Thuisin050 - coördinatiepunt statushouders

In Groningen werken verschillende organisaties samen om statushouders te helpen een nieuw leven op te bouwen. Zodat ze zich zelfstandig kunnen redden in de Nederlandse maatschappij.

Op 1 januari 2022 is de nieuwe inburgeringswet ingevoerd. Daarom veranderen de regels om in te burgeren. Kijk op inburgeren.nl wat dit voor u betekent.

Wat doet Thuisin050?

Thuisin050 is het coördinatiepunt statushouders. Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Thuisin050 is dé plek waar de ondersteuning van statushouders in de gemeente Groningen samenkomt. Ze helpen de statushouders in Groningen in te burgeren, zich hier thuis te voelen en begeleiden hen op weg naar werk. Zodat ze een goed bestaan kunnen opbouwen in de Nederlandse maatschappij.

Bijvoorbeeld bij:

  • het aanleren van het Nederlands
  • het leren kennen van de Nederlandse cultuur,
  • het vinden van een geschikte opleiding en/of (vrijwilligers)werk.

Bij Thuisin050 is bekend wie de statushouders zijn, hoever ze zijn met hun inburgering en integratie, welke organisaties hen daarbij kunnen ondersteunen én wat elke organisatie daarin precies doet.

Voor wie is Thuisin050?

  • Organisaties in de gemeente Groningen die statushouders ondersteunen
  • Vrijwilligers in de gemeente Groningen die statushouders ondersteunen

Waarvoor kunt u er terecht?

Bij Thuisin050 kunt u bijvoorbeeld terecht met vragen over:

Contact

Adres, contactgegevens en openingstijden

Thuis in 050 - Inburgeren in Groningen

Inburgeren in Groningen

De Nederlandse taal en cultuur leren.

Meedoen in de maatschappij

Statushouders laten meedoen.

Thuisin050 - Meer informatie

Meer informatie

Nieuws en contactgegevens van Thuisin050.