Overlast en zorg melden

U hebt overlast van mensen, dieren, evenementen of werkzaamheden. Of u maakt zich zorgen over iemand in uw buurt.

Uw melding kan niet anoniem, maar wij behandelen uw melding wel vertrouwelijk.

Overlast en zorg melden (niet dringend)

Wat u kunt melden

  • Burenoverlast, overlast van dieren, geluidsoverlast.
  • Vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling, psychische problemen of verslavingsproblemen.

Telefonisch melden

U kunt ook telefonisch een melding doen via: 050 587 58 85, maandag t/m vrijdag 10:00 – 17:00 uur.

Wacht niet te lang met uw melding

Voor alle overlast en zorg geldt: wacht niet te lang met melden, doe het zo snel mogelijk! Dan kan ook zo snel mogelijk worden ingegrepen en erger worden voorkomen.

Na uw melding

U krijgt advies wat u kunt doen. In overleg met u neemt het Meldpunt ook contact op met een instantie die kan helpen. Bijvoorbeeld politie, woningbouwvereniging, maatschappelijk werk, opbouwwerk, jongerenwerk, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg of sociale wijkteams.

Overlast melden (dringend)

  • Ervaart u ernstige overlast? Is ingrijpen van de politie nodig? Bel de politie: 0900 88 44. Doe óók een melding bij het Meldpunt Overlast en Zorg.
  • Geluidsoverlast of hinder van evenement waarvoor de gemeente een evenementenvergunning heeft gegeven? Bel - alleen tijdens het evenement - de evenementenklachtentelefoon: 050 367 11 33. Op de evenementenkalender leest u voor welke evenementen een vergunning is aangevraagd.

Verkeer en werkzaamheden

Neem contact op met het Loket Verkeer & Werkzaamheden als u vragen of klachten heeft over werkzaamheden aan weg of spoor.

Dode of gewonde dieren

Ziet u op straat een gewond of dood dier liggen? Neem contact op met de Dierenambulance.

Ongedierte

Hebt u last van ongedierte (ratten, muizen, duiven of insecten zoals wespen of vlooien)? U kunt contact opnemen met de Milieudienst.

Twijfels over zorg melden

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de Wmo en jeugdzorg. Twijfelt u aan de kwaliteit bij een zorgaanbieder of is er mogelijk sprake van misbruik van zorggeld? Meld het bij de gemeente.