document iconHerinrichting Helpman-Noord

In Helpman-Noord worden een aantal straten anders ingericht. Hiervoor wordt een inrichtingsplan gemaakt waar inwoners van Helpman-Noord nauw bij worden betrokken. Dit is nodig omdat er veel verandert in de wijk door onder meer de bouw van nieuwe woningen en een nieuw ontwerp van het park aan de noordkant. Om de veranderingen goed op elkaar af te stemmen is er een gebiedsvisie voor Helpman-Noord gemaakt. Die is door de raad op 5 april 2023 vastgesteld. Daarin staat hoe Helpman-Noord er in de toekomst uit gaat zien.

Locatie

Bekijk de plattegrond van plangebied Helpman-Noord met de deelgebieden: Gomaruscollege, sportveldlocatie, Terra, Technische School, Kermisexploitantenterrein (KET), Helperkade, Jullensblok, Jullenshof en de Hoefijzerfabriek.

Stand van zaken / Actueel

Inloopbijeenkomst herinrichting straten

Op maandag 22 april 2024 is er een inloopbijeenkomst in het Terra aan de Hereweg 99. Tussen 17:00 en 20:00 uur gaan we graag met u in gesprek. We nemen wensen, ideeën en zorgen mee om samen te komen tot een plan voor een mooie en veilige wijk.

Om 17:30 uur en om 19:00 uur is er een gezamenlijke moment met uitleg over het doel van de bijeenkomst met een korte terug- en vooruitblik.

Als u niet naar de inloopbijeenkomst kunt komen, kunt u ook reageren via e-mail: Helpman-Noord@groningen.nl.

Achtergrondinformatie

Waarom herinrichten en om welke straten gaat? 

Er komen ongeveer 550 tot 570 woningen bij in Helpman-Noord, waarvan 43 woningen al gerealiseerd zijn (Helperkade). In de afbeelding boven in deze pagina zijn de deelgebieden te zien. De Technische School (4) en Jullensblok (7) A t/m D zijn in uitvoering. Jullenshof (8), Hoefijzerfabriek (9) en Jullensblok F zitten in de vergunningsprocedure.  

Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de omgeving, bijvoorbeeld voor hoeveel en waar mensen in de straat fietsen, lopen en rijden. Dit onderwerp roept dan ook vragen op bij inwoners. Het is dan belangrijk dat de verschillende ontwikkelingen goed op elkaar aansluiten en passen in de omgeving. De gemeente wil daarom ontwerpen gaan maken en hierover met inwoners in gesprek. Het gaat daarbij om de volgende straten: 

 • Van Schendelstraat   
 • Jullensstraat  
 • Helper Westsingel   
 • Helper Weststraat  
 • Helper Molenstraat 
 • Werumeus Buningstraat   

Parkzone

Naast het herinrichten van straten wordt ook de Parkzone aan de noordkant van de wijk opnieuw ingericht. De Parkzone is het groene gebied rondom de sportvelden en het groen wat grenst aan het nieuwe Zuiderplantsoen rondom ringweg zuid. In de tekening bovenaan de pagina zijn dat de deelgebieden 1, 2 en 3. Voor de Parkzone is een flora en fauna onderzoek gedaan. 

In het voorjaar van 2024 wordt een bureau gevraagd om met een ontwerp te beginnen. Later dit jaar willen we het ontwerp van de Parkzone ook graag met u bespreken. Dit gebeurt tegelijk met de terugkoppeling van het plan voor de herinrichting van de straten in het najaar van 2024.

Planning

 • Voorjaar 2024: uitvraag landschapsbureau Parkzone .
 • 22 april 2024: inloopbijeenkomst.         
 • April t/m september 2024: gemeente werkt aan ontwerpen inrichting straten, met de opmerkingen van inwoners.
 • Najaar 2024: terugkoppeling herinrichting straten en inrichting Parkzone .

Geweest:

 • 2022/2023: Informatiebijeenkomsten door ontwikkelaars over de verschillende ontwikkelingen. Tijdens de bijeenkomsten zijn ook vragen gesteld aan de gemeente over de herinrichting van de wijk.
 • April 2023: Gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad.  
  Tijdens het opstellen van de gebiedsvisie zijn verschillende reacties van inwoners ontvangen (Reactienota Gebiedsvisie).  

Documenten

Vragen/contact

Wilt u informatie ontvangen over Helpman-Noord, neem dan een abonnement op de nieuwsbrief-Zuid.  

Vragen? Neem dan contact met het projectteam Helpman-Noord via: Helpman-Noord@groningen.nl.