Parkeermaatregelen stad Groningen

De gemeente Groningen werkt samen met bewoners en bewonersorganisaties aan maatregelen om de parkeerdruk en de parkeeroverlast in de stad aan te pakken. Het gaat vooral om (delen van) wijken die liggen aan de huidige parkeerzones, de 'schilwijken'.

Zie ook Parkeren in Haren

Parkeeroverlast melden

Wilt u een melding doen van parkeeroverlast? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u de parkeerproblemen aankaarten bij de bewonersorganisatie of wijkraad in uw wijk. Die overleggen altijd met de gemeente. Zij kunnen uw melding dus doorgeven.

Wat doen we met meldingen?

Als er veel meldingen van bewoners over parkeeroverlast in hun wijk binnen komen, start de gemeente een parkeerproject op. Binnen een project zoekt de gemeente samen met bewoners en bewonersorganisaties naar oplossingen voor de parkeeroverlast. Betaald parkeren voeren we alleen in als een groot deel van de bewoners van een wijk vóór betaald parkeren zijn.

Op dit moment lopen er parkeerprojecten in de volgende gebieden:

Selwerd-Zuid

De parkeerdruk in Selwerd-Zuid is zeer hoog. Naast bewoners parkeren ook forenzen en treinreizigers hun auto in de wijk. De hoge parkeerdruk leidt bij veel wijkbewoners tot frustratie en onrust. Bewoners uit de wijk hebben bij de gemeente aangegeven dat zij veel overlast ervaren en hebben de gemeente Groningen gevraagd om maatregelen te nemen. Wanneer de parkeerdruk in de wijk afneemt, biedt dit kansen voor een betere inrichting van de openbare ruimte in de wijk.
 
Samen met buurtbewoners wordt er gewerkt aan een herinrichtingsplan voor de buurt. Deze herinrichting kan alleen plaatsvinden als er meer ruimte ontstaat op straat. Ruimte die op dit moment volledig bezet wordt gehouden door de geparkeerde auto. Daarom stelt het college voor om betaald parkeren in te voeren in Selwerd-Zuid van maandag t/m vrijdag 08:00 - 22:00 uur en zaterdag 08:00 - 18:00 uur.

Het parkeerplan is vastgesteld door het college en ligt in september in de raad.

Oosterparkwijk

Meerderheid kiest voor betaald parkeren

Pakeren KamperfoeliestraatBegin december is er een peiling gehouden in blok 1 (stuk tussen Irislaan en Klaprooslaan) en blok 2 (De Velden, Merelstraat en Vinkenstraat t/m Koekoeksplein) van het Oosterpark. In beide blokken is een meerderheid van de stemmers voor het invoeren van betaald parkeren.

Lees de uitslag van de peiling (pdf 416 kB).

Het parkeerplan is vastgesteld door het college en ligt in september in de raad.

Stappenplan draagvlak betaald parkeren

Parkeren KoekoekspleinNa overleg met bewoners en de bewonersorganisatie is besloten om invoering van betaald parkeren mogelijk te maken voor de gehele Oosterparkwijk. Invoering van betaald parkeren is afhankelijk van het draagvlak per buurt. In overleg met de bewonersorganisatie Oosterpark bepaalt de gemeente het draagvlak. Hiervoor is een stappenplan opgesteld:

  • De Oosterparkwijk is opgedeeld in 5 blokken. We voeren alleen betaald parkeren in per blok.
  • Bewoners kunnen op de website aangeven dat zij willen dat er een peiling over betaald parkeren wordt gehouden. U kunt ook met medebewoners van uw blok handtekeningen ophalen. Hiervoor kunt u een handtekeningenlijst downloaden.
  • Als 10% van het aantal huishoudens van een blok (binnen 6 maanden) een peiling heeft aangevraagd, gaan we een peiling houden.
  • Als er een peiling in een blok wordt georganiseerd, informeren we bewoners daarover via de websites van de Bewonersorganisatie Oosterpark en de gemeente Groningen, een brief en de wijkkrant.
  • Ieder huishouden krijgt een "stembrief" met de antwoordmogelijkheden en een unieke code.
  • Als meer dan 50% van de mensen die reageert voor betaald parkeren is, gaan we betaald parkeren invoeren. Als minder dan 50% van de respondenten voor betaald parkeren is, voeren we geen betaald parkeren in.
  • Een jaar na invoering van betaald parkeren voeren we een evaluatie uit.

Een uitgebreide uitleg van dit stappenplan vindt u in het document Procesaanpak Oosterparkwijk (pdf 134 kB).

Meer informatie

Indische buurt

In de Indische buurt - in het gedeelte waar het gratis parkeren is - is de parkeerdruk de laatste tijd toegenomen. Minuten lang rondjes rijden op zoek naar een plekje, fout parkeren op de stoep of in de bocht, auto’s die soms wekenlang op dezelfde plek geparkeerd staan. Dit zijn zomaar een paar meldingen die de gemeente Groningen en het Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK) de afgelopen maanden hebben binnengekregen. De auto voert de boventoon en dat terwijl er zoveel meer kan met de straat! Spelen, groen, fietsparkeren, ontmoeten en verblijven zijn allemaal functies van de straat waar op dit moment amper ruimte voor is.

Op donderdag 11 juli heeft de gemeente samen met het WOK een inloopavond georganiseerd. Daar konden bewoners aangeven wat hun ervaren problemen zijn en wat ze graag zien gebeuren met de wijk.

De inloopavond is druk bezocht. Alle binnengekomen reacties worden verwerkt tot een plan. Dit plan wordt na de zomer opnieuw voorgelegd aan de bewoners.

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over de huidige betaald parkeerwijken? Kijk op Parkeren en vervoer voor informatie over de indeling van wijken, het aanvragen van vergunningen en de parkeertarieven.

Wilt u contact met ons opnemen? Stuur een bericht via het contactformulier of bel 14 050.