Helpman-Noord

Helpman-Noord is in ontwikkeling. De vele initiatieven, van onder andere projectontwikkelaars, betekenen veel voor het gebied. De gemeente Groningen wil graag de kansen benutten die deze ontwikkelingen bieden voor de wijk. Dit is samengevat in de concept-gebiedsvisie Helpman-Noord.

Concept-gebiedsvisie

Helpman-Noord is een prachtig stukje stad met veel historie, verscholen achter de Ring Zuid en tussen de Vondellaan en de Hereweg. Het gebied heeft door zijn verscholen ligging al jaren een bestaan in betrekkelijke anonimiteit. Maar dat is aan verandering onderhevig. Want zowel in haar directe omgeving, als in het gebied zelf zijn grote ontwikkelingen gaande. De meest invloedrijke is zonder twijfel de Aanpak Ring Zuid. Zowel de herstructurering van het Julianaplein, als de ondertunneling van het Sterrenbos, hebben grote gevolgen voor Helpman-Noord.

Maar ook in het gebied zelf gebeurt veel. In de Wijert speelt een wijkvernieuwingsopgave en in de kop van Helpman vinden meerdere woningbouwontwikkelingen plaats.

De visie schetst een toekomstperspectief.

Reactienota

Van 25 oktober tot 6 december 2021 kon u formeel reageren op de concept-gebiedsvisie (pdf 12 MB). 

Op dit moment is de gemeente bezig alle reacties te verwerken in een reactienota. In deze reactienota komt te staan:

  • welke reacties de gemeente heeft ontvangen;
  • wat het standpunt is van de gemeente;
  • welke (delen van) reacties verwerkt worden in de gebiedsvisie.

De gemeente verwacht eind 2022 de gebiedsvisie en reactienota aan te bieden bij de gemeenteraad. Als de gemeenteraad de nota en de gebiedsvisie goedkeurt, dan is de nieuwe gebiedsvisie klaar.
 

Ontwikkelingen bouwlocaties

Momenteel zijn er verschillende ontwikkelingen voor woningbouw in Helpman-Noord. 

Het ene project is inmiddels (bijna) afgerond en het andere project is in voorbereiding. Met ontwikkelaars van deze bouwlocaties is afgesproken dat zij omwonenden betrekken. 

Vragen

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het projectteam Helpman Noord via: Helpman-Noord@groningen.nl.