Decoratieve afbeelding

Inburgeren in Groningen - hoe werkt het?

Statushouders die in Groningen een nieuw leven willen opbouwen, moeten verplicht inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal en cultuur moet leren. En dat u meedoet in de maatschappij.

Huisvesting

Komt u in Groningen wonen? De gemeente zorgt ervoor dat Humanitasexterne-link-icoon  u helpt bij het zoeken naar een huis. Humanitas ondersteunt u bij alle stappen in dit traject. Bijvoorbeeld bij:

 • inschrijven bij Woningnet
 • bekijken van een huis
 • ondertekenen van de huurovereenkomst
 • inschrijven bij de gemeente in de Basis Registratie Personen

Maatschappelijke begeleiding

Als u in Groningen komt wonen, begeleidt Humanitasexterne-link-icoon  u bij allerlei praktische zaken. Bijvoorbeeld bij:

 • het regelen van een huis
 • inschrijven bij de gemeente
 • inkomen
 • ziektekostenverzekering
 • huisarts
 • zorg

Inburgeren

Warme overdracht

Hebt u een verblijfsvergunning? En bent u gekoppeld aan de gemeente Groningen? Dan begint voor u het inburgeringstraject. De eerste kennismaking met de gemeente Groningen vindt plaats op het AZC. U krijgt daar een gesprek met een coach van Thuisin050 (gemeente Groningen) en een begeleider van het COA. Dit noemen we ‘de warme overdrachtexterne-link-icoon’ (YouTube video).

Brede intake

Samen met uw coach bekijkt u wat u allemaal kunt. U bespreekt bijvoorbeeld welke opleidingen u hebt gevolgd en wat uw werkervaring is.
U maakt ook (digitaal) een toets. Met deze leerbaarheidstoets kijkt uw coach wat u kunt. Ook kijkt de coach hoe goed u Nederlands kunt leren. Daarna kijkt u samen welke route het beste bij u past om in te burgeren.

Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP)

In dit plan staan alle afspraken die u met uw coach maakt over uw inburgeringstraject. Welke leerroute gaat u volgen? Gaat u ook werken? Of gaat u andere activiteiten doen? Uw coach begeleidt u 3 jaar, tijdens de inburgeringsperiode. U bespreekt samen de voortgang van de leerdoelen en past die zo nodig aan.

Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)

De Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) is een verplicht onderdeel van het inburgeringstraject. U begint hiermee 6 maanden na de start van uw inburgering.
In 6 groepsbijeenkomsten krijgt u informatie over de arbeidsmarkt in Nederland. U moet ook 40 uur praktijkervaring doen. Bijvoorbeeld een stage, werkervaringsplek of vrijwilligerswerk.

Participatieverklaring

Moest u vanaf 1 oktober 2017 verplicht inburgeren? Dan is de participatieverklaring voor u een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen. Bij Humanitasexterne-link-icoon  volgt u een traject van 4 groepsbijeenkomsten om de normen en waarden van de Nederlandse samenleving te leren kennen. Na afloop van dit traject ontvangt en ondertekent u de participatieverklaring. Wanneer u als statushouder 1 jaar in Groningen woont, nodigt Humanitas u uit om deel te nemen aan dit traject. Bent u geen statushouder maar moet u wel verplicht inburgeren? Dan moet u zichzelf melden bij Humanitas.

Bent u vóór 2022 al begonnen met inburgeren? Dan hebt u 1 jaar de tijd om de participatieverklaring te halen. Bent u op 1 januari 2022 of later begonnen met inburgeren? Dan hebt u daarvoor 3 jaar de tijd.

Meer informatie over de participatieverklaringexterne-link-icoon.

Meer informatie

Meer informatie over het inburgeringstraject leest u op de website van Inburgeren.nlexterne-link-icoon

Infographic 'Een toekomst in Groningen'

Uitleg infographic 'Een toekomst in Groningen'

 • Asielzoeker komt aan in Nederland.
 • Opvang in asielzoekerscentrum door COA.
 • Asielprocedure start.
 • IND beoordeelt asielaanvraag.
 • Status wordt verleend: asielzoeker wordt statushouder.
 • Statushouder wacht op huisvesting; krijgt een plek in Groningen.
 • Aankomst in Groningen.
 • Eerste contact met gemeente Groningen.
 • Inkomen wordt geregeld.
 • Statushouder komt bij Thuisin050 terecht.
 • Thuisin050 doet een brede intake, leerbaarheidstoets en PIP (Plan Inburgering en Participatie).
 • Statushouder houdt zich bezig met  inburgering en parallelle trajecten;  met als doel: meedoen in de samenleving.
 • Bij inburgering heeft DUO belangrijke rol.
 • Met parallelle trajecten bedoelen we bijvoorbeeld werk, opleiding, ondernemerschap, vrijwilligerswerk, stage of een werkervaringsplek.
 • De maatschappelijke begeleiding van statushouders en de participatieverklaring wordt geregeld door Humanitas.
 • Ook WIJ Groningen heeft een rol bij ondersteuning statushouder.

Inkomen

Om een nieuw leven in Groningen op te bouwen is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een eigen inkomen hebt. Humanitasexterne-link-icoon helpt u bij het aanvragen van een bijstandsuitkering voor uw levensonderhoud.

Financieel ontzorgen

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan betaalt de gemeente, via de Groningse Kredietbank (GKB ), de eerste 6 maanden voor u de huur, gas, water, elektra en de verplichte zorgverzekering. Zo kunt u zonder financiële zorgen starten met uw inburgeringstraject.

Gratis budgetcursus

U kunt gratis meedoen aan de budgetcursus van de Groningse Kredietbank. U leert dan in vier lessen alles over het financiële systeem in Nederland. De cursus is gratis en wordt overdag gegeven. Op de pagina van de Groningse Kredietbank leest u meer informatie en kun u zich aanmelden voor de budgetcursus. 

Onderwijs

Inburgeren betekent vooral ook meedoen in de maatschappij, bijvoorbeeld een opleiding volgen of aan het werk gaan. Een coach helpt u daarbij.

Binnen de nieuwe Wet inburgering zijn er 3 routes:

 1. Z-route: in de zelfredzaamheidsroute leert u zelfstandig mee te draaien in de maatschappij. Het is een intensief traject van ongeveer 2 jaar. Als u niet zo goed kunt leren volgt u deze route. Iederz en Stavoor zijn de organisaties die deze route begeleiden.
 2. B1-route: u leert de Nederlandse taal op taalniveau B1.  Ook combineert u inburgeren met participatie, zoals (vrijwilligers) werk. Vluchtelingenwerkexterne-link-icoon  is de organisatie die deze route verzorgt.
 3. Onderwijsroute: de onderwijsroute bereidt u voor op een opleiding. Het is een voltijdstraject van ongeveer 2 jaar. U studeert af op taalniveau B1.

In het Plan Inburgering en participatie (PIP) wordt vastgelegd welke route u volgt.

Diplomawaardering

Hebt u een buitenlands diploma? En wilt u in Nederland werken of studeren? Dan kunt u uw buitenlandse diploma laten waarderen. Een diplomawaarderingexterne-link-icoon beschrijft met welk Nederlands diploma u uw buitenlandse diploma kunt vergelijken.

Nederlands leren

Om mee te kunnen doen in de maatschappij is het belangrijk dat u zo goed mogelijk de Nederlandse taal leert. Wilt u extra oefenen met spreken en schrijven? Dan kunt u bijvoorbeeld naar een taalcafé gaan. Een taalcafé is een ontmoetingsplek voor niet-Nederlandstaligen waar u wekelijks met Nederlanders kunt praten. Zo kunt u de taal beter en sneller leren. Humanitasexterne-link-icoon, WIJ Groningenexterne-link-icoon en de bibliotheekexterne-link-icoon hebben taalcafés.

Geen Onderwijs Toch Uitdaging (GOTU-project)

In 2023 heeft de gemeente Groningen het GOTU-programma (Geen Onderwijs Toch Uitdaging) gelanceerd, met als doel jongeren die op de wachtlijst staan van de Internationale Schakelklas (ISK) een alternatief programma te bieden. 

Deze jongeren, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, hebben vaak een turbulente achtergrond met verschillende trauma's en wisselende verblijfplaatsen.

Video

Het GOTU-programma is een dynamisch initiatief, voortdurend in ontwikkeling en afgestemd op de behoeften van de jongeren en de actualiteit. In samenwerking met cultuurcoach Karam Shebat en het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau (CMZorg) is een uitgebreid programma ontwikkeld dat onderwijs, activiteiten, structuur en afleiding biedt. 

Wat dit project echt uniek maakt, is dat de lessen grotendeels worden gegeven door vluchtelingen voor vluchtelingen.

Werk

Hebt u een (gedeeltelijke) bijstandsuitkering? En bent u op zoek naar werk? Dan kan Thuisin050 (gemeente Groningen) u  hulp en begeleiding bieden.

Ondernemerschap

Wilt u een eigen bedrijf beginnen? Dat kan, ook als u nu een bijstandsuitkering of WW-uitkering ontvangt. De gemeente kan helpen bij het opstarten van een bedrijf, met advies, begeleiding en financiële ondersteuning. U kunt bijvoorbeeld ook parttime ondernemen als u in de bijstand zit.

Vrijwilligerswerk

Wilt u vrijwilligerswerk doen? Ook dat is een manier om de Nederlandse taal en cultuur te leren kennen. Bovendien bouwt u zo een netwerk op. In Groningen zijn veel mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.

Link050

Link050externe-link-icoon is een organisatie die bemiddelt tussen vrijwilligers en organisaties. Ze hebben een uitgebreide vacaturebank voor vrijwilligers. Ook houden ze een spreekuur speciaal voor statushouders. Deze gesprekken zijn mogelijk in verschillende talen zoals bijvoorbeeld Arabisch, Tigrinya en Engels.