Reclamebeleid

De gemeente heeft in 2020 het reclamebeleid geharmoniseerd. Het reclamebeleid staat in de Reclamenota 2021. Deze geldt nu voor het hele grondgebied van de nieuwe gemeente Groningen. In dit beleid staan de basisregels voor reclame-uitingen. Daarnaast heeft de gemeente in 2018 samen met de ondernemers Gebiedsvisies Reclamebeleid opgesteld voor een aantal straten in de binnenstad van Groningen.

Reclamebeleid 2021

De Reclamenota beschrijft de beleidsuitgangspunten en de regels voor reclame-uitingen in de gemeente Groningen. De basis voor het reclamebeleid is vastgelegd in de APVG (Algemene Plaatselijke Verordening Groningen) en de Welstandsnota. In de APVG staan regels ter bescherming van de (verkeers)veiligheid, leefbaarheid en toegankelijkheid, en is een vergunningplicht voor reclame en het gebruik van de openbare ruimte vastgelegd. In de Welstandsnota staat beschreven aan welke beeldkwaliteitseisen bouwwerken en reclames moeten voldoen.

Op basis van de Reclamenota 2021 toetst de gemeente aanvragen voor reclame in de openbare ruimte en reclame-uitingen op, aan of bij onroerende zaken. Bijvoorbeeld gevelreclame en reclame op het eigen terrein bij bedrijven.

Met het reclamebeleid bewaken we de balans tussen het individueel en algemeen belang. Ondernemers willen zichtbaar zijn en de ruimte hebben om verder te groeien. Tegelijkertijd zijn we als gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimte. Samen zorgen we voor een leefklimaat waarvan iedereen de vruchten kan plukken en waarbij de kwaliteit van de stad als geheel bijdraagt aan de waarde van individuele projecten.

In de Reclamenota 2021 zijn opgenomen:

  • de beleidsuitgangspunten voor reclame-uitingen
  • de welstandsregels voor reclame-uitingen
  • het uitstallingenbeleid voor winkels en bedrijven

Een aantal regels voor reclame-uitingen zijn vastgelegd in de Nadere regels bij de APVG. Deze vindt u op de overheid.nlexterne-link-icoon.

Gebiedsvisies Reclamebeleid

In de Gebiedsvisies Reclamebeleid zijn voor een aantal straten in de binnenstad specifieke afspraken vastgelegd. Onder voorwaarden wordt met deze gebiedsvisies in de desbetreffende straten meer toegestaan dan in de basisregels is opgenomen.

De gebiedsvisies zijn ingegaan op 1 januari 2019. Begin 2020 is op basis van een evaluatie geconcludeerd dat de gebiedsvisies voorlopig kunnen worden voortgezet, in afwachting van een totaalaanpak voor de openbare ruimte. Deze aanpak wordt momenteel uitgewerkt. De uitkomsten van de evaluatie zijn opgenomen in een collegebrief aan de raad.

Meer informatie