Subsidie onderhoud en restauratie monumenten

Voor onderhoud en restauratie van een monument kunt u subsidie krijgen of een lening afsluiten.

Rijksmonumenten

Voor Rijksmonumenten gelden aparte financieringsmogelijkheden. Zo kunt u subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of een lening van het Nationaal Restauratiefonds.

Instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten

Deze subsidie is de vervanger van de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. Aanvragen kan elk jaar tussen 1 maart en 30 april.

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Deze subsidie is voor rijksmonumenten die geen woonfunctie hebben en is voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan.

Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG)

Deze subsidie is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen.

Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG)

Deze subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale gebouwen in aardbevingsgemeenten (waaronder de gemeente Groningen) in de provincie Groningen.

Financiering van onderhoud en restauratie

Restauratiefonds-hypotheek

Eigenaren van rijksmonumenten hebben de mogelijkheid voor een laagrentende Restauratiefonds-hypotheek bij restauratie en/of onderhoud. Voor de werkzaamheden waarop de lening betrekking heeft, mag dan geen subsidie zijn aangevraagd.

Duurzame Monumenten-Lening

Een laagrentende lening onder bepaalde voorwaarden voor een eigenaar van een Rijksmonument die zijn/haar pand wil verduurzamen.

Gemeentelijke monumenten

Let op! De voorwaarden kunnen in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer afwijken van de voorwaarden in de stad Groningen.

De gemeenteraad gaat hierover nog besluiten nemen. U kunt met een vraag altijd contact opnemen met een restauratie-adviseur van de gemeente.

Subsidie herstel en onderhoud

U kunt gemeentesubsidie krijgen voor het herstel van zeer specifieke onderdelen van een pand; herstel waarvan de kosten uitstijgen boven die van normaal onderhoud. U kunt maximaal € 5.000,00 krijgen, maximaal 40% van de kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen. Meer informatie en aanvragen: bel de restauratiedeskundigen van de gemeente, telefoon 14 050 of maak gebruik van het contactformulier.

Lening voor onderhoud

U kunt via de gemeente een lening met lage rente krijgen om uw hele pand in goede staat van onderhoud te brengen. Informatie over de voorwaarden en hoe u de subsidie kan aanvragen: bel de restauratiedeskundigen van de gemeente, tel. 14 050 of maak gebruik van het contactformulier.

Beeldbepalende panden

Let op! De voorwaarden kunnen in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer afwijken van de voorwaarden in de stad Groningen. De gemeenteraad gaat hierover nog besluiten nemen. U kunt met een vraag altijd contact opnemen met een restauratie-adviseur van de gemeente.

Valt uw pand onder de beeldbepalende panden? U kunt gemeentesubsidie krijgen voor het herstel van zeer specifieke onderdelen van een pand (zoals glas-in-loodramen, historische ornamenten); het gaat om herstel waarvan de kosten uitstijgen boven die van normaal onderhoud. U kunt maximaal € 5.000,00 krijgen, maximaal 40% van de kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen. Meer informatie en aanvragen: bel de restauratiedeskundigen van de gemeente, telefoon 14 050 of gebruik het contactformulier.

Monumenten en panden met een cultuurhistorische waarde

Herbestemmingssubsidie

Deze subsidie bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en gebouwen met een cultuurhistorische waarde.

Cultuurfonds-hypotheek

Eigenaren van een gemeentelijk monument, karakteristiek pand (dat opgenomen is in een bestemmingsplan) of beeldbepalend pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht komen mogelijk in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek.

Kaart monumenten

Welke woningen en andere gebouwen in Groningen zijn aangemerkt als monument, zie u op de plattegrond van monumenten: de Cultuurhistorische Waardenkaart.

Aan de Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente Groningen wordt op dit moment nog gewerkt. U vindt dus nog niet alle gegevens op de kaart. Zodra we de gegevens verwerkt hebben, publiceren we de nieuwe, actuele kaart.

Authentieke elementen

Hebt u een oud pand met authentieke elementen? Zoals binnen- en buitendeuren, schouwen, glas-in-lood, traponderdelen, hang- en sluitwerk en tegels? Gaat u verbouwen en kunt u de historische elementen niet meer behouden? Dan kunt u deze schenken aan de stichting Monument & Materiaal in Groningen. Deze stichting stelt bouwmaterialen (tegen een vergoeding) beschikbaar voor restauraties van monumenten en andere karakteristieke panden die voor 1955 zijn gebouwd. De medewerkers kunnen de materialen bij u ophalen. Kijk voor meer informatie op de website van Monument & Materiaal.