payment iconSubsidie klimaat aanvragen

Samen met bewoners en bedrijven willen we onze gemeente beter beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarom stellen we subsidie beschikbaar voor het aanbrengen van meer groen en voor de opvang van regenwater.

Subsidie klimaatadaptatie

Voor gebouwen en percelen in de gemeente Groningen kunt u weer subsidie aanvragen om klimaatmaatregelen te nemen.

We hebben subsidie beschikbaar voor 6 activiteiten:

  • Aanleg van een groen dak
  • Afkoppeling van hemelwater
  • Realisatie van een waterberging
  • Vervanging van verharding door groen
  • Aanbrengen van een groene muur
  • Aanplant van bomen

Aanvragen

Subsidie aanvragen als inwoner van de gemeente Groningen (met DigiD) >

Subsidie aanvragen als bedrijf >

Aanvragen die niet compleet zijn nemen we niet in behandeling. Lees daarom voordat u de aanvraag invult eerst de toelichting.

Mijn Groningen

U kunt uw aanvraag volgen via Mijn Groningen. Ook kunt u daar later nog documenten toevoegen.

Regenton met korting

De regentonactie voor 2023 is afgelopen. Op vrijdag 29 maart 2024 gaat de actie weer van start.

Subsidie groene schoolpleinen

Basisscholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs kunnen subsidie aanvragen van 1 maart tot 1 mei.

Een schoolplein met gras, bomen, struiken en planten heeft veel voordelen ten opzichte van een grijs betegelde ruimte. Het is een uitnodigende, gezonde en klimaatbestendige plek voor kinderen. De gemeente Groningen stimuleert de aanleg van groene schoolpleinen voor basisscholen en scholen voor voortgezet bijzonder onderwijs met een flinke bijdrage.