Ambities voor het Stationsgebied

In januari 2023 heeft de gemeenteraad een strategische agenda vastgesteld voor het hele Stationsgebied.

Strategische agenda

In de agenda beschrijven we:

 • de ambities voor de ontwikkeling van het gebied voor de komende 10-15 jaar,
 • het proces,
 • de planning,
 • en een doorkijk naar de investeringen die hiervoor nodig zijn.

Metamorfose Stationsgebied tot nieuwe stadsentree en levendig stadsdeel

Een gezellig druk Stationsgebied, waar van alles te beleven is. Typisch Groningen, ingericht met respect voor historie, maar ook met ruimte voor gewaagde vernieuwing en een hoofdrol voor cultuur. Van een gebied gedomineerd door verkeer en kantoren naar een gebied waar mensen graag vertoeven. En een gebied waar ze kunnen wonen, werken, studeren, uitgaan en recreëren.

Dit is de ingrijpende metamorfose die het college van B&W schetst in de strategische agenda voor het Stationsgebied. In de agenda staan het toekomstbeeld en de ambities voor over 10-15 jaar, die de komende periode verder uitgewerkt worden in concrete plannen. De agenda vormt de basis voor het gesprek hierover met eigenaren, ontwikkelaars, ondernemers, organisaties, buurt en stad.

“Van er om heen, door heen, naar er heen”

In de toekomst heeft het station aan beide kanten volwaardige entrees, die uitkomen op ruime, groene pleinen, die het gebied via een groene zone voor voetgangers en fietsers verbinden met de Binnenstad en het Stadspark.

 • Zo krijgt het monumentale stationsgebouw weer een prominente plek als hoofdentree. Reizigers gaan door de prachtige stationshal richting sporen en busperrons. Zij  kunnen snel en makkelijk wisselen tussen lopen, (OV-)fietsen, bussen, treinen en taxi’s.
 • Het wordt een levendig gebied, een top kantorenlocatie, waar je ook kunt wonen en waar veel voorzieningen zijn. Er is veel groen, er zijn zitplekken aan het water en het is er sociaal veilig.
 • Ten zuiden van het station komt een nieuwe, groene, duurzame en autoluwe wijk Spoorkwartier. Mogelijk komt hier ook het muziekcentrum De Nieuwe Poort als het bruisende middelpunt, op het gebied van cultuur, maar ook met een breed maatschappelijk- en onderwijsprogramma.

Zes ambities

Het Stationsgebied omvat het gebied tussen het Verbindingskanaal, de Hereweg-Achterweg, de Parkweg en het Noord-Willemskanaal. Het toekomstbeeld voor het gebied is in de strategische agenda samengevat in zes ambities. Bij deze ambities hoort de randvoorwaarde CO2 neutrale en natuurinclusieve gebiedsontwikkeling.

 1. Typisch Groningen! Het Stationsgebied krijgt een duidelijke en onderscheidende identiteit.
 2. Het Stationsgebied wordt een levendig stadsdeel met een mix van verschillende functies. Met 3.000 extra arbeidsplaatsen krijgt de werkgelegenheid een enorme boost. En met 450-650 nieuwe woningen, waarvan 20% sociale huur, komt er een nieuwe woonlocatie bij, midden in de stad.
 3. Op het toekomstbestendige OV-knooppunt kunnen reizigers zich gemakkelijk en snel bewegen tussen de verschillende vormen van vervoer.
 4. De inrichting van de buitenruimte zorgt ervoor dat mensen het prettig vinden om in het gebied te verblijven.
 5. In het gebied staat de voetganger centraal.
 6. Er is samenhang en verbinding tussen het Stationsgebied, de omliggende wijken en de Binnenstad.

Ingrepen om de ambities te realiseren

In de strategische agenda zijn de plannen voor de Spoorzone (in uitvoering), Stationsgebied Zuid (in ontwerp) en Stationsgebied Noord (in de beginfase) samengevoegd tot een logisch en met elkaar samenhangend geheel. Het college kondigt daarbij een aantal ingrepen aan die nodig zijn om de ambities te realiseren.

Afscheid van het stadsbalkon in zijn huidige vorm

Om een gastvrije groene looproute te creëren vanaf de trappen van het station naar de H.N. Werkmanbrug is een aantrekkelijk Noordplein nodig. Het huidige stadsbalkon biedt dat niet. Het realiseren van een alternatief voor het stallen van 5.500 fietsen is een randvoorwaarde.

Weren van doorgaand verkeer op de Stationsweg

De Stationsweg is voor voetgangers een barrière tussen de Binnenstad en het Stationsgebied. Deze barrière kan worden opgeheven door het weren van doorgaand verkeer. Dit maakt een doorgaande verblijfs- en voetgangerszone mogelijk van het station naar de Binnenstad.

Vernieuwing van de Parkweg

Deze doorgaande route groener en geschikter maken voor voetgangers en fietsers. Lees meer >

Insnijding van het Emmaviaduct

Het overgrote deel van het bestemmingsverkeer voor het Stationsgebied rijdt straks niet door de Rivierenbuurt. Er komt een nieuwe route over het Emmaviaduct via een insnijding (een gat) in de weg vlakbij het station, met op en afritten die onder het viaduct uitkomen. Op deze manier kunnen de bussen naar het nieuwe busstation rijden en gaan de auto’s direct naar de parkeergarage van het nieuwe muziekcentrum, aan de rand van het gebied. Lees meer >

Vervolg

Tijdens het opstellen van de strategische agenda zijn gesprekken gevoerd met eigenaren, ontwikkelaars, belangenorganisaties en buurtverenigingen. De komende periode staat in het teken van het verder uitwerken van plannen samen met deze partijen, de buurt en de stad.

De realisatie van de ambities brengt een investering van naar schatting tussen de 85 en 95 miljoen met zich mee, exclusief de ontwikkeling van het Spoorkwartier en het nieuwe muziekcentrum.

Stappenplan Zuidzijde

 • Stedenbouwkundig plan Spoorkwartier
 • Opstellen herinrichtingsplan Parkweg
 • Omgevingsplan Spoorkwartier
 • Ontwikkelstrategieën Spoorkwartier
 • Aanpak Parkweg
 • Realisatie insnijding Emmaviaduct

Stappenplan Noordzijde

 • Integraal verkeerskundig onderzoek
 • Integraal stedenbouwkundig ontwerponderzoek
 • Restauratie Glaudé panden
 • Nota van uitgangspunten
 • Omgevingsplan
 • Ontwikkelstrategie