Parkeermaatregelen stad Groningen

De gemeente Groningen werkt samen met bewoners en bewonersorganisaties aan maatregelen om de parkeerdruk en de parkeeroverlast in de stad aan te pakken. Het gaat vooral om (delen van) wijken die liggen aan de huidige parkeerzones, de 'schilwijken'.

Zie ook Parkeren in Haren

Aanpak parkeeroverlast in meerdere wijken

Voorkomen verplaatsing parkeerprobleem en ruimte voor groen en ontmoeten

Mede op verzoek van inwoners wil het College van B&W betaald parkeren invoeren in meerdere wijken in Groningen. Op die manier wil het college de parkeerdruk in de stad omlaag brengen. Het college kiest er deze keer voor om parkeeroverlast niet per wijk op te lossen, maar betaald parkeren in één keer in een groter gebied in te voeren. Zo wil het college voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is.

Philip Broeksma, wethouder Verkeer & Vervoer: “In deze wijken klagen bewoners over de parkeerdruk. Zij willen graag weer in hun eigen straat parkeren. Door in deze wijken betaald parkeren in te voeren willen we dat weer mogelijk maken. Forenzen kunnen parkeren op de gratis P+R terreinen aan de rand van de stad. Zo is er meer plek voor de bewoners om hun auto in hun eigen straat te parkeren. Door een lagere parkeerdruk ontstaat er op termijn ook meer ruimte om straten anders in te richten. Bewoners hebben zelf een belangrijke stem in de vraag of we dat doen met groen, met speelplekken of met bijvoorbeeld ontmoetingsruimte.”

De wijken waar het college maatregelen wil nemen, liggen in een schil rondom de wijken waar al betaald parkeren geldt. Het gaat om Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, Helpman, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse Meer. Ook de Stadshavens, De Suikerzijde, de nieuwe woontoren aan de Regattaweg en het Stadspark worden op termijn meegenomen. Ook wil het college betaald parkeren invoeren in de delen van de Oosterparkwijk en de Indische Buurt waar parkeren nu nog gratis is.

De prijs van een parkeervergunning in deze wijken ligt lager dan de prijs van een vergunning dichterbij de binnenstad. Een bewonersvergunning kost iets meer dan € 49,- per jaar. Dat is iets meer dan € 4,- per maand. Een bezoekersvergunning kost datzelfde bedrag. De opbrengsten komen ten goede aan het verbeteren van de inrichting van de straten.

Om de begrenzing van de nieuwe wijken zo logisch mogelijk te houden, worden de Tuinwijk, De Linie, Helpman Oost en Selwerd-Zuid (waar nu al betaald parkeren geldt) in de derde schil ondergebracht. Een parkeervergunning wordt daar dus goedkoper.  Als de raad akkoord gaat, wordt in oktober 2021 een begin gemaakt met de invoering van betaald parkeren in deze wijken. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de betrokken bewonersorganisaties. Het invoeren kost twee jaar. De laatste wijken zijn in de lente van 2023 aan de beurt.

Bijlagen

Parkeeroverlast melden

Wilt u een melding doen van parkeeroverlast? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u de parkeerproblemen aankaarten bij de bewonersorganisatie of wijkraad in uw wijk. Die overleggen altijd met de gemeente. Zij kunnen uw melding dus doorgeven.

Wat doen we met meldingen?

Als er veel meldingen van bewoners over parkeeroverlast in hun wijk binnen komen, start de gemeente een parkeerproject op. Binnen een project zoekt de gemeente samen met bewoners en bewonersorganisaties naar oplossingen voor de parkeeroverlast. Betaald parkeren voeren we alleen in als een groot deel van de bewoners van een wijk vóór betaald parkeren zijn.

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over de huidige betaald parkeerwijken? Kijk op Parkeren en vervoer voor informatie over de indeling van wijken, het aanvragen van vergunningen en de parkeertarieven.

Wilt u contact met ons opnemen? Stuur een bericht via het contactformulier of bel 14 050.