Helpman-Noord

Helpman-Noord is in ontwikkeling. De vele initiatieven, van onder andere projectontwikkelaars, betekenen veel voor het gebied. De gemeente Groningen wil graag de kansen benutten die deze ontwikkelingen bieden voor de wijk. Dit is samengevat in de concept-gebiedsvisie Helpman-Noord. 

Concept-gebiedsvisie

Helpman-Noord is een prachtig stukje stad met veel historie, verscholen achter de Ring Zuid en tussen de Vondellaan en de Hereweg. Het gebied heeft door zijn verscholen ligging al jaren een bestaan in betrekkelijke anonimiteit. Maar dat is aan verandering onderhevig. Want zowel in haar directe omgeving, als in het gebied zelf zijn grote ontwikkelingen gaande. De meest invloedrijke is zonder twijfel de Aanpak Ring Zuid. Zowel de herstructurering van het Julianaplein, als de ondertunneling van het Sterrenbos, hebben grote gevolgen voor Helpman-Noord.

Maar ook in het gebied zelf gebeurt veel. In de Wijert speelt een wijkvernieuwingsopgave en in de kop van Helpman vinden meerdere woningbouwontwikkelingen plaats.

De visie schetst een toekomstperspectief, maar heeft bewust nog geen uitvoeringsparagraaf. Deze wil de gemeente in overleg met de wijk opstellen.

Inspraakperiode concept-gebiedsvisie

Van maandag 25 oktober tot 6 december 2021 is de concept-gebiedsvisie Helpman-Noord (pdf 12 MB) ter inzage.

Reageren

Van 25 oktober tot 6 december 2021 kunt u formeel reageren op de concept-gebiedsvisie. U kunt een zienswijze indienen via: helpman-noord@groningen.nl

Reactienota

De gemeente bekijkt elke reactie en geeft aan wat er met die reactie in de gebiedsvisie gebeurt. Dit komt te staan in de reactienota. Deze reactienota gaat ook naar de gemeenteraad. Als die de nota en de gebiedsvisie goedkeurt, dan is de nieuwe gebiedsvisie klaar.

Meer informatie