taxes iconReclame- en precariobelasting

Heeft u reclame-uitingen, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg? Dan kan het zijn dat u vanaf 2024 reclamebelasting moet betalen. Hiermee wil de gemeente Groningen reclame in de openbare ruimte terugdringen.

Wat is reclamebelasting?

Reclamebelasting geldt voor alle openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Bijvoorbeeld reclame-uitingen op, aan of voor gevels, ramen en etalages van winkels en bedrijfspanden. Denk hierbij aan gevelreclames, sandwichborden, uithangborden, lichtreclames, letterreclames en raamreclames. Maar het gaat niet alleen maar om reclame. Ook openbare aankondigingen van culturele-, zorg- en onderwijsinstellingen vallen onder de reclamebelasting.

Het gaat om uitingen die langer dan 13 weken in een jaar zichtbaar zijn. Reclame-uitingen die 13 weken of korter zichtbaar zijn, worden niet belast. Daarover hoeven bedrijven en instellingen dus geen reclamebelasting te betalen.

Waarom reclamebelasting?

De gemeente Groningen werkt aan een toegankelijke openbare ruimte. Het college van B&W vindt reclame een overheersende uitstraling hebben en belastend voor de openbare ruimte. Dit geldt met name voor de binnenstad van Groningen. Reclamebelasting moet bijdragen aan het terugdringen van de hoeveelheid aan reclame-uitingen in de gemeente Groningen.

Bedrijven en instellingen kunnen de afweging maken of ze de kosten van hun reclame-uitingen vinden opwegen tegen de baten.

Overgangsperiode

Om ondernemers de gelegenheid te geven om hun reclame-uitingen te beperken, komt er een overgangsperiode van twee jaar. In 2024 geldt een nultarief voor reclame-uitingen tot 2 m2. In 2025 is er een nultarief voor uitingen tot 1 m2. Het gaat daarbij om het totale oppervlakte aan op straat zichtbare reclame. Het eerste losse reclamevoorwerp bij de gevel, zoals een sandwichbord, is in 2024 en 2025 gratis.

In de overgangsperiode hebben ondernemers de tijd om hun reclame-uitingen terug te dringen.

Vrijstellingen

De belangrijkste vrijstellingen zijn:

 • Aankondigingen die korter dan 13 weken op dezelfde locatie aanwezig zijn.
 • Aankondigingen op enige afstand achter ramen.
 • Verkeersborden / algemene bewegwijzering.
 • Historisch belangwekkende uitingen aan gevels van minimaal 25 jaar oud, die geen relatie meer hebben met het gebouw waarop ze zijn aangebracht.
 • Aankondigingen op sportvelden, voor zover niet gericht op de openbare weg.

Er is geen vrijstelling voor openbare aankondigingen van culturele-, zorg- en onderwijsinstellingen. Ook de gemeente zal zelf belasting betalen over haar reclame-uitingen en reclamezuilen etc. op straat.

Tarieven

Er komt een progressief tariefstelsel: bij grotere oppervlakten gaan de tarieven ook procentueel meer omhoog. Wie dus meer gebruik maakt van de openbare ruimte, gaat dus ook in verhouding meer betalen.

Ook maakt het uit waar de reclame te zien is: in de binnenstad zijn de tarieven twee keer zo hoog als in de rest van de gemeente. In de binnenstad is het aantal bezoekers en het aantal reclame-uitingen het grootst. En daarmee dus de druk die mensen van die reclame-uitingen kunnen ervaren.

De tarieven, tariefgebieden en regels staan beschreven in het Raadsvoorstel Reclame- en precariobelasting (pdf 544 kB) en in de Verordening reclamebelasting (pdf 342 kB).

Besluitvorming

De gemeenteraad van Groningen heeft op woensdag 8 november 2023 besloten om reclamebelasting in te voeren. U kunt de debatten terugkijken via de website van de gemeenteraad. Het voorstel is besproken op:

Ondernemers en inwoners kunnen geen bezwaar maken tegen de invoering, wel tegen een belastingaanslag.

Precariobelasting

Voor de bestaande precariobelasting komt er vanaf 2024 ook een progressief stelsel: wie minder openbare ruimte gebruikt, betaalt minder, wie meer gebruikt, betaalt naar verhouding meer.

Het gaat vooral om de bouwplaatsen, omdat die een negatieve impact hebben op de omgeving. Met het nieuwe tariefstelsel wil het college bereiken dat de bouwplaatsen er zo kort mogelijk staan.

Veelgestelde vragen

Hebt u reclame-uitingen op, aan of voor een eigen of gehuurd pand? En zijn deze uitingen zichtbaar vanaf de openbare weg? Dan betaalt u mogelijk reclamebelasting. Daarbij geldt: de eigenaar van de aankondiging is ook de belastingplichtige.

Voor uitingen op of aan de gevel of op het raam van uw pand, zoals:

 • Logo’s, beeldmerken, plakletters, menukaarten en reclameposters.
 • Uitingen op een rolluik of zonnescherm.
 • Uithangborden, beide kanten.
 • Vlakken met een herkenbare logokleur.

U betaalt belasting over het totale oppervlakte van deze uitingen.

Voor losse stuks met reclame-uitingen, zoals:

 • Vlaggen en banieren, los op de grond en aan de gevel.
 • Parasols, losse reclameborden op straat, deurmatten.
 • Uitingen op terrasafscheidingen.
 • Bouwborden.
 • Overige reclame, zoals bijvoorbeeld opvallende prullenbakken.

U betaalt per voorwerp. In 2024 en 2025 is het eerste reclamevoorwerp onbelast. Over elk volgend voorwerp wordt belasting geheven.

Van alle reclame-uitingen in de gemeente zijn foto’s gemaakt vanaf de openbare weg.

De oppervlakte is gemeten als denkbeeldige rechthoek om de reclame-uiting. De oppervlakten van alle reclame-uitingen bij of aan één pand, worden bij elkaar opgeteld. Het totaal aantal vierkante meters wordt belast.

Daarnaast worden losse voorwerpen met een reclame-uiting apart belast. De voorwerpen worden dus niet opgeteld bij het totaal aantal vierkante meters.

De tarieven zijn afhankelijk van:

 • Het gebied waar uw bedrijf of instelling staat.
 • Het totale oppervlakte reclame-uiting en het totaal aan losse voorwerpen reclame.

Gebied

Voor de reclamebelasting is de gemeente Groningen opgedeeld in 2 gebieden:

 • Het centrumgebied (afbeelding kaart) van de stad Groningen.
 • De rest van de gemeente.

De tarieven voor het centrumgebied zijn hoger. Daar zijn het aantal bezoekers en het aantal reclame-uitingen het grootst. En daarmee dus de druk die mensen van die reclame-uitingen kunnen ervaren.

Afmetingen

Er zijn aparte tarieven voor de hoeveelheid vierkante meters reclame en de losstaande reclame-uitingen, zoals vlaggen en borden. De tarieven zijn progressief: bij grotere oppervlakten gaan de tarieven ook procentueel meer omhoog. Wie dus meer gebruik maakt van de openbare ruimte, gaat dus ook in verhouding meer betalen.

Er zijn aparte tarieven voor de hoeveelheid vierkante meters reclame en de losstaande reclame-uitingen, zoals vlaggen en borden. Daarbij wil het college progressieve tarieven hanteren: bij grotere oppervlakten gaan de tarieven ook procentueel meer omhoog. Wie dus meer gebruik maakt van de openbare ruimte, gaat dus ook in verhouding meer betalen.

 

 

In het gebied binnenstad

In de overige gebieden van de gemeente

 1

Kleiner dan en exact 1 m²:

0

0

2

1 m² - 2 m²

0

0

3

2 m² -  5 m²

100

50

4

5 m² - 10 m²

150

75

5

10 m² - 20 m²

750

375

6

20 m² - 50 m²

2.000

1.000

7

50 m² - 100 m²

5.500

2.750

8

Groter dan 100 m²

16.000

8.000

De oppervlakte is gemeten als denkbeeldige rechthoek om de reclame-uiting. Hiervoor zijn foto’s gemaakt op straat (vanaf de openbare weg).

 

 

In het gebied binnenstad

In de overige gebieden van de gemeente

1

Voor het eerste reclamevoorwerp

0

0

2

Voor het tweede en volgende reclamevoorwerp (per reclamevoorwerp)

100

50

Het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) gaat deze belastingtaak uitvoeren voor de gemeente Groningen. Het NBK gaat een voormelding sturen naar alle bedrijven die onder de reclamebelasting vallen. De ontvangers van de aanslag kunnen daarmee vooraf aantonen dat de heffing niet correct is. Ook kunnen zij reclame-uitingen weghalen of verkleinen om in een lagere tariefklasse te komen.

De opbrengst van de reclamebelasting komt ten goede aan de algemene middelen van de gemeente Groningen.

Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven over het plaatsen van voorwerpen op, boven of onder gemeentegrond. Gemeenten heffen precariobelasting (of kortweg: precario) als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. Voorbeelden van belaste voorwerpen zijn kabels en leidingen, terrassen en bouwplaatsen. Meer informatie staat op de website van het Noordelijk Belastingkantoor.

De gemeente heft al precariobelasting. De tarieven veranderen in 2024.

Voor de bestaande precariobelasting komt er een progressief tariefstelstel. Wie minder openbare ruimte gebruikt, betaalt minder, wie meer gebruikt, betaalt naar verhouding meer.

Het gaat met name om de bouwplaatsen, omdat die een negatieve impact hebben op de omgeving. Met het nieuwe tariefstelsel wil het college bereiken dat de bouwplaatsen er zo kort mogelijk staan.

 • Voor rolsteigers komt er een weektarief per vierkante meter.
 • Er gelden nu een dag-, week-, maand- en jaartarief. Dit wordt zo aangepast dat het niet meer voordeliger is om gemeentegrond langer in gebruik te nemen.
 • Bij schade aan de openbare ruimte door werkzaamheden, worden de regels strenger. De aanvrager krijgt nu een maand de tijd om de schade te herstellen. Daarna gaat de gemeente zelf over tot herstel en de kosten worden verrekend met de waarborgsom.
 • De mogelijkheid om een melding te doen van het gebruik van gemeentegrond verdwijnt. Per 2024 is een vergunning nodig.
Algemeen tarief    

Voor het hebben van voorwerpen onder, op of
boven gemeentegrond en voor het gebruik van
gemeentebezittingen, waarbij het verkeer wordt
vrijgelaten en voor zover voor het hebben van deze voorwerpen of dit gebruik in deze tabel niet in een bijzonder tarief is voorzien.

per m² per jaar

€ 87,12

  per m² per maand € 7,26
  per m² per week € 2,33
  per m² per dag € 0,65
Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond en voor het gebruik van gemeentebezittingen, waarbij het verkeer wordt belemmerd of versperd en voor zover voor het hebben van deze voorwerpen of dit gebruik in deze tabel niet in een bijzonder tarief is voorzien. per m² per dag € 5,85
Bouwmaterialen    
Bouwmaterialen, voor zover de gemeentegrond is voorzien van een wegbedekking of op andere wijze geschikt is gemaakt voor bestemd doel. per m² per jaar € 118,08
  per m² per maand € 9,84
  per m² per week € 2,46
Bouwmaterialen, voor zover de gemeentegrond niet is voorzien van een wegbedekking of op andere wijze geschikt is gemaakt voor bestemd doel. per m² per jaar € 11,04
  per m² per maand € 0,92
  per m² per week € 0,23
Kabels, leidingen, buizen, kokers en dergelijke    
Kabels per m per jaar € 2,35
Leidingen, buizen, kokers e.d. per m per jaar € 7,05
Terrassen    
Terrassen in gebied A per m² per jaar € 90,75
Terrassen in gebied B per m² per jaar € 57,20
Terrassen in gebied C   € 0
Containers en steigers    
Open afvalcontainers minder dan 10 m3 per plaatsing € 15,40
Open afvalcontainers van 10 m3 of meer per plaatsing € 38,00
Zeecontainers, vaste steigers en rolsteigers per m² per maand € 10,00
  per m² per week € 2,50

Documenten