Reclamevergunning aanvragen

Wilt u reclame aanbrengen aan een gevel? Of wilt u buiten een reclamebord of reclamezuil plaatsen? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Wilt u het bord of de zuil op grond van de gemeente plaatsen, dan hebt u ook toestemming nodig voor het gebruik van de grond. Dat kan, voor een vast bedrag per jaar.

Omgevingsvergunning

In de meeste gevallen hebt u een omgevingsvergunning nodig. In een omgevingsvergunning regelt u verschillende werkzaamheden (activiteiten) zoals slopen, bouwen, kappen en het aanbrengen van reclame, in 1 vergunning.

Gebruik van gemeentegrond

Is het niet mogelijk om het reclamebord of de reclamezuil op uw eigen grond te plaatsen en wilt u hiervoor gemeentegrond gebruiken? Dan hebt u daarvoor ook een vergunning nodig. U betaalt een vast bedrag per jaarexterne-link-icoon. U hoeft dit niet apart aan te vragen. De gemeente neemt dit mee in uw aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Reclameborden of winkelgoederen bij winkel of bedrijf

Wilt u reclameborden of winkelgoederen plaatsen bij uw winkel of bedrijf? Lees de regels voor uitstallingen.

Regels voor reclame

Contact

Loket Versterken en Vernieuwen

Voor alles over versterken en vernieuwen is het ook mogelijk om in Ten Boer langs te komen. Meer informatie hierover op de site van Versterken en Vernieuwenexterne-link-icoon