Parkeermaatregelen gemeente Groningen

De gemeente Groningen werkt samen met bewoners en bewonersorganisaties aan maatregelen om de parkeerdruk en de parkeeroverlast in de stad aan te pakken.

Aanpak parkeeroverlast in meerdere wijken

In oktober 2021 besloot de gemeenteraad betaald parkeren in te voeren in de derde schilexterne-link-icoon. Dit om de parkeerdruk in deze wijken te verlagen. Daardoor ontstaat ruimte voor spelen, ontmoeten, fietsen en groen.

We zien nu dat op verschillende locaties en in verschillende wijken opnieuw parkeeroverlast ontstaat. Parkeerders vinden hier een parkeerplaats, maar hebben hun bestemming niet in de wijk. We zien dit ‘waterbedeffect’ optreden in onder andere De Wijert-Zuid, De Hunze, de Villabuurt en de Hoornse Park.

Als bewoners klagen over parkeeroverlast, gaan we met ze in gesprek. We onderzoeken welke maatregelen we kunnen nemen. We vinden het daarbij belangrijk dat zoveel mogelijk wijkbewoners worden meegenomen in de afweging. Maar het is geen voorwaarde dat een meerderheid van de wijkbewoners voor of tegen een maatregel is. Zo proberen we tot de beste oplossing voor alle partijen te komen.

Parkeeroverlast melden

Wilt u een melding doen van parkeeroverlast? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u de parkeerproblemen aankaarten bij de bewonersorganisatie of wijkraad in uw wijk. Die overleggen altijd met de gemeente. Zij kunnen uw melding dus doorgeven.

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over de huidige betaald parkeerwijken? Kijk op Parkeren en vervoer voor informatie over de indeling van wijken, aanvraag van vergunningen en parkeertarieven.

Wilt u contact met ons opnemen? Stuur een bericht via het contactformulierexterne-link-icoon of bel 14 050.