Verhuizing WerkPro

Het college van de gemeente Groningen heeft het voornemen om de gemeentelijke loods aan de Ulgersmaweg 51/Beckerweg 8 (bedrijventerrein Ulgersmaweg) beschikbaar te stellen aan WerkPro.

WerkPro

Het gaat om de bedrijfsonderdelen van WerkPro: Het Twaalfde Huis en GoudGoed Textiel. Het pand is geschikt te maken voor opvang, dagbesteding én de locatie is op loop- en fietsafstand bereikbaar voor de deelnemers. Dat zijn belangrijke voorwaarden.
Het bedrijf moet begin 2025 verhuizen door de nieuwbouw van Stadshavens, op het terrein tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal NZ. WerkPro verzamelt en verwerkt jaarlijks 700.000 kilo textiel op deze locatie dat is ingezameld in de gemeente Groningen. GoudGoed verkoopt een groot deel hiervan in zijn kringloopwinkels.

Locatiekeuze

De gemeente Groningen heeft gekozen voor het pand aan de  Ulgersmaweg 51/Beckerweg 8. Dit pand is de enige, beschikbare locatie en past bij de behoefte van Het Twaalfde Huisexterne-link-icoon en GoudGoedexterne-link-icoon. De volgende voorwaarden en voordelen zijn belangrijk:

  • Behoud van geschikte werkplekken voor deelnemers met verslavingsproblematiek voor dagbesteding, begeleiding en verzorging.
  • De locatie ligt op loop- of fietsafstand van de woon- of verblijfplek van de deelnemers.
  • De gemeente Groningen is eigenaar van het pand.
  • Het pand aan de Beckerweg 8 is al in gebruik voor opslag van ingezameld textiel.
  • De locatie is groot genoeg om de textielsortering en -opslag voort te zetten.

Hieronder ziet u een foto van de voorgevel van het huidige pand voor Het Twaalfde Huis aan de Ulgersmaweg 51.

Actueel

Bedrijven en omwonenden zijn op 5 juni 2024 geïnformeerd en worden nog vóór de zomervakantie uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Voor de werkzaamheden van Het Twaalfde Huis zou aanvullend een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd. Deze is nodig omdat het pand ingrijpend moet worden verbouwd. Daarnaast passen de werkzaamheden niet binnen het omgevingsplan namelijk: dagbesteding, verzorging en begeleiding van mensen met verslavingsproblematiek.

Documenten

Planning

  • Juni 2024: Voorgenomen collegebesluit locatiekeuze Ulgersmaweg/Beckerweg
  • Juni 2024: Informeren omwonenden en bedrijven Ulgersmaweg
  • Juni/juli 2024: Informatiebijeenkomst omwonenden en bedrijven

Contact