeente kan helaas weinig doen tegen overlast van houtstook. Er zijn (nog) geen landelijke wetten of regels die het mogelijk maken dat de gemeente ingrijpt. Wel onderzoekt de GGD voor de gemeenteexterne-link-icoon (pdf, website gemeenteraad) hoe we in de toekomst overlast van houtrook kunnen aanpakken.

Wat kunt u doen als u overlast ervaart?

Ga eerst zelf in gesprek met de houtstoker, als dat mogelijk is. U kunt de stoker tips gevenexterne-link-icoon. Komt u er samen niet uit? Maak dan gebruik van buurtbemiddelingexterne-link-icoon.

Het is belangrijk dat u goed weet waar de overlast vandaan komt (welke woning) en hoe vaak u last hebt. Houd bijvoorbeeld 2 weken een dagboekje bij. Vermeld hoe vaak u overlast ervaart, wat voor weer het op dat moment is en vanuit welk huis het komt.

Stookt u zelf hout?

Lees op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon  en op Stookwijzerexterne-link-icoon hoe u de overlast kunt beperken. 

Wat gebeurt er als u een melding doet?

  1. Het meldpunt onderzoekt uw melding en verzamelt gegevens om een goed beeld te krijgen van de situatie.
  2. De mogelijkheden worden met u besproken. Daarbij verstrekt het meldpunt informatie en advies over wat u zelf nog zou kunnen doen.
  3. In overleg met u bespreekt het meldpunt de melding met de juiste instanties. Het meldpunt werkt samen met de politie, woningcorporaties, buurtbemiddeling, WIJ, hulpverleningsinstanties en overige instanties.
  4. Het meldpunt maakt afspraken met de instanties en volgt wat er met de melding gebeurt.
  5. De melding wordt in overleg met u afgesloten.

Dagelijkse geluidsoverlast door uw buren. Praten heeft niet geholpen en het lawaai blijft. Het meldpunt bekijkt met u de mogelijkheden en geeft advies wat u nog zou kunnen doen. In overleg met u worden instanties betrokken die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie.

De buurvrouw die al dagen lang niet meer naar buiten komt, ’s nachts heel hard schreeuwt en haar inboedel uit het raam gooit. Het meldpunt zorgt dat de juiste hulpverlenende instanties worden ingezet met als doel de buurvrouw te ondersteunen of te begeleiden.

Elke avond hangen jongeren bij een bushaltehokje. Ze hebben veel lawaai en laten afval achter. U ervaart een dreigende sfeer waardoor u ze niet aan durft te spreken. Het meldpunt overlegt met de wijkagent en de jongerenwerkers hoe de overlast gestopt kan worden.

Overlast die u ergens anders kunt melden

Doet een lantaarnpaal het niet? Ziet u een fietswrak? Zwerfvuil? Ligt een stoeptegel los? Hebt u een opmerking over het onderhoud van groen in de straat of bij een speelplek? Is er een gevaarlijke verkeerssituatie? Doe dan een melding openbare ruimte

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de Wmo en jeugdzorg. Twijfelt u aan de kwaliteit bij een zorgaanbieder van bijvoorbeeld beschermd wonen of dagbesteding? Of denkt u dat er sprake is van misbruik van zorggeld? Meld het bij de gemeente

Hebt u last van dieren zoals ratten, muizen, mieren, wespen of vlooien? U kunt contact opnemen met de Milieudienstexterne-link-icoon