Overlast en zorg melden

U ervaart steeds terugkerende overlast in uw woon- en leefomgeving. En het is u niet gelukt om dit zelf op te lossen. Of u maakt zich zorgen over iemand in uw buurt. Dan kunt u een melding doen bij het Meldpunt Overlast en Zorg.

Het meldpunt werkt onder anderen samen met politie, corporaties, WIJ-teams, hulpverleningsinstanties, buurtbemiddeling en meer instanties, met de bedoeling de overlast op te lossen en mensen de zorg te geven die ze nodig hebben.

Wat kunt u zoal melden bij het Meldpunt Overlast en Zorg?

  • burenoverlast
  • jeugd- en jongerenoverlast
  • drugs- en of alcoholoverlast
  • dieren: verwaarlozing of gevaar voor omgeving
  • overlast door horeca
  • zorg: psychische problemen, verslaving, zelfverwaarlozing, zorg om kinderen, signalen van huiselijk geweld, buitenslapers

Een voorbeeld van overlast

Regelmatige geluidsoverlast door uw buren. Praten heeft niet geholpen en het lawaai blijft. Het Meldpunt Overlast en Zorg geeft informatie en advies over de mogelijkheden. In overleg met u worden die instanties betrokken, die een rol spelen bij het oplossen van de overlast.

Een voorbeeld van zorg om de ander

De buurvrouw die al dagen lang niet meer naar buiten komt, ’s nachts heel hard schreeuwt en haar inboedel uit het raam gooit. Het Meldpunt Overlast en Zorg onderhoudt relaties met hulpverlenende instanties op het gebied van onder andere huiselijk geweld, verslavings- en psychische problematiek.

Telefonisch melden

U kunt ook telefonisch een melding doen via: 050 587 58 85, maandag t/m vrijdag 10:00-17:00 uur.

Overlast melden bij de politie

Ervaart u op dit moment ernstige overlast en denkt u dat ingrijpen door de politie nodig is? Bel de politie: 0900-8844. Bij acuut gevaar belt u 112. Naast uw melding bij de politie, kunt u ook melding doen bij het Meldpunt Overlast en Zorg.

Overlast bij evenementen

Hebt u geluidsoverlast of hinder van een evenement waarvoor de gemeente een evenementenvergunning heeft gegeven? Bel - alleen tijdens het evenement - de evenementenklachtentelefoon: 050 367 11 33. Op de evenementenkalender leest u voor welke evenementen een vergunning is aangevraagd.

Melding schade/vuil in uw buurt

Doet een lantaarnpaal het niet? Ziet u een fietswrak? Zwerfvuil? Ligt een stoeptegel los? Hebt u een opmerking over het onderhoud van groen in de straat of bij een speelplek? Is er een gevaarlijke verkeerssituatie? Doe dan een melding openbare ruimte.

Twijfels over zorgverlening melden

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de Wmo en jeugdzorg. Twijfelt u aan de kwaliteit bij een zorgaanbieder van bijvoorbeeld beschermd wonen of dagbesteding? Of denkt u dat er sprake is van misbruik van zorggeld? Meld het bij de gemeente.

Plaagdieren

Hebt u last van plaagdieren (ratten, muizen, duiven of insecten zoals wespen of vlooien)? U kunt contact opnemen met de Milieudienst.