surcharges iconBoetes Handhaving

Als u zich niet aan de regels van de gemeente houdt, kunt u een boete krijgen. De mensen van Handhaving hebben bevoegdheden om te bekeuren voor verschillende overtredingen.

Wat u moet weten

Boete voor minderjarige

Ben je tussen de 12 en 15 jaar? Dan betaal je de helft van de boete. Voor bepaalde overtredingen kun je als minderjarige t/m 17 jaar ook in aanmerking komen voor een verwijzing naar Halt voor een Halt-straf.

Niet eens met boete

Bent u het niet eens met een boete van Handhaving? In de brief kunt u lezen of u bezwaar kunt indienen, in beroep kunt gaan of verzet instellen. Ook leest u hoe u dat kunt doen. Zie ook Niet eens met parkeerboete.

Wat doet Handhaving?

Meer informatie over het werk van Handhaving.

Kosten Groningen

Overtreding Boete
Afval naast de container plaatsen € 100,00*
Afval te vroeg buiten zetten € 100,00*
Afval verkeerd aanbieden € 100,00*
Afval op straat gooien € 150,00*
Hond laten loslopen € 100,00
Geen opruimmiddel bij zich hebben € 100,00
Hondenpoep niet opruimen € 150,00
Hond in verboden gebied laten lopen € 150,00
Naheffingsaanslag (Parkeerboete) € 72,90 + uurtarief parkeren**)
Foutparkeren (stoep, parkeerverbod, stopverbod, inrit, fietsstrook, enz.) € 110,00
Hinderlijk/gevaarlijk stilstaan voertuig € 160,00
Overtreding venstertijden € 100,00
Zonder zichtbare gehandicaptenparkeerkaart parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats € 350,00
Wildplassen € 150,00
Alcohol drinken op de openbare weg of op een openbare plaats in een door het college van B&W aangewezen gebied in Groningen*** of Haren € 100,00
Aangebroken fles/blik alcoholische drank op de openbare weg of op een openbare plaats in een door het college van B&W aangewezen gebied in Groningen*** of Haren € 100,00
Graffiti aanbrengen / wildplakken € 150,00
Magneetvissen / dreggen € 125,00**
Administratiekosten per boete € 9,00

*) Als afval dat naast de container is geplaatst of verkeerd is aangeboden door spoedeisend bestuursdwang moet worden opgeruimd. Dan gelden er andere bedragen

**) Geen administratiekosten.

***) Bij mooi weer wordt alcoholconsumptie gedoogd in het Noorderplantsoen. Momenteel is er in delen van het Noorderplantsoen een verbod om alcohol te drinken. Kijk op de kaart waar het alcoholverbod geldt.