Parkeermaatregelen stad Groningen

De gemeente Groningen werkt samen met bewoners en bewonersorganisaties aan maatregelen om de parkeerdruk en de parkeeroverlast in de stad aan te pakken. Het gaat vooral om (delen van) wijken die liggen aan de huidige parkeerzones, de 'schilwijken'.

Aanpak parkeeroverlast in meerdere wijken

Voorkomen verplaatsing parkeerprobleem en ruimte voor groen en ontmoeten

Mede op verzoek van inwoners wil de gemeente betaald parkeren invoeren in meerdere wijken in Groningen. Dit om de parkeerdruk in de stad omlaag te brengen. Betaald parkeren wordt in één keer in een groter gebied ingevoerd en niet per wijk. Dit voorkomt dat de overlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is.

De wijken waar de gemeente maatregelen neemt, liggen in een schil rondom de wijken waar al betaald parkeren geldt. Het gaat om Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, Helpman, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse Meer. Ook de Stadshavens, De Suikerzijde, de nieuwe woontoren aan de Regattaweg en het Stadspark worden op termijn meegenomen. Ook wil het college betaald parkeren invoeren in de delen van de Oosterparkwijk en de Indische Buurt waar parkeren nu nog gratis is.

De prijs van een parkeervergunning in deze wijken ligt lager dan de prijs van een vergunning dichterbij de binnenstad. De opbrengsten komen ten goede aan het verbeteren van de inrichting van de straten. Bekijk ook de webpagina over de parkeertarieven.

De Tuinwijk, De Linie, Helpman Oost en Selwerd-Zuid (waar nu al betaald parkeren geldt) worden in de derde schil ondergebracht. Daar wordt parkeren dus goedkoper. De delen van de Oosterparkwijk de Korrewegbuurt (Indische Buurt) waar vanaf 1 oktober 2021 betaald parkeren geldt, vallen onder de tweede schil. Zo betalen bewoners van de Oosterparkwijk en de Indische Buurt hetzelfde tarief, en houden we de begrenzing van de nieuwe wijken zo logisch mogelijk. Bekijk ook de plattegrond (pdf 1,8 MB) met meer informatie.

In oktober 2021 is de gemeente begonnen met de invoering van betaald parkeren in deze wijken. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de betrokken bewonersorganisaties. Het invoeren kost 2 jaar. De laatste wijken zijn in de lente van 2023 aan de beurt.

Planning

  • Vanaf 1 oktober 2021: West-Indische buurt, Oosterparkwijk, Coendersborg en Helpman-West
  • Vanaf 1 mei 2022: Selwerd, Paddepoel, De Hoogte en Tuinwijk
  • Vanaf 1 oktober 2022: De Wijert-Noord
  • Vanaf 1 maart 2023: Stadspark, Corpus den Hoorn en Hoornse Meer

Bekijk ook de plattegrond met de planning (pdf 1,9 MB).

Invoering in Selwerd, Paddepoel, De Hoogte en Tuinwijk uitgesteld

De bedoeling was dat betaald parkeren in Selwerd, Paddepoel, De Hoogte en Tuinwijk al zou gelden vanaf 1 maart 2022. Dit is uitgesteld naar 1 mei 2022.

De netwerkbeheerder herplaatst bestaande parkeerautomaten (vanuit bijvoorbeeld de binnenstad) in wijken waar betaald parkeren nieuw is. Maar er is nu te weinig menskracht om dat nog vóór 1 maart te kunnen doen.

De inwoners van deze wijken krijgen in april een brief. Daarin staat hoe ze een bewoners- en/of bezoekersvergunning kunnen aanvragen.

Het uitstel heeft geen gevolgen voor de overige planning.

Bijlagen

Parkeeroverlast melden

Wilt u een melding doen van parkeeroverlast? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u de parkeerproblemen aankaarten bij de bewonersorganisatie of wijkraad in uw wijk. Die overleggen altijd met de gemeente. Zij kunnen uw melding dus doorgeven.

Wat doen we met meldingen?

Als er veel meldingen van bewoners over parkeeroverlast in hun wijk binnen komen, start de gemeente een parkeerproject op. Binnen een project zoekt de gemeente samen met bewoners en bewonersorganisaties naar oplossingen voor de parkeeroverlast. Betaald parkeren voeren we alleen in als een groot deel van de bewoners van een wijk vóór betaald parkeren zijn.

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over de huidige betaald parkeerwijken? Kijk op Parkeren en vervoer voor informatie over de indeling van wijken, het aanvragen van vergunningen en de parkeertarieven.

Wilt u contact met ons opnemen? Stuur een bericht via het contactformulier of bel 14 050.