Parkeermaatregelen stad Groningen

De gemeente Groningen werkt samen met bewoners en bewonersorganisaties aan maatregelen om de parkeerdruk en de parkeeroverlast in de stad aan te pakken. Het gaat vooral om (delen van) wijken die liggen aan de huidige parkeerzones, de 'schilwijken'.

Zie ook Parkeren in Haren

Parkeeroverlast melden

Wilt u een melding doen van parkeeroverlast? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u de parkeerproblemen aankaarten bij de bewonersorganisatie of wijkraad in uw wijk. Die overleggen altijd met de gemeente. Zij kunnen uw melding dus doorgeven.

Wat doen we met meldingen?

Als er veel meldingen van bewoners over parkeeroverlast in hun wijk binnen komen, start de gemeente een parkeerproject op. Binnen een project zoekt de gemeente samen met bewoners en bewonersorganisaties naar oplossingen voor de parkeeroverlast. Betaald parkeren voeren we alleen in als een groot deel van de bewoners van een wijk vóór betaald parkeren zijn.

Op dit moment lopen er parkeerprojecten in de volgende gebieden:

Oosterparkwijk

Stappenplan draagvlak betaald parkeren

Pakeren KamperfoeliestraatNa overleg met bewoners en de bewonersorganisatie is besloten om invoering van betaald parkeren mogelijk te maken voor de gehele Oosterparkwijk. Invoering van betaald parkeren is afhankelijk van het draagvlak per buurt. In overleg met de bewonersorganisatie Oosterpark bepaalt de gemeente het draagvlak. Hiervoor is een stappenplan opgesteld:

  • De Oosterparkwijk is opgedeeld in 5 blokken. We voeren alleen betaald parkeren in per blok.
  • Bewoners kunnen op de website aangeven dat zij willen dat er een peiling over betaald parkeren wordt gehouden. U kunt ook met medebewoners van uw blok handtekeningen ophalen. Hiervoor kunt u een handtekeningenlijst downloaden.
  • Als 10% van het aantal huishoudens van een blok (binnen 6 maanden) een peiling heeft aangevraagd, gaan we een peiling houden.
  • Als er een peiling in een blok wordt georganiseerd, informeren we bewoners daarover via de websites van de Bewonersorganisatie Oosterpark en de gemeente Groningen, een brief en de wijkkrant.
  • Ieder huishouden krijgt een "stembrief" met de antwoordmogelijkheden en een unieke code.
  • Als meer dan 50% van de mensen die reageert voor betaald parkeren is, gaan we betaald parkeren invoeren. Als minder dan 50% van de respondenten voor betaald parkeren is, voeren we geen betaald parkeren in.
  • Een jaar na invoering van betaald parkeren voeren we een evaluatie uit.

EParkeren Koekoekspleinen uitgebreide uitleg van dit stappenplan vindt u in het document Procesaanpak Oosterparkwijk (pdf 134 kB).

In blok 1 en 2 is gepeild naar steun voor het invoeren van betaald parkeren. In beide blokken was de meerderheid voor. Daarom hebben het college en de raad besloten betaald parkeren in te voeren in deze blokken. Dit is per 1 november 2019 ingegaan.

In blok 3 en 4 is eind november 2019 gestemd over invoering van betaald parkeren. In beide blokken was het merendeel van de bewoners tegen betaald parkeren. Daarom voeren we het hier niet in. De grens van het betaald parkeergebied (pdf 1,1 MB) blijft liggen waar die nu is. Volgens afspraak met de bewonersorganisatie kan er pas over een jaar weer worden gepeild. Bewoners kunnen daarvoor een aanvraag indienen. Lees de complete uitslag van de peiling (pdf 427 kB).

Meer informatie

Indische buurt

In de Indische buurt en Professorenbuurt - in het gedeelte waar het gratis parkeren is - is de parkeerdruk de laatste tijd toegenomen. Minuten lang rondjes rijden op zoek naar een plekje, fout parkeren op de stoep of in de bocht, auto’s die soms wekenlang op dezelfde plek geparkeerd staan. Dit zijn zomaar een paar meldingen die de gemeente Groningen en het Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK) de afgelopen maanden hebben binnengekregen. Daarom hebben we in juli en oktober vorig jaar aan de bewoners en ondernemers gevraagd wat hun ervaren problemen en suggesties zijn voor de wijk. Alle binnengekomen reacties zijn verwerkt in een reactierapport (pdf 2 MB) en kunnen grofweg verdeeld worden in 3 categorieën: handhaving, wijkvernieuwing/herinrichting en parkeren.

De gemeente kan veel ergernissen en problemen wegnemen door betaald parkeren in te voeren. Wanneer ergens betaald parkeren geldt, kiezen veel mensen die niet willen betalen voor het parkeerrecht ervoor om de auto elders neer te zetten. Hierdoor komt er veel ruimte vrij op straat, waardoor bewoners weer voldoende parkeerplek hebben en men niet meer fout hoeft te parkeren. Ook komt er minder zoekverkeer in de wijk. Daardoor neemt de verkeersveiligheid ook toe.

Daarom heeft het college het parkeerplan Indische buurt en Professorenbuurt-Noord (pdf 5 MB) definitief vastgesteld. Met dit parkeerplan wordt betaald parkeren ingevoerd in de gehele Professorenbuurt-Noord en de Indische buurt tot en met de Molukkenstraat. De West-Indische buurt blijft nog gratis parkeren. Het parkeerplan is opgesteld op basis van alle reacties die we hebben binnengekregen. Deze reacties zijn terug te lezen in het reactierapport (pdf 4,6 MB). We gaan nu aan de slag met het klaarmaken van de wijk voor de invoering van betaald parkeren (plaatsen automaten, systemen op orde brengen, etc.) We verwachten in het eerste kwartaal van 2021 betaald parkeren echt ingevoerd te hebben.

Meer info: FAQ betaald parkeren (pdf 552 kB)

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over de huidige betaald parkeerwijken? Kijk op Parkeren en vervoer voor informatie over de indeling van wijken, het aanvragen van vergunningen en de parkeertarieven.

Wilt u contact met ons opnemen? Stuur een bericht via het contactformulier of bel 14 050.