Ontheffing venstertijdengebied of autovrijgebied

Vanaf 12:00 uur hebben bedrijf- en vrachtauto’s een ontheffing nodig om het venstertijdengebied in en uit te mogen rijden. Voor het autovrije gebied is er altijd een ontheffing nodig voor alle soorten auto’s, motoren en brommers.

Gebieden

Venstertijdengebied: bedrijfs- en vrachtauto's

Zonder ontheffing mag u alleen tussen 05:00 en 12:00 uur laden, lossen of een dienst verlenen. Na 12:00 uur hebt u dus een ontheffing nodig.

Het gaat om het hele gebied binnen de Diepenring, bij winkelgebied Westerhaven en in de Sledemennerbuurt. De enige uitzondering is de route van Noorderhaven via Spilsluizen, Turfsingel richting het Schuitendiep.

Autovrijgebied: alle soorten auto’s, motoren en brommers

U hebt altijd een ontheffing nodig om het autovrije gebied in te mogen rijden. U mag alleen laden en lossen met de ontheffing.

Aanvragen

De ontheffing geldt voor maximaal 1 kenteken. 

Wie kan een incidentele ontheffing aanvragen?

 • (Stads)distributeurs (waaronder cateraars).
 • Bouw-, installatie-, reparatie-, service- en verhuisbedrijven.
 • Bewoners.

Eerste 12 ontheffingen gratis

Voor een inwoner, bedrijf of instelling met een adres binnen het gebied, zijn de eerste 12 ontheffingen gratis (voordeelbundel) voor een bedrijfswagen. In de aanvraag in het vergunningensysteem wordt de voordeelbundel aangegeven.

Dagaccount

Bedrijven kunnen zich ook aanmelden voor een dagaccount. U ontvangt dan 1 keer per 6 weken een rekening van alle aangevraagde en toegekende ontheffingen.

Wie kan een jaarontheffing aanvragen?

 • Bewoners, bedrijven en instellingen met een eigen parkeerplaats in het gebied.
 • Bewoners met een parkeervergunning voor een bedrijfsauto in het gebied.
 • Voertuigen voor reiniging, schoonmaak, beheer en (stads)toezicht van de openbare ruimte.
 • Ondernemers met een marktvergunning.
 • Beveiligingsbedrijven.
 • Supermarkten.
 • Vervoerders van waardevolle goederen.
 • Zero-emissie bedrijfsvoertuigen.
 • Cultuurinstellingen.
 • Taxi’s en WMO-vervoer.

Aanvragen

U logt in op uw parkeeraccount om een ontheffing aan te vragen. Nog geen parkeeraccount? Vraag deze dan aan via ons contactformulierexterne-link-icoon.

Vraag een ontheffing aanexterne-link-icoon

U kunt ook een afspraak makenexterne-link-icoon en langskomen bij loket Centrum (Kreupelstraat 1). Neem dan het volgende mee.

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Geldig rijbewijs, paspoort of ID-kaart.
 • Kenteken voertuig.

Kosten

Jaarontheffingen zijn gratis voor:

 • Emissievrije taxi’s.
 • WMO-vervoer.
 • Bewoners in het venstergebied met parkeervergunning.
 • Voertuigen van bewoners met eigen parkeerplaats.
 • Bedrijfsauto’s aangepast voor rolstoelgebruik.
Beschrijving2024
Incidentele ontheffing fossiele brandstof, per dag€ 4,30
Incidentele ontheffing emissievrij, per dag€ 2,15
Jaarontheffing fossiele brandstof, per jaar€ 380
Jaarontheffing emissievrij, per jaar€ 110

Veelgestelde vragen

Uw voertuig is emissievrij wanneer deze volledig elektrisch is of rijdt op waterstof. Rijdt uw voertuig op benzine of diesel? Dan maakt uw voertuig gebruik van een fossiele brandstof. 

Nee, een ontheffing is niet hetzelfde als een parkeervergunning.

Met de ontheffing mag je het venstertijdengebied in- en uitrijden om te laden en te lossen óf voor het verlenen van diensten. Daarna moet de bedrijfs- of vrachtauto direct weer vertrekken.

Parkeren met een bedrijfs- of vrachtauto mag alleen tussen 05:00 en 12:00 uur. Uiteraard op een parkeerplaats en tegen betaling van het parkeertarief.

Er zijn 2 manieren om dat te controleren:

 1. Begint het kenteken van uw auto met een B of V? Dan heeft u een bedrijfsauto. De V wordt gebruikt voor lichte bedrijfsauto’s (tot 3500 kg) en de letter B voor zware bedrijfsauto’s (boven 3500 kg).
 2. Doe de online kentekencheck op ovi.rdw.nlexterne-link-icoon.
 • Bewoners kunnen 12 gratis incidentele ontheffingen per jaar aanvragen voor eigen gebruik of voor bijvoorbeeld een aannemer, glazenwasser of schilder. Daarna geldt het normale tarief.
 • Bewoners en bedrijven met een eigen parkeerplaats binnen het venstertijdengebied, kunnen een jaarontheffing aanvragen. 
 • Bedrijven met meerdere parkeerplaatsen kunnen maximaal 5 jaarontheffingen aanvragen.
 • Bedrijven met zero-emissievoertuigen kunnen maximaal 10 jaarontheffingen aanvragen.

Controle van het in- en uitrijden van het venstertijdengebied gebeurt met slimme camera’s. Handhaving met camera’s is waterdicht. Bij een overtreding volgt een boete.

De camera staat afgesteld op het kenteken. Het enige doel van de camera is dan ook om een leesbaar kenteken te fotograferen: de kentekens worden versleuteld en voor een beperkte tijd bewaard. Hiermee voldoen wij aan de privacyregels.

Bij dringende storingen, lekkages of verstoppingen moet de storingsdienst een ontheffing aanvragen. Dat kan achteraf op dezelfde kalenderdag. Dus eerst de storing verhelpen en dan de ontheffing aanvragen.

Stadsdistributeurs (o.a. cateraars), bouw-, installatie-, reparatie-, service- en verhuisbedrijven

Deze bedrijven kunnen geen jaarontheffing aanvragen om de stad begaanbaar en veilig te houden voor iedereen, vooral voor fietsers en voetgangers. Samen zorgen we er op deze manier voor dat de binnenstad van Groningen toegankelijk is voor iedereen.

Cultuurinstellingen en evenementenorganisaties

Waarom kunnen cultuurinstellingen in de binnenstad wel een jaarontheffing aanvragen, maar evenementen alleen een incidentele ontheffing?

Cultuurinstellingen ontvangen het gehele jaar door meerdere gezelschappen per week die buiten de venstertijden het gebied moeten inrijden om de spullen voor de optredens bij de cultuurinstelling te krijgen. Vanwege de structurele behoefte én omdat we cultuur in de binnenstad belangrijk vinden, hebben we een jaarontheffing voor cultuurinstellingen mogelijk gemaakt.

Evenementen zijn altijd van tijdelijke aard. Daarom passen incidentele ontheffingen beter bij deze doelgroep. Jaarontheffingen zijn niet mogelijk, maar zouden voor evenementen ook duurder uitvallen dan incidentele ontheffingen.

De mogelijkheid om voor zero-emissievoertuigen een jaarontheffing aan te vragen is om bedrijven te stimuleren voor de duurzame oplossing te kiezen.

Omdat we niet willen dat de binnenstad straks vol staat met zero-emissievoertuigen, hebben we een maximum vastgelegd van 200 ontheffingen.

Door per bedrijf maximaal 10 ontheffingen te verstrekken blijft er voor meerdere bedrijven de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen voor een zero-emissievoertuig.

Contact