Herinrichting Helpman-Noord

In Helpman-Noord worden een aantal straten anders ingericht. Hiervoor wordt een inrichtingsplan gemaakt waar inwoners van Helpman-Noord nauw bij worden betrokken. Dit is nodig omdat er veel verandert in de wijk door onder meer de bouw van nieuwe woningen en een nieuw ontwerp van het park aan de noordkant. Om de veranderingen goed op elkaar af te stemmen is er een gebiedsvisie voor Helpman-Noord gemaakt. Die is door de raad op 5 april 2023 vastgesteld. Daarin staat hoe Helpman-Noord er in de toekomst uit gaat zien.

Locatie

Bekijk de plattegrond van plangebied Helpman-Noord met de deelgebieden: Gomaruscollege, sportveldlocatie, Terra, Technische School, Kermisexploitantenterrein (KET), Helperkade, Jullensblok, Jullenshof en de Hoefijzerfabriek.

Stand van zaken / Actueel

Inloopbijeenkomst herinrichting straten

Op maandag 22 april 2024 was er een inloopbijeenkomst in het Terra aan de Hereweg 99. Tijdens de inloopbijeenkomst werd er een korte uitleg gegeven en gingen we met inwoners in gesprek over de verschillende straten. In het document Presentatie en reacties inloopbijeenkomst (pdf) ziet u de uitleg en foto’s van de opgehaalde wensen/ideeën en zorgen. Deze nemen we mee in het voorlopig ontwerp voor een mooie en veilige wijk.

In het najaar volgt er een informatiebijeenkomst over het voorlopig ontwerp. We laten u dan ook zien welke ideeën we hebben verwerkt uit al uw reacties. U blijft op de hoogte via de nieuwsbrief Zuid.

Kon u niet naar deze inloopbijeenkomst komen? U kunt ook reageren via e-mail: Helpman-Noord@groningen.nl.

Achtergrondinformatie

Waarom herinrichten en om welke straten gaat? 

Er komen ongeveer 550 tot 570 woningen bij in Helpman-Noord, waarvan 43 woningen al gerealiseerd zijn (Helperkade). In de afbeelding zijn de deelgebieden te zien. De Technische Schoolexterne-link-icoon (4) en Jullensblokexterne-link-icoon (7) A t/m D zijn in uitvoering. Jullenshofexterne-link-icoon (8), Hoefijzerfabriekexterne-link-icoon (9) en Jullensblok F zitten in de vergunningsprocedure.  

Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de omgeving, bijvoorbeeld voor hoeveel en waar mensen in de straat fietsen, lopen, rijden en parkeren. Dit onderwerp roept dan ook vragen op bij inwoners. Het is dan belangrijk dat de verschillende ontwikkelingen goed op elkaar aansluiten en passen in de omgeving. De gemeente wil daarom ontwerpen gaan maken en hierover met inwoners in gesprek. Het gaat daarbij om de volgende straten: 

 • Van Schendelstraat   
 • Jullensstraat  
 • Helper Westsingel   
 • Helper Weststraat  
 • Helper Molenstraat 
 • Werumeus Buningstraat   

Parkzone

Naast het herinrichten van straten wordt ook de Parkzone aan de noordkant van de wijk opnieuw ingericht. De Parkzone is het groene gebied rondom de sportvelden en het groen wat grenst aan het nieuwe Zuiderplantsoen rondom ringweg zuid. In de tekening bovenaan de pagina zijn dat de deelgebieden 1, 2 en 3. Voor de Parkzone is een flora en fauna onderzoek gedaan. 

In het voorjaar van 2024 wordt een bureau gevraagd om met een ontwerp te beginnen. Later dit jaar willen we het ontwerp van de Parkzone ook graag met u bespreken. Dit gebeurt tegelijk met de terugkoppeling van het plan voor de herinrichting van de straten in het najaar van 2024.

Planning

WanneerActiviteit
Voorjaar 2024Uitvraag landschapsbureau Parkzone 
April t/m september 2024Gemeente werkt aan ontwerpen inrichting straten, met de opmerkingen van inwoners
Najaar 2024Terugkoppeling herinrichting straten en inrichting Parkzone

Geweest:

 • 22 april 2024: inloopbijeenkomst. 
 • 2022/2023: Informatiebijeenkomsten door ontwikkelaars over de verschillende ontwikkelingen. Tijdens de bijeenkomsten zijn ook vragen gesteld aan de gemeente over de herinrichting van de wijk.
 • April 2023: Gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad.  
  Tijdens het opstellen van de gebiedsvisie zijn verschillende reacties van inwoners ontvangen (Reactienota Gebiedsvisie).  

Documenten

Vragen/contact

Wilt u informatie ontvangen over Helpman-Noord, neem dan een abonnement op de nieuwsbrief-Zuid.  

Vragen? Neem dan contact met het projectteam Helpman-Noord via: Helpman-Noord@groningen.nl.