Terras aanvragen of melden

Alleen een horecazaak mag een terras exploiteren. Hebt u een horecazaak en wilt u een terras bij uw zaak? Of hebt u al een terras en wilt u dat veranderen? Dan moet u dit aanvragen of melden. Let op! Lees eerst of u een terrasvergunning moet aanvragen of dat u alleen een melding hoeft te doen.

Terrasvergunning aanvragen of alleen melden?

Voor de stad Groningen geldt: alleen voor het centrum is een terrasvergunning nodig. Centrum wil zeggen: alles binnen de grachten van de Diepenring en het hele gebied tussen Westerhaven/Westersingel en de Diepenring.

Buiten het centrum van de stad Groningen is vaak een terrasmelding genoeg als u zich aan de richtlijnen van de gemeente houdt. Wie afwijkt van de richtlijnen, heeft ook buiten het centrum een terrasvergunning nodig.

Lees de Beleidsregels horecaterrassen gemeente Groningen.

Aanvraag

U moet een plattegrond met maatvoering van het gewenste terras bijvoegen (het liefst als pdf-bestand).

Terrasvergunning aanvragen >

Vergeet niet dat uw terrasgegevens ook op uw alcoholvergunning vermeld moeten worden (als u alcoholische dranken schenkt). Vul dan het formulier in op de webpagina Nieuwe leidinggevende horeca of andere aanpassing vergunning.

Melden terras

Een melding is soms genoeg. U hebt dan geen vergunning nodig. Dat is zo als:

  • Uw bedrijf buiten het centrum van de stad Groningen ligt. Centrum wil zeggen: alles binnen de grachten van de Diepenring, inclusief het gebied tussen Westerhaven/Westersingel en Diepenring.
  • Het terras een gevelterras is.
  • En de gewenste afmetingen van het terras binnen de kaders in de Beleidsregels horecaterrassen vallen.

Voor een melding moet u zelf uw terras precies opmeten en in een plattegrond een schets maken van het gewenste terras met daarin de maten. Deze schets moet u toevoegen (uploaden) aan uw melding.

Meer informatie

Vul het contactformulier in of bel 14 050.

Kosten

Voor een terras op gemeentegrond brengt het Noordelijk Belastingkantoor wel precariokosten per m2 per jaar in rekening.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag terrasvergunning bent u leges verschuldigd.

Beschrijving Kosten 2022
Leges Terrasvergunning € 542,00
Terras melden Gratis
Leges wijziging Alcoholvergunning met terrasgegevens € 99,60