Stadstoezicht

Overal op straat kunt u de mensen van Stadstoezicht tegenkomen: de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Het zijn parkeercontroleurs en andere toezichthouders. U herkent ze aan hun uniform. De BOA’s zijn ook herkenbaar aan hun embleem. Samen met u werken zij aan een leefbare en veilige gemeente. Zodat u prettig over straat kunt.

Gastheren en gastvrouwen

De mensen van Stadstoezicht zijn de gastheren en gastvrouwen van de gemeente. Ze gaan de straat op om u te helpen, te waarschuwen of om in te grijpen. Of u nu uw hond uitlaat, aan het werk bent of door de stad loopt.

afbeelding

Kleine ergernissen

De mensen van Stadstoezicht letten vooral op de kleine ergernissen van de straat, zoals zwerfvuil, hondenpoep, fietsen op de stoep en parkeerovertredingen. Maar ook op uitstallingen op straat en reclame-uitingen, alcohol drinken op straat en wildplassen. Daarnaast zijn ze actief tijdens evenementen. Stadstoezicht vult het werk van de politie aan.

Ingrijpen

Als u zich niet aan de regels houdt, kunnen de mensen van Stadstoezicht ingrijpen. Zij spreken u aan op uw gedrag. Ook kunnen zij u een boete geven. Zij hebben bevoegdheden om te bekeuren als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).

Klacht

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door een medewerker van Stadstoezicht? Bent u niet tevreden over zijn of haar werk? Probeer dan eerst in een gesprek met de medewerker een oplossing te vinden. Lukt dat niet? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.