Wilt u online een parkeervergunning aanvragen? Gebruik Android 6.0 of een nieuwere versie, iOS9 of nieuwer, Mac OS X 10.11 of nieuwer of een ander besturingssysteem.

Parkeervergunning voor bewoners

Woont u in de binnenstad van Groningen, of in een wijk vlakbij de binnenstad (een schilwijk)? Dan hebt u een parkeervergunning voor bewoners nodig (de bewonersvergunning) om uw auto te parkeren bij u in de wijk.

Let op: Meer informatie over parkeren in Haren

Aanvragen online

Extra info

 • Na betaling is uw vergunning direct actief.
 • Bij aanvragen of opzeggen rekenen wij per maand.
 • In uw parkeeraccount vindt u alle gegevens over dit product.

Aanvragen aan loket

Vraagt u deze parkeervergunning voor bewoners liever aan het loket aan? Maak dan een afspraak en kom naar Loket Parkeren.
Bezoekadres: Harm Buiterplein 1, Groningen (Europapark)

Meenemen

 • Kentekenbewijs van uw auto, of een kopie daarvan
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • Als u een bedrijfs- of leaseauto hebt: een verklaring van uw werkgever of kopie van leasecontract/gebruikersovereenkomst
 • Als u autodeler bent: ingevulde Verklaring van gedeeld autogebruik (pdf 44 kB)

Hoe het werkt

Waaraan u moet voldoen

 • U kunt alleen een vergunning aanvragen voor de wijk waar u als bewoner staat ingeschreven.
 • Voor de schilwijken (betaald-parkerenwijken net buiten de binnenstad van Groningen) kunt u maximaal 1 parkeervergunning per persoon krijgen.
 • Voor de Groningse Binnenstad Diepenring kunt u maximaal 1 parkeervergunning per adres krijgen.
 • Voor de Groningse Binnenstad Diepenring geeft de gemeente maximaal 822 parkeervergunningen af. Moet u wachten op een vergunning? Misschien is parkeren in een buurtstalling iets voor u.
 • U kunt uw parkeervergunning alleen gebruiken in de wijk waar u woont.
 • Als u een bedrijfs- of leaseauto hebt: stuur een verklaring van uw werkgever of kopie van leasecontract/gebruikersovereenkomst mee.
 • Als u autodeler bent, moeten alle autodelers in de gemeente Groningen wonen. Stuur de ingevulde Verklaring van gedeeld autogebruik (pdf 44 kB) mee. Iedere gebruiker van de auto kan een vergunning krijgen. Als u de aanvraag via het loket doet, moet de aanvrager zich kunnen legitimeren en van de overige autodelers moet een kopie van het legitimatiebewijs worden overlegd. Bij de aanvraag via de website moet een kopie van het legitimatiebewijs van de overige autodelers worden bijgevoegd.

Na uw aanvraag

 • Als u een bewonersvergunning voor de Binnenstad Diepenring in Groningen aanvraagt, komt u misschien op een wachtlijst. De gemeente geeft namelijk niet meer vergunningen af dan het aantal parkeerplaatsen in de wijk Binnenstad Diepenring. Als u op de wachtlijst komt, krijgt u daarover bericht. U krijgt ook bericht zodra de gemeente weer een vergunning kan afgeven; dan kunt u uw aanvraag afronden.

Overige informatie

Incidentele ontheffing

Hebt u vaker een vergunning nodig voor maar één dag? Dan kunt u een incidentele onheffing aanvragen via uw parkeeraccount of bel 14 050.

Nieuw kenteken doorgeven

Hebt u een andere auto? Geef uw nieuwe kenteken door. De wijziging wordt direct doorgevoerd.

U kunt meerdere kentekens die op uw naam staan, toevoegen in uw parkeeraccount. Uiteraard moet het kenteken van de auto die u op dat moment gebruikt, gekoppeld zijn aan uw vergunning.

Tijdelijke kentekenwijziging

Staat uw auto bij de garage en hebt u een leenauto? Dan kunt u het kenteken van de leenauto invoeren in uw parkeeraccount. Dit is 3 keer per jaar toegestaan, elke keer maximaal 3 weken.

Nieuw adres doorgeven

Bent u verhuisd? Regel na de verhuizing meteen ook uw parkeervergunning:

 • Als u bent verhuisd van de ene naar een andere schilwijk (betaald-parkerenwijk net buiten de Binnenstad Diepenring van Groningen): nadat u uw verhuizing hebt doorgegeven aan de gemeente wordt uw vergunning gekoppeld aan uw nieuwe wijk. U vindt in uw account een bevestiging van de wijziging. 
 • Als u bent verhuisd van een schilwijk naar de Binnenstad Diepenring zeg uw parkeervergunning op en vraag een nieuwe parkeervergunning aan voor het centrum.
 • Als u bent verhuisd van Binnenstad Diepenring naar een schilwijk: zeg uw parkeervergunning op en vraag een nieuwe parkeervergunning aan voor de wijk waar u nu woont.
 • Als u bent verhuisd naar een wijk zonder betaald parkeren of buiten de stad Groningen: nadat u uw verhuizing hebt doorgegeven aan de gemeente, wordt uw parkeervergunning automatisch stopgezet.

Parkeervergunning opzeggen

Wilt u uw parkeervergunning opzeggen? Geef uw opzegging door via het contactformulier. Vermeld uw naam en IBAN. Uw vergunning wordt dan beëindigd. En u krijgt het parkeergeld retour voor de maanden waarin u de vergunning niet gebruikt (alleen als het bedrag € 10,00 of hoger is).

Hebt u nog een parkeerpas? En hebt u daar borg voor betaald? Vul dan het formulier Aanvraag restitutie borg (pdf 29 kB) in en stuur het op (samen met de pas) naar het Loket Parkeren. Dan krijgt u de borg teruggestort op uw rekening.

Uitzonderingen in de stad Groningen

 • Als u in de Oranjebuurt of Noorderplantsoenbuurt woont: u kunt uw bewonersvergunning en bezoekersvergunning in beide buurten gebruiken. Het aantal beschikbare uren op uw bezoekersvergunning blijft gelijk: voor de Oranjebuurt 16 uur per week en de Noorderplantsoenbuurt 22 uur per week.
 • Als u in het Ebbingekwartier woont: u kunt geen bewonersvergunning of bezoekersvergunning aanvragen. U kunt parkeren in de buurtstallingen of parkeergarages Circus of Boterdiep.
 • Als u in de Kop van Oost woont (met uitzondering van de adressen Eemskanaal Z.Z. oneven nummers 5 tot en met 15): u kunt geen bewonersvergunning aanvragen, maar wel een bezoekersvergunning.
 • Als u in de Grunobuurt / Laanhuizen woont op Grunostraat 1 t/m 105 (oneven), Grunostraat 16 t/m 126 (even), Hoornsediep 63, James Wattstraat 1 t/m 97 (oneven), Westinghousestraat 30 t/m 38 (even) en 27 t/m 39 (oneven) of Paterswoldseweg 140 t/m 152: u kunt geen bewonersvergunning aanvragen, maar wel een bezoekersvergunning.
 • Als u op het Europapark woont: u mag alleen achter de slagboom parkeren. In dit gebied mag u niet op straat parkeren. U kunt ook geen bewonersvergunning of bezoekersvergunning aanvragen.
 • Als u in De Meeuwen / Oosterpoort woont op Trompsingel 1 t/m 23: u kunt geen bewonersvergunning aanvragen, maar wel een bezoekersvergunning.
 • Als u in de Oosterparkwijk woont op Oosterhamrikkade 5 t/m 33: u kunt geen bewonersvergunning aanvragen, maar wel een bezoekersvergunning.
 • Als u bij winkelcentrum Paddepoel of Overwinningsplein woont: op de parkeerplaatsen bij deze winkelcentra geldt betaald parkeren. Hiervoor kunt u geen bewonersvergunning of bezoekersvergunning aanvragen.
 • Als u aan de Oosterhamrikkade woont op nummer 97 t/m 107 (oneven) en nummer 115 t/m 119 (oneven), kunt u geen bewonersvergunning aanvragen, maar wel een bezoekersvergunning.
 • Als u in het complex op de hoek Nieuweweg/Oostersingel (sectie G) woont, kunt u geen bewonersvergunning aanvragen, maar wel een bezoekersvergunning.
 • Als u aan het Boterdiep 9 t/m 25 woont (oneven), kunt u zowel geen bewoners- als bezoekersvergunning aanvragen.
 • Als u in het complex Merckt aan de Grote Markt gaat wonen (Naberstraat), is zowel een bewoners- als bezoekersvergunning niet mogelijk.

Kaarten parkeren in Groningse wijken

In welke straten in uw wijk mag u niet parkeren met een bewonersvergunning? En waar loopt de parkeergrens van uw wijk?

Schilwijken in de stad Groningen

Of bekijk de interactieve kaart Parkeren op straat in Groningen voor een compleet overzicht.

Waar u niet mag parkeren

De parkeervergunning is hier niet geldig (aangegeven per buurt):

 • Binnenstad Diepenring in Groningen: Oude Ebbingestraat, Rode Weeshuisstraat, Oude Boteringestraat, Rademarkt (voor het hoofdbureau van de politie), het Kwinkenplein, Gedempte Zuiderdiep en Gedempte Kattendiep.
 • Binnenstad-Oost: Nieuweweg tijdens winkelopeningstijden (maandag t/m vrijdag 10:00-18:00 uur, donderdag 10:00-21:00 uur, zaterdag 10:00-17:00 uur en zondag 12:00-17:00 uur).
 • Oranjebuurt: Wilhelminakade tussen hoek Prinsesseweg t/m de garage-uitrit van Wilhelminakade 21.
 • Rivierenbuurt: het terrein aan de Zaanstraat.
 • Hortusbuurt: Wipstraat, Pijpstraat, Brouwerstraat, Nieuwe Ebbingestraat en Guyotplein.

Nieuwbouw

Op diverse plekken in Groningen wordt gebouwd. Per locatie kan verschillen of de mogelijkheid bestaat een vergunning voor op straat aan te vragen. Soms zijn (nieuwe) bewoners ook aangewezen op een parkeerplaats onder het gebouw. Let daarom goed op het vastgestelde parkeerbeleid.

Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe gebouwen De Jacobijn (Boterdiep, Cibogagebied) en De Merckt (Grote Markt Groningen). Voor de (toekomstige) bewoners van deze gebouwen is vastgesteld dat zij geen bewoners- en bezoekersvergunning kunnen aanvragen.

Kosten

Bij het aanvragen of opzeggen van een jaarvergunning rekenen wij per maand.
Let op! Als u een parkeervergunning voor bewoners krijgt, is die geldig tot het einde van het kalenderjaar. Dat wil zeggen: tot en met 31 december. Ieder jaar in november kunt u de vergunning verlengen voor het komende jaar. Dat doet u in uw parkeeraccount.

Beschrijving Prijs
Bewonersvergunning schilwijken, per jaar € 89,88
Bewonersvergunning Binnenstad Diepenring, per jaar € 247,32

Contact

Telefoon 14 050
Contactformulier

Zelf langskomen bij het Loket Parkeren? Kijk op de pagina Bezoekadressen en openingstijden.