Parkeermaatregelen stad Groningen

De gemeente Groningen werkt samen met bewoners en bewonersorganisaties aan maatregelen om de parkeerdruk en de parkeeroverlast in de stad aan te pakken. Het gaat vooral om (delen van) wijken die liggen aan de huidige parkeerzones, de 'schilwijken'.

Zie ook Parkeren in Haren

Parkeeroverlast melden

Wilt u een melding doen van parkeeroverlast? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u de parkeerproblemen aankaarten bij de bewonersorganisatie of wijkraad in uw wijk. Die overleggen altijd met de gemeente. Zij kunnen uw melding dus doorgeven.

Wat doen we met meldingen?

Als er veel meldingen van bewoners over parkeeroverlast in hun wijk binnen komen, start de gemeente een parkeerproject op. Binnen een project zoekt de gemeente samen met bewoners en bewonersorganisaties naar oplossingen voor de parkeeroverlast. Betaald parkeren voeren we alleen in als een groot deel van de bewoners van een wijk vóór betaald parkeren zijn.

Op dit moment lopen er parkeerprojecten in de volgende gebieden:

Oosterparkwijk

Stappenplan draagvlak betaald parkeren

Pakeren KamperfoeliestraatNa overleg met bewoners en de bewonersorganisatie is besloten om invoering van betaald parkeren mogelijk te maken voor de gehele Oosterparkwijk. Invoering van betaald parkeren is afhankelijk van het draagvlak per buurt. In overleg met de bewonersorganisatie Oosterpark bepaalt de gemeente het draagvlak. Hiervoor is een stappenplan opgesteld:

  • De Oosterparkwijk is opgedeeld in 5 blokken. We voeren alleen betaald parkeren in per blok.
  • Bewoners kunnen op de website aangeven dat zij willen dat er een peiling over betaald parkeren wordt gehouden. U kunt ook met medebewoners van uw blok handtekeningen ophalen. Hiervoor kunt u een handtekeningenlijst downloaden.
  • Als 10% van het aantal huishoudens van een blok (binnen 6 maanden) een peiling heeft aangevraagd, gaan we een peiling houden.
  • Als er een peiling in een blok wordt georganiseerd, informeren we bewoners daarover via de websites van de Bewonersorganisatie Oosterpark en de gemeente Groningen, een brief en de wijkkrant.
  • Ieder huishouden krijgt een "stembrief" met de antwoordmogelijkheden en een unieke code.
  • Als meer dan 50% van de mensen die reageert voor betaald parkeren is, gaan we betaald parkeren invoeren. Als minder dan 50% van de respondenten voor betaald parkeren is, voeren we geen betaald parkeren in.
  • Een jaar na invoering van betaald parkeren voeren we een evaluatie uit.

EParkeren Koekoekspleinen uitgebreide uitleg van dit stappenplan vindt u in het document Procesaanpak Oosterparkwijk (pdf 134 kB).

In blok 1 en 2 is gepeild naar steun voor het invoeren van betaald parkeren. In beide blokken was de meerderheid voorstander. Daarom hebben het college en de raad besloten betaald parkeren in te voeren in deze blokken. Dit gaat per 1 november in. Bewoners worden ruim op tijd geïnformeerd over hoe zij een vergunning kunnen aanvragen. Ook op straat worden ruim van tevoren borden geplaatst.

IIn blok 3 en 4 is eind november 2019 gestemd over invoering van betaald parkeren. In beide blokken was het merendeel van de bewoners tegen betaald parkeren. Daarom voeren we het hier niet in. De grens van het betaald parkeergebied (pdf 1,1 MB) blijft liggen waar die nu is. Volgens afspraak met de bewonersorganisatie kan er pas over een jaar weer worden gepeild. Bewoners kunnen daarvoor een aanvraag indienen. Lees de complete uitslag van de peiling (pdf 427 kB).

Meer informatie

Indische buurt

In de Indische buurt - in het gedeelte waar het gratis parkeren is - is de parkeerdruk de laatste tijd toegenomen. Minuten lang rondjes rijden op zoek naar een plekje, fout parkeren op de stoep of in de bocht, auto’s die soms wekenlang op dezelfde plek geparkeerd staan. Dit zijn zomaar een paar meldingen die de gemeente Groningen en het Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK) de afgelopen maanden hebben binnengekregen. De auto voert de boventoon en dat terwijl er zoveel meer kan met de straat! Spelen, groen, fietsparkeren, ontmoeten en verblijven zijn allemaal functies van de straat waar op dit moment amper ruimte voor is.

Op donderdag 11 juli heeft de gemeente samen met het WOK een inloopavond georganiseerd. Daar konden bewoners aangeven wat hun ervaren problemen zijn en wat ze graag zien gebeuren met de wijk.

De inloopavond is druk bezocht. Alle binnengekomen reacties zijn verwerkt en kunnen grofweg verdeeld worden in 3 categorieën: handhaving, wijkvernieuwing/herinrichting en parkeren.

De gemeente is van mening dat we veel ergernissen en problemen kunnen wegnemen door het invoeren van betaald parkeren. Wanneer ergens betaald parkeren geldt, kiezen veel mensen die niet willen betalen voor het parkeerrecht ervoor om de auto elders neer te zetten. Hierdoor komt er veel ruimte vrij op straat, waardoor bewoners weer voldoende parkeerplek hebben en men niet meer fout hoeft te parkeren. Daarnaast komt er ook minder zoekverkeer in de wijk, waardoor de verkeersveiligheid ook toeneemt.

Daarom stellen we voor betaald parkeren in te voeren in de hele Indische buurt inclusief de Professorenbuurt-Noord met tijden gelijk aan de rest van de Korrewegwijk. Daardoor mogen bewoners met hun vergunning in dit hele gebied staan, met uitzondering van de Professorenbuurt-Oost, waar een eigen regels gelden. Bewoners van de Professorenbuurt-Oost mogen dan ook niet meer in de rest van de wijk parkeren.

De 2e inloopavond in oktober is geweest. De gemeente is nu alle binnengekomen reacties aan het verwerken in een parkeerplan voor de wijk. Dit parkeerplan wordt voorgelegd aan het college. Bewoners worden geïnformeerd.

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over de huidige betaald parkeerwijken? Kijk op Parkeren en vervoer voor informatie over de indeling van wijken, het aanvragen van vergunningen en de parkeertarieven.

Wilt u contact met ons opnemen? Stuur een bericht via het contactformulier of bel 14 050.