Let op: tijdelijk geen parkeervergunning

Van maandag 24 december 2018 t/m woensdag 2 januari 2019 kunt u online geen nieuwe parkeervergunning aanvragen. Meer informatie >

Storing parkeersysteem

U kunt op dit moment geen parkeervergunning aanvragen. U kunt wel een tijdelijke bezoekers- of bewonersvergunning aanvragen bij het loket Parkeren. Maak hiervoor een afspraak.

Parkeervergunning voor bewoners

Woont u in de Binnenstad Diepenring of in een wijk daaromheen (schilwijk)? Als u uw auto in uw wijk wilt parkeren, hebt u een bewonersvergunning nodig. Dat is een parkeervergunning voor bewoners. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente. U hebt geen parkeerpas nodig; medewerkers van de gemeente controleren via het kenteken of u een vergunning hebt.

Naar uw account

Aanvragen online

Let op! Het jaarbedrag is verdeeld in kwartalen: jan-mrt, apr-jun, jul-sep, okt-dec. Vraagt u uw vergunning bijvoorbeeld in april aan, dan betaalt u dat jaar nog voor 3 kwartalen.

Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, is uw vergunning actief en ontvangt u een bevestigingsmail. In uw parkeeraccount vindt u alle gegevens over dit product. De bevestigingsbrief is aan uw account gekoppeld.

  Aanvragen loket

  Vraagt u de bewonersvergunning parkeren liever aan het loket aan? Maak dan een afspraak en kom naar Loket Parkeren.

  Meenemen

  • Kentekenbewijs van uw auto, of een kopie daarvan
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • Als u een bedrijfs- of leaseauto hebt: een verklaring van uw werkgever of kopie van leasecontract/gebruikersovereenkomst
  • Als u autodeler bent: ingevulde Verklaring van gedeeld autogebruik (pdf 44 kB)

  Loket Parkeren
  Harm Buiterplein 1
  9723 ZR Groningen
  Telefoon 14 050
  Contactformulier

  Zonder afspraak: maandag t/m vrijdag 09:00 - 13:00 uur
  Met afspraak: maandag t/m vrijdag 13:00 - 17:00 uur

  Hoe het werkt

  Waaraan u moet voldoen

  • U kunt alleen een vergunning aanvragen voor de wijk waar u als bewoner staat ingeschreven.
  • Voor de schilwijken (betaald-parkerenwijken buiten de Binnenstad Diepenring) kunt u maximaal 1 parkeervergunning per persoon krijgen.
  • Voor de Binnenstad Diepenring kunt u maximaal 1 parkeervergunning per adres krijgen.
  • Voor de Binnenstad Diepenring geeft de gemeente maximaal 900 parkeervergunningen af. Moet u wachten op een vergunning? Misschien is een buurtstalling iets voor u.
  • U kunt uw parkeervergunning alleen gebruiken in de wijk waar u woont.
  • Als u een bedrijfs- of leaseauto hebt: stuur een werkgeversverklaring of kopie van leasecontract/gebruikersovereenkomst mee.
  • Als u autodeler bent, moeten alle autodelers in de gemeente Groningen wonen. Stuur de ingevulde Verklaring van gedeeld autogebruik (pdf 44 kB) mee. Iedere gebruiker van de auto kan een vergunning krijgen. Als u de aanvraag via het loket doet, moet de aanvrager zich kunnen legitimeren en van de overige autodelers moet een kopie van het legitimatiebewijs worden overlegd. Bij de aanvraag via de website moet een kopie van het legitimatiebewijs van de overige autodelers worden bijgevoegd.

  Na uw aanvraag

  • Als u een bewonersvergunning voor de Binnenstad Diepenring aanvraagt, komt u misschien op een wachtlijst. De gemeente geeft namelijk niet meer vergunningen af dan het aantal parkeerplaatsen in de wijk. Als u op de wachtlijst komt, krijgt u daarover bericht. U krijgt ook bericht zodra de gemeente weer een vergunning kan afgeven; dan kunt u uw aanvraag afronden.

  Wat u moet weten

  Nieuw kenteken doorgeven

  Hebt u een andere auto? Geef uw nieuwe kenteken door. De wijziging wordt direct doorgevoerd.

  U kunt meerdere kentekens die op uw naam staan, toevoegen in uw parkeeraccount. Uiteraard moet het kenteken van de auto die u op dat moment gebruikt, gekoppeld zijn aan uw vergunning.

  Tijdelijke kentekenwijziging

  Staat uw auto bij de garage en hebt u een leenauto? Dan kunt u het kenteken van de leenauto invoeren in uw parkeeraccount. Dit is 3 keer per jaar toegestaan, elke keer maximaal 3 weken.

  Nieuw adres doorgeven

  Bent u verhuisd? Regel na de verhuizing meteen ook uw parkeervergunning:

  • Als u bent verhuisd van de ene naar een andere schilwijk (betaald-parkerenwijk buiten de Binnenstad Diepenring): nadat u uw verhuizing hebt doorgegeven aan de gemeente wordt uw vergunning gekoppeld aan uw nieuwe wijk. U vindt in uw account een bevestiging van de wijziging. 
  • Als u bent verhuisd van een schilwijk naar de Binnenstad Diepenring: zeg uw parkeervergunning op en vraag een nieuwe parkeervergunning aan voor de Binnenstad Diepenring.
  • Als u bent verhuisd van de Binnenstad Diepenring naar een schilwijk: zeg uw parkeervergunning op en vraag een nieuwe parkeervergunning aan voor de wijk waar u nu woont.
  • Als u bent verhuisd naar een wijk zonder betaald parkeren of buiten de stad Groningen: nadat u uw verhuizing hebt doorgegeven aan de gemeente, wordt uw parkeervergunning automatisch stopgezet.

  Parkeervergunning opzeggen

  Wilt u uw parkeervergunning opzeggen? Geef uw opzegging door via het contactformulier. Vermeld uw naam en IBAN. Uw vergunning wordt dan beëindigd. En u krijgt het parkeergeld retour voor de kalenderkwartalen waarin u de vergunning niet gebruikt (alleen als het bedrag € 10,00 of hoger is).

  Hebt u nog een parkeerpas? En hebt u daar borg voor betaald? Vul dan het formulier Aanvraag restitutie borg (pdf 29 kB) in en stuur het op (samen met de pas) naar het Parkeerbedrijf. Dan krijgt u de borg teruggestort op uw rekening.

  Uitzonderingen

  • Als u in de Oranjebuurt of Noorderplantsoenbuurt woont: u kunt uw bewonersvergunning en bezoekersvergunning in beide buurten gebruiken. Het aantal beschikbare uren op uw bezoekersvergunning blijft gelijk: voor de Oranjebuurt 16 uur per week en de Noorderplantsoenbuurt 22 uur per week.
  • Als u in het Ebbingekwartier woont: u kunt geen bewonersvergunning of bezoekersvergunning aanvragen. U kunt parkeren in de buurtstallingen of parkeergarages Circus of Boterdiep.
  • Als u in de Kop van Oost woont (met uitzondering van de adressen Eemskanaal Z.Z. oneven nummers 5 tot en met 15): u kunt geen bewonersvergunning aanvragen, maar wel een bezoekersvergunning.
  • Als u in de Grunobuurt / Laanhuizen woont op Grunostraat 1 t/m 105 (oneven), Grunostraat 16 t/m 126 (even), Hoornsediep 63, James Wattstraat 1 t/m 97 (oneven), Westinghousestraat 30 t/m 38 (even) en 27 t/m 39 (oneven) of Paterswoldseweg 140 t/m 152: u kunt geen bewonersvergunning aanvragen, maar wel een bezoekersvergunning.
  • Als u op het Europapark woont: u mag alleen achter de slagboom parkeren. In dit gebied mag u niet op straat parkeren. U kunt ook geen bewonersvergunning of bezoekersvergunning aanvragen.
  • Als u in De Meeuwen / Oosterpoort woont op Trompsingel 1 t/m 23: u kunt geen bewonersvergunning aanvragen, maar wel een bezoekersvergunning.
  • Als u in de Oosterparkwijk woont op Oosterhamrikkade 5 t/m 33: u kunt geen bewonersvergunning aanvragen, maar wel een bezoekersvergunning.
  • Als u bij winkelcentrum Paddepoel of Overwinningsplein woont: op de parkeerplaatsen bij deze winkelcentra geldt betaald parkeren. Hiervoor kunt u geen bewonersvergunning of bezoekersvergunning aanvragen.
  • Als u aan de Oosterhamrikkade woont op nummer 97 t/m 107 (oneven) en nummer 115 t/m 119 (oneven), kunt u geen bewonersvergunning aanvragen, maar wel een bezoekersvergunning.
  • Als u in het complex op de hoek Nieuweweg/Oostersingel (sectie G) woont, kunt u geen bewonersvergunning aanvragen, maar wel een bezoekersvergunning.
  • Als u aan het Boterdiep 9 t/m 25 woont (oneven), kunt u zowel geen bewoners- als bezoekersvergunning aanvragen.
  • Als u in het complex Merckt aan de Grote Markt gaat wonen (Naberstraat), is zowel een bewoners- als bezoekersvergunning niet mogelijk.

  Kaarten wijkparkeren

  In welke straten in uw wijk mag u niet parkeren met een bewonersvergunning en waar loopt de parkeergrens van uw wijk?

  Schilwijken

  Of bekijk de interactieve kaart Parkeren op straat in Groningen voor een compleet overzicht.

  Waar u niet mag parkeren

  De parkeervergunning is hier niet geldig (aangegeven per buurt):

  • Binnenstad-Diepenring: Oude Ebbingestraat, Rode Weeshuisstraat, Oude Boteringestraat, Rademarkt (voor het hoofdbureau van de politie), het Kwinkenplein, Gedempte Zuiderdiep en Gedempte Kattendiep.
  • Binnenstad-Oost: Nieuweweg tijdens winkelopeningstijden (maandag t/m vrijdag 10:00-18:00 uur, donderdag 10:00-21:00 uur, zaterdag 10:00-17:00 uur en zondag 12:00-17:00 uur).
  • Oranjebuurt: Wilhelminakade tussen hoek Prinsesseweg t/m de garage-uitrit van Wilhelminakade 21.
  • Rivierenbuurt: het terrein aan de Zaanstraat.
  • Hortusbuurt: Wipstraat, Pijpstraat, Brouwerstraat, Nieuwe Ebbingestraat en Guyotplein.

  Nieuwbouw

  Op diverse plekken in de stad wordt gebouwd. Per locatie kan verschillen of de mogelijkheid bestaat een vergunning voor op straat aan te vragen. Soms zijn (nieuwe) bewoners ook aangewezen op een parkeerplaats onder het gebouw. Let daarom goed op het vastgestelde parkeerbeleid.

  Voorbeelden hiervan zijn de gebouwen De Jacobijn (Cibogagebied) en De Merckt (Grote Markt). Voor de (toekomstige) bewoners van deze gebouwen is vastgesteld dat zij geen bewoners- en bezoekersvergunning kunnen aanvragen.

  Kosten

  Kosten parkeervergunning bewoners
  Beschrijving Prijs 2018 Prijs 2019
  Bewonersvergunning schilwijk, per jaar € 87,68 € 89,88
  Bewonersvergunning Binnenstad Diepenring, per jaar € 241,28 € 247,32