Huisvuil en restafval inleveren

Plastic, metaal, drankpakken, wegwerpluiers en gft (alleen in wijken met ondergrondse containers) mogen in Groningen allemaal bij het restafval. Maar dat betekent niet dat ze in de verbrandingsoven verdwijnen. Dankzij onze moderne afvalscheidingsfabriek wordt meer dan 70% van het restafval omgezet in nieuwe grondstoffen.
Op steeds meer verpakkingen zit statiegeld. Sinds 1 april 2023 bijvoorbeeld ook op lege (fris)drankblikjes. Lever lege drankverpakkingen met statiegeld (van glas, plastic of blik) in de winkel in.

Ondergrondse container

Woont u op een adres waar de gemeente het afval ondergronds inzamelt? Dan kunt u uw restafval in vuilniszakken in de ondergrondse huisvuilcontainer doen. Op uw Afvalwijzer ziet u welke ondergrondse container bij uw huisadres hoort. Kijk op de kaartexterne-link-icoon waar deze ondergrondse container staat.

Huisvuilpas

Voor de ondergrondse container hebt u een huisvuilpas nodig. Daarmee kunt u de ondergrondse container open doen.

Ondergrondse container kapot of vol

Werkt de pas van uw buren ook niet op de container, dan is er zeer waarschijnlijk een storing of is de container vol. 

Doe een melding. De gemeente probeert de storing binnen 24 uur op te lossen.

Afval naast de container

Ziet u afval of grofvuil naast een container, of bij een glasbak, papiercontainer, op straat of in de berm? Meld het bij de gemeente.

Iets waardevols laten vallen in een ondergrondse container?

  • Bel 14 050 (ook in het weekend) en geef het volgende door: Naam, telefoonnummer en locatienummer containerexterne-link-icoon (klik op het icoontje in de kaart).
  • Het kost € 135 om een verloren voorwerp uit een container te laten halen. Stadjerspashouders betalen € 67,50.

Grijze container

Woont u op een adres met een grijze container voor het huisvuil? Dan gooit u uw restafval in uw grijze container. In de Afvalwijzer staat wanneer u de grijze container aan de straat kunt zetten om te laten legen. Let erop dat de container niet zwaarder beladen mag zijn dan 75 kilo. Zie ook Veelgestelde vragen over de grijze/groene container.

Verzamelcontainer

Op sommige adressen hebben de bewoners een verzamelcontainer voor huisvuil. Deze vindt u in een flat of in een betonnen huisje op straat. Woont u op zo’n adres? Gooi dan uw restafval in vuilniszakken in de verzamelcontainer.

Woont u in de voormalige gemeente Haren? Dan hebt u een sleutel nodig om een verzamelcontainer te kunnen gebruiken.

Vuilniszakken

Op een paar plekken in de gemeente Groningen komen vuilniswagens nog de volle vuilniszakken ophalen. Woont u op zo’n adres? Zet dan het huisvuil in afvalzakken aan de weg, ’s ochtends op een ophaaldatum. Op de Afvalwijzer staat wanneer de vuilniszakken bij u worden opgehaald.

Plastic achteraf gescheiden

Plastic en kunststof wordt in de afvalscheidingsfabriek uit het afval gehaald. Dit heeft een aantal voordelen:

  • Minder uitstoot van CO2
  • Meer plastic verpakkingsmateriaal gescheiden in de fabriek
  • Minder ritten van vuilnisauto’s (vooral in de stad)
  • Geen extra containers nodig
  • Minder vervuiling op straat

Giet, schenk, knijp of schud plastic verpakkingen helemaal leeg en stop ze dan in de vuilniszak of grijze container. Zo kan het plastic makkelijker van het andere afval gescheiden worden in de fabriek.

De afvalscheidingsfabriek haalt ongeveer 70% van de drankenkartons, 80% van de kunststoffen en 95% van het blik uit het afval.

Plastic zelf wegbrengen

  • Grote, harde voorwerpen van kunststof of plastic kunt u zelf wegbrengen naar een afvalbrengstation.
  • Plastic flessen met statiegeld levert u in bij een winkel of supermarkt.

Bioplastic

Bioplastic kunt u in de groene container of biobak doen. Dit plastic wordt gemaakt van natuurlijke producten, zoals zetmeel van aardappels of maïs. U herkent bioplastic aan het logo van het kiemplantje op het plastic.

Boetes

Overtreedt u de regels, dan kunt u een boete krijgen. De medewerkers van Handhaving houden toezicht in de gemeente. Zij hebben bevoegdheden om te bekeuren. Dit zijn de bedragen op basis van het strafrecht:

OvertredingBoete
Afval naast de container plaatsen€ 100,00
Afval te vroeg buiten zetten€ 100,00
Afval verkeerd aanbieden€ 100,00
Afval op straat gooien€ 150,00

Indien afval dat naast de container is geplaatst of verkeerd is aangeboden doormiddel van spoedeisend bestuursdwang moet worden opgeruimd, gelden er andere bedragen. Deze zijn terug te vinden via onze Beleidsregels omtrent toepassen spoedeisende bestuursdwang bij verkeerd aangeboden afval Groningen 2023.externe-link-icoon

Boete voor minderjarige

Ben je minderjarig, dus 15 jaar of jonger? En heb je een boete voor afval op straat gooien gekregen? Dan krijgen jouw ouders een brief met de keuze tussen: