build-reside iconEmmaviaduct

Het Emmaviaduct wordt aangepast om de toekomstige verkeersstromen richting het station en de nieuwe wijk Spoorkwartier te faciliteren.

Insnijding

Er wordt een 'insnijding' (een gat) gemaakt in het midden van de weg, vlakbij het station. Aan de binnenste rijstroken komen de op- en afritten, die onder het viaduct uitkomen. Zo ontstaat een vrije toegangsroute naar het busstation en de ondergrondse parkeergarage aan de rand van de nieuwe wijk.

Insnijding Emmaviaduct

Insnijding Emmaviaduct

Deze nieuwe route zorgt ervoor dat het overgrote deel van het bestemmingsverkeer naar het nieuwe stationsgebied niet door de Parkweg hoeft te rijden. En het faciliteert een goede aansluiting voor de route voor bussen naar het nieuwe busstation van en naar het zuiden. De huidige aansluitingen van de Parkweg van en naar het Emmaviaduct komen te vervallen. Daardoor wordt de kruising met de Parkweg rustiger.

Het plan voor de insnijding is inmiddels zo ver uitgewerkt, dat de voorbereidingsfase voor de uitvoering is gestart.

Tekening Emmaviaduct

Tekening Emmaviaduct