Huisvuil en restafval inleveren

Wilt u huishoudelijk afval inleveren? Gaat het om afval dat u niet hoeft te scheiden? En dat in een vuilniszak of grijze afvalcontainer past? Kijk dan op de Afvalwijzer hoe u dit restafval kwijt kunt in Groningen.

Ondergrondse container

Woont u op een adres waar de gemeente het afval ondergronds inzamelt? Dan kunt u uw restafval in vuilniszakken in de ondergrondse huisvuilcontainer doen. Op de Afvalwijzer staat welke ondergrondse container bij uw huisadres hoort.

Huisvuilpas

Voor de ondergrondse container hebt u een huisvuilpas nodig. Daarmee kunt u de ondergrondse container open doen. Vraag dan een nieuwe huisvuilpas aan.

Ondergrondse container kapot of vol

Werkt de pas van uw buren ook niet op de container, dan is er zeer waarschijnlijk een storing of is de container vol.

Doe een melding. De gemeente probeert de storing binnen 24 uur op te lossen.

Afval naast de container

Ziet u afval of grofvuil naast een container, of bij een glasbak, papiercontainer, op straat of in de berm? Meld het bij de gemeente.

Per ongeluk iets waardevols in een ondergrondse container laten vallen?

Bel 050 367 1000 of gebruik het contactformulier. Spreek in elk geval uw telefoonnummer in of vermeld het in uw bericht. De kosten om het verloren voorwerp uit de container te laten halen zijn € 35,00.

Grijze container

Woont u op een adres met een grijze container voor het huisvuil? Dan gooit u uw restafval in uw grijze container. Op de Afvalwijzer staat wanneer u de grijze container aan de straat kunt zetten om te laten legen. Let erop dat de container niet zwaarder beladen mag zijn dan 75 kilo.

Verzamelcontainer

Op sommige adressen hebben de bewoners een verzamelcontainer voor huisvuil. Deze vindt u in een flat of in een betonnen huisje op straat. Woont u op zo’n adres? Gooi dan uw restafval in vuilniszakken in de verzamelcontainer.

Vuilniszakken

Op een paar plekken in de gemeente Groningen komen vuilniswagens nog de volle vuilniszakken ophalen. Woont u op zo’n adres? Zet dan het huisvuil in afvalzakken aan de weg, ’s ochtends op een ophaaldatum. Op de Afvalwijzer staat wanneer de vuilniszakken bij u worden opgehaald.

Boetes

Overtreedt u de regels, dan kunt u een boete krijgen. De medewerkers van Stadstoezicht houden toezicht in de gemeente. Zij hebben bevoegdheden om te bekeuren. Dit zijn de bedragen:

Boetes zwerfafval
Overtreding Boete
Afval naast de container plaatsen € 95,00
Afval te vroeg buiten zetten € 95,00
Afval verkeerd aanbieden € 95,00
Afval op straat gooien € 140,00

Boete voor minderjarige

Ben je minderjarig, dus 15 jaar of jonger? En heb je een boete voor afval op straat gooien gekregen? Dan krijgen jouw ouders een brief met de keuze tussen: