Huisvuil en restafval inleveren

Restafval is huishoudelijk afval dat u niet hoeft te scheiden en dat in een vuilniszak of grijze afvalcontainer past. Kijk op de Afvalwijzer hoe u dit restafval kwijt kunt.

Ondergrondse container

Woont u op een adres waar de gemeente het afval ondergronds inzamelt? Dan kunt u uw restafval in vuilniszakken in de ondergrondse huisvuilcontainer doen. Op uw Afvalwijzer ziet u welke ondergrondse container bij uw huisadres hoort. Kijk op de kaart waar deze ondergrondse container staat.

Huisvuilpas

Voor de ondergrondse container hebt u een huisvuilpas nodig. Daarmee kunt u de ondergrondse container open doen.

Ondergrondse container kapot of vol

Werkt de pas van uw buren ook niet op de container, dan is er zeer waarschijnlijk een storing of is de container vol. 

Doe een melding (kies bij Waar gaat het over? de categorie Containers). De gemeente probeert de storing binnen 24 uur op te lossen.

Afval naast de container

Ziet u afval of grofvuil naast een container, of bij een glasbak, papiercontainer, op straat of in de berm? Meld het bij de gemeente.

Iets waardevols laten vallen in een ondergrondse container?

  • Bel 050 367 1000 (ook in het weekend, kies optie 3) en geef het volgende door: Naam, telefoonnummer en locatienummer container (klik op het icoontje in de kaart).
  • Het kost € 135,00 om een verloren voorwerp uit een container te laten halen. Stadjerspashouders betalen € 67,50.

Grijze container

Woont u op een adres met een grijze container voor het huisvuil? Dan gooit u uw restafval in uw grijze container. In de Afvalwijzer staat wanneer u de grijze container aan de straat kunt zetten om te laten legen. Let erop dat de container niet zwaarder beladen mag zijn dan 75 kilo. Zie ook Regels plaatsen container.

Verzamelcontainer

Op sommige adressen hebben de bewoners een verzamelcontainer voor huisvuil. Deze vindt u in een flat of in een betonnen huisje op straat. Woont u op zo’n adres? Gooi dan uw restafval in vuilniszakken in de verzamelcontainer.

Woont u in de voormalige gemeente Haren? Dan hebt u een sleutel nodig om een verzamelcontainer te kunnen gebruiken.

Vuilniszakken

Op een paar plekken in de gemeente Groningen komen vuilniswagens nog de volle vuilniszakken ophalen. Woont u op zo’n adres? Zet dan het huisvuil in afvalzakken aan de weg, ’s ochtends op een ophaaldatum. Op de Afvalwijzer staat wanneer de vuilniszakken bij u worden opgehaald.

Boetes

Overtreedt u de regels, dan kunt u een boete krijgen. De medewerkers van Stadstoezicht houden toezicht in de gemeente. Zij hebben bevoegdheden om te bekeuren. Dit zijn de bedragen:

Boetes zwerfafval
Overtreding Boete
Afval naast de container plaatsen € 100,00
Afval te vroeg buiten zetten € 100,00
Afval verkeerd aanbieden € 100,00
Afval op straat gooien € 150,00

Boete voor minderjarige

Ben je minderjarig, dus 15 jaar of jonger? En heb je een boete voor afval op straat gooien gekregen? Dan krijgen jouw ouders een brief met de keuze tussen: