Goede Vrijdag en 2e Paasdag

Op vrijdag 19 april en maandag 22 april zijn de loketten van de gemeente gesloten. Alleen de afvalbrengstations Duinkerkenstraat 99 en Electronstraat 2 zijn op vrijdag 19 april normaal geopend.

Parkeermaatregelen stad Groningen

De gemeente Groningen werkt samen met bewoners en bewonersorganisaties aan maatregelen om de parkeerdruk en de parkeeroverlast in de stad aan te pakken. Het gaat vooral om de Binnenstad en de wijken net buiten het centrum, de 'Schilwijken'.

Zie ook Parkeren in Haren

Parkeeroverlast melden

Wilt u een melding doen van parkeeroverlast? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u de parkeerproblemen aankaarten bij de bewonersorganisatie of wijkraad in uw wijk. Die overleggen altijd met de gemeente. Zij kunnen uw melding dus doorgeven.

Wat doen we met meldingen?

Als er veel meldingen van bewoners over parkeeroverlast in hun wijk binnen komen start de gemeente een parkeerproject op. Binnen een project zoekt de gemeente samen met bewoners en bewonersorganisaties naar oplossingen voor de parkeeroverlast. Betaald parkeren voeren we alleen in als de meeste bewoners van een wijk vóór betaald parkeren zijn.

Nog niet zo lang geleden is betaald parkeren ingevoerd in de volgende buurten:

 • Professorenbuurt Oost
 • De Hoogte
 • Tuinwijk
 • Helpman-Oost

Op dit moment lopen er nog parkeerprojecten in de volgende gebieden:

Oosterparkwijk

Meerderheid kiest voor betaald parkeren

Pakeren KamperfoeliestraatBegin december is er een peiling gehouden in blok 1 (Stuk tussen Irislaan en Klaprooslaan) en blok 2 (De Velden, Merelstraat en Vinkenstraat t/m Koekoeksplein) van het Oosterpark. In beide blokken is een meerderheid van de stemmers voor het invoeren van betaald parkeren.

Lees de uitslag van de peiling (pdf 416 kB).

Voor het betaald parkeren definitief kan worden ingevoerd, moeten het college hier een besluit over nemen. De uitslag van de peiling gebruiken we als basis voor het collegevoorstel. Zodra het college een besluit heeft genomen, kunt u nog 6 weken reageren op het plan. Na bestudering van inspraakreacties en eventuele bijstelling van het plan neemt het college een definitief besluit.

Stappenplan draagvlak betaald parkeren

Parkeren KoekoekspleinNa overleg met bewoners en de bewonersorganisatie is besloten om invoering van betaald parkeren mogelijk te maken voor de gehele Oosterparkwijk. Invoering van betaald parkeren is afhankelijk van het draagvlak per buurt. In overleg met de bewonersorganisatie Oosterpark bepaalt de gemeente het draagvlak. Hiervoor is een stappenplan opgesteld:

 • De Oosterparkwijk is opgedeeld in 5 blokken. We voeren alleen betaald parkeren in per blok.
 • Bewoners kunnen op de website aangeven dat zij willen dat er een peiling over betaald parkeren wordt gehouden. De melding is 6 maanden geldig. Daarna kunnen bewoners een nieuwe melding doen. U kunt ook met medebewoners van uw blok handtekeningen ophalen. Hiervoor kunt u een handtekeningenlijst downloaden.
 • Als 10% van het aantal huishoudens van een blok (binnen 6 maanden) een peiling heeft aangevraagd, gaan we een peiling houden.
 • Als er een peiling in een blok wordt georganiseerd, informeren we bewoners daarover via de websites van de Bewonersorganisatie Oosterpark en de gemeente Groningen, een brief en de wijkkrant.
 • Ieder huishouden krijgt een "stembrief" met de antwoordmogelijkheden en een unieke code.
 • Als meer dan 50% van de mensen die reageert voor betaald parkeren is, gaan we betaald parkeren invoeren. Als minder dan 50% van de respondenten voor betaald parkeren is, voeren we geen betaald parkeren in.
 • Een jaar na invoering van betaald parkeren voeren we een evaluatie uit.

Een uitgebreide uitleg van dit stappenplan vindt u in het document Procesaanpak Oosterparkwijk (pdf 134 kB).

Meer informatie

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over de huidige betaald parkeerwijken? Kijk op Parkeren en vervoer voor informatie over de indeling van wijken, het aanvragen van vergunningen en de parkeertarieven.

Wilt u contact met ons opnemen? Stuur een bericht via het contactformulier of bel 14 050.