Reclamevergunning aanvragen

Wilt u reclame aanbrengen aan een gevel? Of wilt u buiten een reclamebord of reclamezuil plaatsen? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Wilt u het bord of de zuil op grond van de gemeente plaatsen, dan hebt u ook toestemming nodig voor het gebruik van de grond. Dat kan, voor een vast bedrag per jaar.

Naar het loket

Vraagt u de omgevingsvergunning liever aan bij het loket? Kom dan naar het loket Bouwen en Wonen van de gemeente in Groningen, Haren of Ten Boer.

Kijk bij bezoekadressen en openingstijden.

Telefoon: 14 050 | contactformulier

Wat u moet weten

Omgevingsvergunning

In de meeste gevallen hebt u een omgevingsvergunning nodig. In een omgevingsvergunning regelt u verschillende werkzaamheden (activiteiten) zoals slopen, bouwen, kappen en het aanbrengen van reclame, in 1 vergunning.

Gebruik van gemeentegrond

Is het niet mogelijk om het reclamebord of de reclamezuil op uw eigen grond te plaatsen en wilt u hiervoor gemeentegrond gebruiken? Dan hebt u daarvoor ook een vergunning nodig. U betaalt een vast bedrag per jaar. U hoeft dit niet apart aan te vragen. De gemeente neemt dit mee in uw aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Reclameborden of winkelgoederen bij winkel of bedrijf

Wilt u reclameborden of winkelgoederen plaatsen bij uw winkel of bedrijf? Lees de regels voor uitstallingen.

Regels voor reclame

  1. Voorschriften in de nota Reclamebeleid (pdf 1,8 MB)
  2. Bepalingen in het bestemmingsplan
  3. Bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG) 2021

Meer informatie

Kijk op Overzicht omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.