Overlast en zorg melden

U hebt overlast van mensen, dieren, evenementen of werkzaamheden. Of u maakt zich zorgen over iemand in uw buurt.

Uw melding kan niet anoniem, maar wij behandelen uw melding wel vertrouwelijk.

Overlast melden (dringend)

  • Ervaart u ernstige overlast? Denkt u dat ingrijpen van de politie nodig is? Bel de politie: 0900 88 44. Doe óók een melding bij het Meldpunt Overlast en Zorg.
  • Geluidsoverlast of hinder van evenement waarvoor de gemeente een evenementenvergunning heeft gegeven? Bel - alleen tijdens het evenement - de evenementenklachtentelefoon: 050 367 11 33. Op de evenementenkalender leest u voor welke evenementen een vergunning is aangevraagd.

Overlast en zorg melden (niet dringend)

Wat u kunt melden

  • Burenoverlast, overlast van dieren, geluidsoverlast.
  • Vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling, psychische problemen of verslavingsproblemen.

Telefonisch melden

U kunt ook telefonisch een melding doen via: 050 587 58 85, maandag t/m vrijdag 10:00 – 17:00 uur.

Wacht niet te lang met uw melding

Voor alle overlast en zorg geldt: wacht niet te lang met melden, doe het zo snel mogelijk! Dan kan ook zo snel mogelijk worden ingegrepen en erger worden voorkomen.

Na uw melding

U krijgt advies wat u kunt doen. In overleg met u neemt het Meldpunt ook contact op met een instantie die kan helpen. Bijvoorbeeld politie, woningbouwvereniging, maatschappelijk werk, opbouwwerk, jongerenwerk, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg of sociale wijkteams.

Verkeer en werkzaamheden

Neem contact op met het Loket Verkeer & Werkzaamheden als u vragen of klachten heeft over werkzaamheden aan weg of spoor.

Dode of gewonde dieren

Ziet u op straat een gewond of dood dier liggen? Neem contact op met de Dierenambulance.

Ongedierte

Hebt u last van ongedierte (ratten, muizen, duiven of insecten zoals wespen of vlooien)? U kunt contact opnemen met de Milieudienst.

Twijfels over zorgverlening melden

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de Wmo en jeugdzorg. Twijfelt u aan de kwaliteit bij een zorgaanbieder van bijvoorbeeld beschermd wonen of dagbesteding? Of denkt u dat er sprake is van misbruik van zorggeld? Meld het bij de gemeente.