Reclame- en precariobelasting

Heeft u reclame-uitingen, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg? Dan kan het zijn dat u vanaf 2024 reclamebelasting moet betalen. Hiermee wil de gemeente Groningen reclame in de openbare ruimte terugdringen.

Wat is reclamebelasting?

Reclamebelasting geldt voor alle openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Bijvoorbeeld reclame-uitingen op, aan of voor gevels, ramen en etalages van winkels en bedrijfspanden. Denk hierbij aan gevelreclames, sandwichborden, uithangborden, lichtreclames, letterreclames en raamreclames. Maar het gaat niet alleen maar om reclame. Ook openbare aankondigingen van culturele-, zorg- en onderwijsinstellingen vallen onder de reclamebelasting.

Het gaat om uitingen die langer dan 13 weken in een jaar zichtbaar zijn. Reclame-uitingen die 13 weken of korter zichtbaar zijn, worden niet belast. Daarover hoeven bedrijven en instellingen dus geen reclamebelasting te betalen.

Waarom reclamebelasting?

De gemeente werkt aan een toegankelijke openbare ruimte. Hierin investeren we veel. Iedereen profiteert daarvan, zowel inwoners, bedrijven als bezoekers. Veel (reclame)uitingen hebben volgens ons een overheersende uitstraling op de openbare ruimte, vooral in de Groninger binnenstad. Dat willen we graag terugdringen. Daarmee wordt de openbare ruimte naar onze mening een fijnere plek. Wij vinden dat de invoering van reclamebelasting daaraan een goede bijdrage levert. 

Overgangsperiode

Om ondernemers de gelegenheid te geven om hun reclame-uitingen te beperken, komt er een overgangsperiode van twee jaar. In 2024 geldt een nultarief voor reclame-uitingen tot 2 m2. In 2025 is er een nultarief voor uitingen tot 1 m2. Het gaat daarbij om het totale oppervlakte aan op straat zichtbare reclame. Het eerste losse reclamevoorwerp bij de gevel, zoals een sandwichbord, is in 2024 en 2025 gratis.

In de overgangsperiode hebben ondernemers de tijd om hun reclame-uitingen terug te dringen.

Vrijstellingen

De belangrijkste vrijstellingen zijn:

 • Aankondigingen die korter dan 13 weken op dezelfde locatie aanwezig zijn.
 • Aankondigingen op enige afstand achter ramen.
 • Verkeersborden / algemene bewegwijzering.
 • Historisch belangwekkende uitingen aan gevels van minimaal 25 jaar oud, die geen relatie meer hebben met het gebouw waarop ze zijn aangebracht.
 • Aankondigingen op sportvelden, voor zover niet gericht op de openbare weg.
 • Stickers en bordjes die aangeven dat hier alleen gepind kan worden, dat er wel/geen toegang is voor honden, of daarmee vergelijkbare ‘huisregels’.

Er is geen vrijstelling voor openbare aankondigingen van culturele-, zorg- en onderwijsinstellingen. Ook de gemeente zal zelf belasting betalen over haar reclame-uitingen en reclamezuilen etc. op straat.

Tarieven

Er is een progressief tariefstelsel: bij grotere oppervlakten gaan de tarieven ook procentueel meer omhoog. Wie dus meer gebruik maakt van de openbare ruimte, gaat dus ook in verhouding meer betalen.

Ook maakt het uit waar de reclame te zien is: in de binnenstad zijn de tarieven twee keer zo hoog als in de rest van de gemeente. In de binnenstad is het aantal bezoekers en het aantal reclame-uitingen het grootst. En daarmee dus de druk die mensen van die reclame-uitingen kunnen ervaren.

De tarieven, tariefgebieden en regels staan beschreven in het Raadsvoorstel Reclame- en precariobelasting (pdf 544 kB) en in de Verordening reclamebelasting (pdf 342 kB).

Besluitvorming

De gemeenteraad van Groningen heeft op woensdag 8 november 2023 besloten om reclamebelasting in te voeren. U kunt de debatten terugkijken via de website van de gemeenteraad. Het voorstel is besproken op:

Ondernemers en inwoners kunnen geen bezwaar maken tegen de invoering, wel tegen een belastingaanslag.

Inventarisatie in voorjaar 2024

Vanaf 22 april tot begin mei 2024 vindt onderzoek plaats naar de openbare uitingen in de gemeente Groningen. Deze informatie heeft het Noordelijk Belastingkantoor nodig om reclamebelasting op te leggen in opdracht van de gemeente Groningen. 

Medewerkers van het bedrijf ANG uit Montfoort gaan op pad om (reclame)uitingen te registreren en te fotograferen. De medewerkers zijn ingehuurd door het Noordelijk belastingkantoor en kunnen zich legitimeren. 

Na deze inventarisatie volgt in juni 2024 een voormelding. De ontvangers hebben de gelegenheid deze gegevens te controleren en eventueel te reageren. In augustus vindt de tweede inventarisatieronde plaats. In het najaar van 2024 volgt de aanslag voor de reclamebelasting.

Voor vragen over de inventarisatie, de voormelding of andere zaken die gaan over de uitvoering van de reclamebelasting, kunt u terecht bij het Noordelijk Belastingkantoorexterne-link-icoon.

Precariobelasting

Ook voor de precariobelastingexterne-link-icoon is er nu een progressief stelsel: wie minder openbare ruimte gebruikt, betaalt minder, wie meer gebruikt, betaalt naar verhouding meer.

Het gaat vooral om de bouwplaatsen, omdat die een negatieve impact hebben op de omgeving. Met het nieuwe tariefstelsel wil het college bereiken dat de bouwplaatsen er zo kort mogelijk staan.

Veelgestelde vragen

Hebt u reclame-uitingen op, aan of voor een eigen of gehuurd pand? En zijn deze uitingen zichtbaar vanaf de openbare weg? Dan betaalt u mogelijk reclamebelasting. Daarbij geldt: de eigenaar van de aankondiging is ook de belastingplichtige.

Voor uitingen op of aan de gevel of op het raam van uw pand, zoals:

 • Logo’s, beeldmerken, plakletters, menukaarten en reclameposters.
 • Uitingen op een rolluik of zonnescherm.
 • Uithangborden, beide kanten.
 • Vlakken met een herkenbare logokleur.

U betaalt belasting over het totale oppervlakte van deze uitingen.

Voor losse stuks met reclame-uitingen, zoals:

 • Vlaggen en banieren, los op de grond en aan de gevel.
 • Parasols, losse reclameborden op straat, deurmatten.
 • Uitingen op terrasafscheidingen.
 • Bouwborden.
 • Overige reclame, zoals bijvoorbeeld opvallende prullenbakken.

U betaalt per voorwerp. In 2024 en 2025 is het eerste reclamevoorwerp onbelast. Over elk volgend voorwerp wordt belasting geheven.

Van alle reclame-uitingen in de gemeente zijn foto’s gemaakt vanaf de openbare weg.

De oppervlakte is gemeten als denkbeeldige rechthoek om de reclame-uiting. De oppervlakten van alle reclame-uitingen bij of aan één pand, worden bij elkaar opgeteld. Het totaal aantal vierkante meters wordt belast.

Daarnaast worden losse voorwerpen met een reclame-uiting apart belast. De voorwerpen worden dus niet opgeteld bij het totaal aantal vierkante meters.

De tarieven zijn afhankelijk van:

 • Het gebied waar uw bedrijf of instelling staat.
 • Het totale oppervlakte reclame-uiting en het totaal aan losse voorwerpen reclame.

Gebied

Voor de reclamebelasting is de gemeente Groningen opgedeeld in 2 gebieden:

 • Het centrumgebied (afbeelding kaart) van de stad Groningen.
 • De rest van de gemeente.

De tarieven voor het centrumgebied zijn hoger. Daar zijn het aantal bezoekers en het aantal reclame-uitingen het grootst. En daarmee dus de druk die mensen van die reclame-uitingen kunnen ervaren.

Afmetingen

Er zijn aparte tarieven voor de hoeveelheid vierkante meters reclame en de losstaande reclame-uitingen, zoals vlaggen en borden. De tarieven zijn progressief: bij grotere oppervlakten gaan de tarieven ook procentueel meer omhoog. Wie dus meer gebruik maakt van de openbare ruimte, gaat dus ook in verhouding meer betalen.

Er zijn aparte tarieven voor de hoeveelheid vierkante meters reclame en de losstaande reclame-uitingen, zoals vlaggen en borden. Daarbij wil het college progressieve tarieven hanteren: bij grotere oppervlakten gaan de tarieven ook procentueel meer omhoog. Wie dus meer gebruik maakt van de openbare ruimte, gaat dus ook in verhouding meer betalen.

In het gebied binnenstadIn de overige gebieden van de gemeente
 1Kleiner dan en exact 1 m²:00
21 m² - 2 m²00
32 m² -  5 m²10050
45 m² - 10 m²15075
510 m² - 20 m²750375
620 m² - 50 m²2.0001.000
750 m² - 100 m²5.5002.750
8Groter dan 100 m²16.0008.000

De oppervlakte is gemeten als denkbeeldige rechthoek om de reclame-uiting. Hiervoor zijn foto’s gemaakt op straat (vanaf de openbare weg).

In het gebied binnenstadIn de overige gebieden van de gemeente
1Voor het eerste reclamevoorwerp00
2Voor het tweede en volgende reclamevoorwerp (per reclamevoorwerp)10050

Het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) voert deze belastingtaak uit voor de gemeente Groningen. 

 • Vanaf 22 april t/m begin mei vindt er een inventarisatie plaats naar de (reclame)uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Medewerkers van het bedrijf ANG gaan op pad om deze te registreren en te fotograferen. 
 • Het NBK stuurt in juni een voormelding. Mensen hebben dan de gelegenheid deze gegevens te controleren en eventueel te reageren.
 • In augustus vindt de tweede inventarisatieronde plaats. 
 • In het najaar van 2024 volgt de aanslag voor de reclamebelasting. 

De opbrengst van de reclamebelasting komt ten goede aan dealgemene middelen van de gemeente Groningen.

Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven over het plaatsen van voorwerpen op, boven of onder gemeentegrond. Gemeenten heffen precariobelasting (of kortweg: precario) als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. Voorbeelden van belaste voorwerpen zijn kabels en leidingen, terrassen en bouwplaatsen. Meer informatie staat op de website van het Noordelijk Belastingkantoorexterne-link-icoon.

De gemeente heft al precariobelasting. De tarieven veranderen in 2024.

Voor de precariobelasting is er nu een progressief tariefstelsel.Wie minder openbare ruimte gebruikt, betaalt minder, wie meer gebruikt, betaalt naar verhouding meer.

Het gaat met name om de bouwplaatsen, omdat die een negatieve impact hebben op de omgeving. Met het nieuwe tariefstelsel wil het college bereiken dat de bouwplaatsen er zo kort mogelijk staan.

 • Voor rolsteigers geldt een weektarief per vierkante meter.
 • Dag-, week-, maand- en jaartarief zijn zo aangepast dat het niet meer voordeliger is om gemeentegrond langer in gebruik te nemen.
 • Bij schade aan de openbare ruimte door werkzaamheden, zijn de regels strenger geworden. De aanvrager krijgt nu een maand de tijd om de schade te herstellen. Daarna gaat de gemeente zelf over tot herstel en de kosten worden verrekend met de waarborgsom.
 • De mogelijkheid om een melding te doen van het gebruik van gemeentegrond is verdwenen. Er is nu een vergunning nodig.
Algemeen tarief
Voor het hebben van voorwerpen onder, op of
boven gemeentegrond en voor het gebruik van
gemeentebezittingen, waarbij het verkeer wordt
vrijgelaten en voor zover voor het hebben van deze voorwerpen of dit gebruik in deze tabel niet in een bijzonder tarief is voorzien.
per m² per jaar€ 87,12
per m² per maand€ 7,26
per m² per week€ 2,33
per m² per dag€ 0,65
Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond en voor het gebruik van gemeentebezittingen, waarbij het verkeer wordt belemmerd of versperd en voor zover voor het hebben van deze voorwerpen of dit gebruik in deze tabel niet in een bijzonder tarief is voorzien.per m² per dag€ 5,85
Bouwmaterialen
Bouwmaterialen, voor zover de gemeentegrond is voorzien van een wegbedekking of op andere wijze geschikt is gemaakt voor bestemd doel.per m² per jaar€ 118,08
per m² per maand€ 9,84
per m² per week€ 2,46
Bouwmaterialen, voor zover de gemeentegrond niet is voorzien van een wegbedekking of op andere wijze geschikt is gemaakt voor bestemd doel.per m² per jaar€ 11,04
per m² per maand€ 0,92
per m² per week€ 0,23
Kabels, leidingen, buizen, kokers en dergelijke
Kabelsper m per jaar€ 2,35
Leidingen, buizen, kokers e.d.per m per jaar€ 7,05
Terrassen
Terrassen in gebied Aper m² per jaar€ 90,75
Terrassen in gebied Bper m² per jaar€ 57,20
Terrassen in gebied C€ 0
Containers en steigers
Zeecontainers en open afvalcontainersper m² per maand€ 10,00
per m² per week€ 2,50
Vaste steigers en rolsteigersper m² per maand€ 10,00
per m² per week€ 2,50

Documenten