default iconTerras aanvragen of melden

Alleen een horecazaak mag een terras exploiteren. Hebt u een horecazaak en wilt u een terras bij uw zaak? Of hebt u al een terras en wilt u dat veranderen? Dan moet u dit aanvragen of melden. Let op! Lees eerst of u een terrasvergunning moet aanvragen of dat u alleen een melding hoeft te doen.

Terrasvergunning aanvragen of alleen melden?

Voor de stad Groningen geldt: alleen voor het centrum is een terrasvergunning nodig. Centrum wil zeggen: alles binnen de grachten van de Diepenring en het hele gebied tussen Westerhaven/Westersingel en de Diepenring.

Buiten het centrum van de stad Groningen is vaak een terrasmelding genoeg als u zich aan de richtlijnen van de gemeente houdt. Wie afwijkt van de richtlijnen, heeft ook buiten het centrum een terrasvergunning nodig.

Aanvraag

U moet een plattegrond met maatvoering van het gewenste terras bijvoegen (het liefst als pdf-bestand).

Terrasvergunning aanvragen >

Vergeet niet dat uw terrasgegevens ook op uw alcoholvergunning vermeld moeten worden (als u alcoholische dranken schenkt). Vul dan het formulier in op de webpagina Nieuwe leidinggevende horeca of andere aanpassing vergunning.

Melden terras

Een melding is soms genoeg. U hebt dan geen vergunning nodig. Dat is zo als:

  • Uw bedrijf buiten het centrum van de stad Groningen ligt. Centrum wil zeggen: alles binnen de grachten van de Diepenring, inclusief het gebied tussen Westerhaven/Westersingel en Diepenring.
  • Het terras een gevelterras is.
  • En de gewenste afmetingen van het terras binnen de kaders in de Beleidsregels horecaterrassen vallen.

Voor een melding moet u zelf uw terras precies opmeten en in een plattegrond een schets maken van het gewenste terras met daarin de maten. Deze schets moet u toevoegen (uploaden) aan uw melding.

Kosten

Voor een terras op gemeentegrond brengt het Noordelijk Belastingkantoor wel precariokosten per m2 per jaar in rekening.

Beschrijving 2023
Terrasvergunning € 585,40
Terras melden Gratis
Wijziging Alcoholvergunning met terrasgegevens € 107,60

Contact

  • Vul het contactformulier in of bel 14 050.
  • Wilt u weten waar de gemeente Groningen terrassen heeft toegestaan? Of bent u benieuwd naar de vergunde omvang van een terras? Bekijk de Terrassenkaart.