Herinrichting noordzijde Stationsgebied

Door de verhuizing van de bussen naar de zuidzijde van het station ontstaat aan de noordzijde ruimte. Ruimte voor een nieuwe inrichting, voor nieuwe openbare ruimte, maar ook voor uitbreiding van het stedelijk programma van Groningen.

Intentieovereenkomst

Met hoofdeigenaar NS Vastgoed BV is in 2018 een intentieovereenkomst gesloten. Afgesproken is om samen initiatief te nemen tot herontwikkeling van de noordzijde. Het is de ambitie om het gebied te ontwikkelen tot een representatieve ontvangstruimte voor de stad en het achterland.

Afscheid van het stadsbalkon in zijn huidige vorm

Om een gastvrije groene looproute te creëren vanaf de trappen van het station naar de H.N. Werkmanbrug is een aantrekkelijk Noordplein nodig. Het huidige stadsbalkon biedt dat niet. Het realiseren van een alternatief voor het stallen van 5.500 fietsen is hierbij een randvoorwaarde.

Weren van doorgaand verkeer op de Stationsweg

De Stationsweg is voor voetgangers een barrière tussen de Binnenstad en het Stationsgebied. Deze barrière kan worden opgeheven door het weren van doorgaand verkeer. Dit maakt een doorgaande verblijfs- en voetgangerszone mogelijk van het station naar de Binnenstad. Voordat dit kan worden uitgevoerd, wordt eerst in verkeersonderzoek uitgezocht wat de consequenties zijn en of dit mogelijk is.

Lees een samenvatting van de eerste resultaten van het verkeersonderzoek.

Heeft u vragen over de uitkomsten van het verkeersonderzoek? Kom dan naar het inloop-spoorcafé op dinsdag 25 juni. U bent van harte welkom om tussen 16.00 en 19.00 uur langs te komen in ons informatiecentrum aan de Zaanstraat. We geven u informatie over het onderzoek en beantwoorden uw vragen. 

Glaudé-panden

De gemeente is eigenaar van de panden op de Glaudé-locatie. De huidige staat van de panden is zeer slecht. Voordat er zekerheid is over de herbestemming van de panden worden ze niet gesloopt. Voor de beslissing over het vervolg worden de historische waarde, de ruimtelijke kansen op de locatie en de kosten om de panden in stand te houden tegen elkaar afgewogen.

Oostkant en westkant

Aan de oostzijde staan diverse kantoorpanden. In 2026 verhuist het busstation naar de zuidzijde van de sporen en ontstaan er kansen voor een grootschalige herontwikkeling van een deel van de gebouwen.

De westzijde van het noordelijk stationsgebied wordt nu gedomineerd door grote gesloten en naar binnen gekeerde kantoorgebouwen. Het is de ambitie om deze gebouwen beter te verbinden met hun omgeving. Daarnaast is de wens om net als aan de zuidzijde hier - naast werken - ook ruimte te creëren voor wonen en voorzieningen.

Voordat planontwikkeling voor dit gebied plaats kan vinden is eerst integraal verkeersonderzoek en integraal ontwerpend onderzoek noodzakelijk. Op basis van de uitkomsten wordt een nota van uitgangspunten opgesteld voor het gebied.