Overlast en zorg melden

Hebt u overlast van mensen of evenementen of maakt u zich zorgen over iemand in uw buurt? Dan kunt u een melding doen bij het Meldpunt Overlast en Zorg. Dat kan niet anoniem. Maar wij behandelen uw melding wel vertrouwelijk.

Overlast en zorg melden

Wat kunt u melden

  • Burenoverlast
  • Geluidsoverlast
  • Overlast door jongeren
  • Overlast door horeca
  • Overlast door dieren
  • Overlast door drugs- en alcoholgebruik
  • Vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling, psychische problemen of verslavingsproblemen.
  • Verwaarloosde/vereenzaamde of psychisch verwarde buurtbewoner.
  • Mensen die buiten slapen tijdens extreem koud weer.

Telefonisch melden

U kunt ook telefonisch een melding doen via: 050 587 58 85, maandag t/m vrijdag 10:00 – 17:00 uur.

Wacht niet te lang met uw melding

Voor alle overlast en zorg geldt: wacht niet te lang met melden, doe het zo snel mogelijk! Dan kan ook zo snel mogelijk worden ingegrepen en erger worden voorkomen.

Na uw melding

U krijgt advies wat u kunt doen. In overleg met u neemt het Meldpunt ook contact op met een instantie die kan helpen. Bijvoorbeeld politie, woningbouwvereniging, maatschappelijk werk, opbouwwerk, jongerenwerk, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg of sociale wijkteams.

Ernstige overlast

Ervaart u ernstige overlast? Is ingrijpen van de politie nodig? Bel de politie: 0900 88 44. Doe óók een melding bij het Meldpunt Overlast en Zorg.

Geluidsoverlast

Geluidsoverlast van buren? En u kunt niet samen een oplossing vinden? Bel de politie: 0900 88 44.

Geluidsoverlast van een grote horecagelegenheid, zoals bijvoorbeeld een theater? Bel: 14 050.

Klacht over evenement

Geluidsoverlast of hinder van evenementen waarvoor de gemeente een evenementenvergunning heeft gegeven? Bel – alleen tijdens het evenement - de evenementenklachtentelefoon: 050 367 11 33. Op de evenementenkalender leest u voor welke evenementen een vergunning is aangevraagd.

Twijfels over zorg melden

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de Wmo en jeugdzorg. Twijfelt u aan de kwaliteit bij een zorgaanbieder of is er mogelijk sprake van misbruik van zorggeld? Meld het bij de gemeente.

Dode of gewonde dieren

Ziet u op straat een gewond of dood dier liggen? Neem contact op met de Dierenambulance.