transport iconParkeermaatregelen stad Groningen

De gemeente Groningen werkt samen met bewoners en bewonersorganisaties aan maatregelen om de parkeerdruk en de parkeeroverlast in de stad aan te pakken. Het gaat vooral om (delen van) wijken die liggen aan de huidige parkeerzones, de 'schilwijken'.

Aanpak parkeeroverlast in meerdere wijken

Voorkomen verplaatsing parkeerprobleem en ruimte voor groen en ontmoeten

Mede op verzoek van inwoners wil de gemeente betaald parkeren invoeren in meerdere wijken in Groningen. Dit om de parkeerdruk in de stad omlaag te brengen. Betaald parkeren wordt in één keer in een groter gebied ingevoerd en niet per wijk. Dit voorkomt dat de overlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is.

De wijken waar de gemeente maatregelen neemt, liggen in een schil rondom de wijken waar al betaald parkeren geldt. Het gaat om Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, Helpman, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse Meer. Ook de Stadshavens, De Suikerzijde, de nieuwe woontoren aan de Regattaweg en het Stadspark worden op termijn meegenomen. Ook wil het college betaald parkeren invoeren in de delen van de Oosterparkwijk en de Indische Buurt waar parkeren nu nog gratis is.

De prijs van een parkeervergunning in deze wijken ligt lager dan de prijs van een vergunning dichterbij de binnenstad. De opbrengsten komen ten goede aan het verbeteren van de inrichting van de straten. Bekijk ook de webpagina over de parkeertarieven.

Tuinwijk, De Linie, Helpman Oost en Selwerd-Zuid (waar nu al betaald parkeren geldt) worden in de derde schil ondergebracht. Daar wordt parkeren dus goedkoper. De delen van Oosterparkwijk en Korrewegbuurt (Indische Buurt) waar vanaf 1 oktober 2021 betaald parkeren geldt, vallen onder de tweede schil. De Hoogte, waar per 1 mei 2022 betaald parkeren geldt, valt ook in de tweede schil. Zo betalen bewoners van Oosterparkwijk, Indische Buurt en De Hoogte hetzelfde tarief, en houden we de begrenzing van de nieuwe wijken zo logisch mogelijk.

In oktober 2021 is de gemeente begonnen met de invoering van betaald parkeren in deze wijken. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de betrokken bewonersorganisaties. Het invoeren kost 2 jaar. De laatste wijken zijn in de lente van 2023 aan de beurt.

We vinden het belangrijk de parkeeroverlast in onze stad terug te dringen. Delen van Selwerd, Paddepoel en zéker ook de Hoogte hebben te maken met een overmaat aan gratis geparkeerde auto’s. Daardoor is het voor bewoners vaak onmogelijk een plek te vinden als ze ’s avonds thuiskomen. Die parkeeroverlast willen we oplossen.

Daarnaast vinden we dat de openbare ruimte van iedereen is, en ook andere functies van de straat (spelen, ontmoeten, fietsen, groen) een plekje zouden moeten hebben. Dat betekent dat we het niet onterecht vinden dat wanneer iemand die openbare ruimte wil gebruiken om privébezit te stallen, we daar een vergoeding voor vragen. Dat kán betekenen dat mensen die altijd gewend waren met de auto naar een bepaalde bestemming te gaan, wellicht een andere mobiliteitskeuze moeten maken. Misschien is het ook mogelijk op de fiets te komen, het OV te nemen of met iemand mee te rijden.

De Vensterschool SPT aan de Eikenlaan heeft een brede sociale functie. Daarom besloten we om bij de Vensterschool en zwembad De Parrel een zgn. blauwe zone in te richten. Daarmee kunnen bezoekers twee uur gratis parkeren met een parkeerschijf.

Planning

  • Vanaf 1 oktober 2021: West-Indische buurt, Oosterparkwijk, Coendersborg en Helpman-West
  • Vanaf 1 mei 2022: Selwerd, Paddepoel, De Hoogte en Tuinwijk
  • Vanaf 1 oktober 2022: De Wijert-Noord
  • Vanaf 1 maart 2023: Stadspark, Corpus den Hoorn en Hoornse Meer

Parkeeroverlast melden

Wilt u een melding doen van parkeeroverlast? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u de parkeerproblemen aankaarten bij de bewonersorganisatie of wijkraad in uw wijk. Die overleggen altijd met de gemeente. Zij kunnen uw melding dus doorgeven.

Wat doen we met meldingen?

Als er veel meldingen van bewoners over parkeeroverlast in hun wijk binnen komen, start de gemeente een parkeerproject op. Binnen een project zoekt de gemeente samen met bewoners en bewonersorganisaties naar oplossingen voor de parkeeroverlast. Betaald parkeren voeren we alleen in als een groot deel van de bewoners van een wijk vóór betaald parkeren zijn.

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over de huidige betaald parkeerwijken? Kijk op Parkeren en vervoer voor informatie over de indeling van wijken, het aanvragen van vergunningen en de parkeertarieven.

Wilt u contact met ons opnemen? Stuur een bericht via het contactformulier of bel 14 050.