Nederlander worden

Woont u in Groningen? En wilt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen? Vul dan het contactformulier in.

Naturalisatie of optie

Er zijn 2 manieren om Nederlander te worden: naturalisatie of optie.

 1. Voor 'naturalisatie’ moet u voldoen aan specifieke voorwaardenexterne-link-icoon.
 2. Voor 'optie' (verkorte procedure) moet u voldoen aan specifieke voorwaardenexterne-link-icoon.

Aanvragen

Vergeet niet uw telefoonnummer in te vullen! Er zijn veel aanvragen. Wij bellen u binnen 3 maanden om een afspraak te maken.

Contactformulier >externe-link-icoon

Nodig bij uw afspraak

 • Geldig (buitenlands) identiteitsbewijs.
 • Gelegaliseerde/internationale geboorteakte.
 • Nederlandse diploma’s.
 • Inburgeringsdiploma.

Loket Groningen Centrum

Kreupelstraat 1 (bij de Grote Markt)

Na uw aanvraag

 • Als u voldoet aan de voorwaarden voor de optieprocedure: De burgemeester beslist over uw aanvraag. De gemeente stuurt u een brief met de beslissing.
 • Als u voldoet aan de voorwaarden voor naturalisatie: De gemeente maakt een advies en stuurt dit samen met uw aanvraag naar de IND. Daarna beslist de koning over uw aanvraag. De IND stuurt u een brief met de beslissing.
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? De burgemeester nodigt u dan uit voor een naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af. Ook krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.
 • 5 werkdagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvragen.

Als u uw Nederlandse paspoort of ID-kaart aanvraagt, moet u uw verblijfsvergunning inleveren bij de gemeente.

Naturalisatieceremonie

De naturalisatieceremonie voor nieuwe Nederlanders is een verplichte bijeenkomst waarop u de verklaring van verbondenheid aflegt. Daarna krijgt u het besluit uitgereikt dat u Nederlander bent geworden.

Nadat de gemeente het naturalisatiebesluit van de IND heeft ontvangen krijgt u een uitnodiging om de naturalisatieceremonie bij te wonen. Pas dan bent u Nederlander.

Als u wordt opgeroepen voor de ceremonie, moet u daar een mondelinge verklaring afleggen en het be­sluit in ontvangst nemen, dat u Ne­der­lan­der bent ge­wor­den.

Afleggen verklaring

U legt mon­de­ling - in het Ne­der­lands - een ver­kla­ring van ver­bon­den­heid af. Hier­mee ver­klaart u dat u de rech­ten en plich­ten res­pec­teert die ho­ren bij het Ne­der­lan­der­schap. Dit geldt ook voor minderjarigen van 16 jaar en ouder.

Er zijn 2 versies van de verklaring van verbondenheid: 1 voor gelovigen en 1 voor niet-gelovigen. U mag zelf kiezen welke verklaring u aflegt

 • Verklaring voor gelovigen: "Ik zweer dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer. En zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen". Gevolgd door: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig".
 • Verklaring voor niet-gelovigen: "Ik verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer. En beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen". Gevolgd door: "Dat verklaar en beloof ik".

Besluit in ontvangst nemen

U neemt het be­sluit dat u Ne­der­lan­der bent ge­wor­den in ont­vangst. Dat is een brief van de over­heid waar­in staat dat u Ne­der­lan­der bent ge­wor­den.

Als u de verklaring van verbondenheid niet aflegt, ontvangt u het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging niet. U bent dan geen Nederlander geworden.

Bent u verhinderd of kunt om medische redenen niet aanwezig zijn? Bel 14 050.

  Na ontvangst van het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging bent u officieel Nederlander. U heeft dan:

  • Recht om te stemmen.
  • Recht om zelf politiek actief te worden.
  • Recht om ook in andere landen van de Europese Unie te wonen en te werken.
  • Recht op hulp van Nederlandse ambassades in het buitenland.

  Kosten

  Nederlander worden door naturalisatie2024
  Naturalisatieverzoek 1 persoon€ 1.023,00
  Naturalisatieverzoek 1 persoon (asiel onbepaalde tijd of staatloos)€ 760,00
  Naturalisatieverzoek gezin€ 1.305,00
  Naturalisatieverzoek gezin (asiel onbepaalde tijd of staatloos)€ 1.044,00
  Naturalisatieverzoek minderjarig kind€ 151,00
  Naturalisatieverzoek minderjarig kind (asiel onbepaalde tijd of staatloos)€ 151,00

  Nederlander worden door optie2024
  Optieverzoek 1 persoon€ 217,00
  Optieverzoek gezin€ 370,00
  Optieverzoek minderjarig kind€ 24,00