U bent hier

Thuisin050 - coördinatiepunt statushouders

In Groningen werken verschillende organisaties samen om statushouders een nieuw leven op te laten bouwen. Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Met elkaar proberen deze organisaties statushouders te helpen om zich zelfstandig te redden.

Wat doet Thuisin050?

Het coördinatiepunt statushouders is dé plek waar de begeleiding van statushouders in de gemeente Groningen samenkomt. Bij Thuisin050 werken medewerkers van de betrokken organisaties nauw samen om de statushouder in Groningen te helpen.

Bijvoorbeeld bij:

  • het aanleren van het Nederlands
  • het leren kennen van de Nederlandse cultuur,
  • het zoeken naar woonruimte,
  • het vinden van een geschikte opleiding en/of (vrijwilligers)werk.

Thuisin050 weet wie de statushouders zijn, hoever ze zijn met hun inburgering en integratie, welke organisaties hen daarbij begeleiden én wat elke organisatie daarin precies doet.

Samenwerkingspartners

Onder de naam 'Thuisin050' werken een groot aantal organisaties nauw samen. De komende jaren zal die samenwerking zich verder ontwikkelen. De coördinerende rol ligt bij de gemeente Groningen.
Tot de samenwerkingspartners van de gemeente Groningen horen onder andere:

en diverse aanbieders van inburgeringsprogramma’s.

Waarvoor kunt u er terecht?

Medewerkers van betrokken organisaties kunnen, namens statushouders, terecht bij Thuisin050. Bijvoorbeeld met vragen over:

  • Inburgering of meedoen in de maatschappij
  • Opleiding of ontwikkeling
  • Werken of ondernemen
  • Inkomen
  • Huisvesting

Centrale plek

Thuisin050 vindt u bij de gemeente Groningen aan het Harm Buiterplein in Groningen. Daar is een ruimte waar professionals en vrijwilligers van samenwerkende partijen elkaar ontmoeten, werken en overleggen. Daardoor wordt de samenwerking versterkt en de efficiëntie verhoogt. Met als uiteindelijk doel dat de inburgering en integratie van statushouders in Groningen vlot en soepel verloopt.

Participatieverklaring statushouders

De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen dat alle statushouders in Nederland moeten doen. De bedoeling ervan is dat statushouders de kernwaarden en normen van de Nederlandse samenleving leren kennen.

In de gemeente Groningen voert Humanitas het traject naar de participatieverklaring uit. Het traject bestaat uit 3 workshops. Na afloop van dit traject krijgen én ondertekenen statushouders de participatieverklaring.

Aanmelden voor de workshops?
Neem contact op met Humanitas via het Meld- en Informatiepunt:
050 312 60 00
mip.groningen@humanitas.nl

Contact

Harm Buiterplein 1, Groningen
Open: dinsdag, woensdag en vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur
Langskomen kan op afspraak. Stuur even een mail, dan nemen we contact op.

E-mail: thuisin050@groningen.nl
Telefoon: 14 050
Whatsapp: 06 12 82 39 73
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur