Parkeervergunning voor bewoners

Woont u in de binnenstad van Groningen, of in een wijk vlakbij de binnenstad (een schilwijk)? Dan hebt u een parkeervergunning voor bewoners nodig (de bewonersvergunning) om uw auto te parkeren bij u in de wijk.

Let op: Woont u in een (deel van een) wijk waarin per 1 oktober 2021 betaald parkeren geldt? Dan kunt u vanaf 3 september 2021 een vergunning aanvragen. Wij sturen u hierover een informatiebrief. Bekijk ook de plattegrond (pdf 1,8 MB) met meer informatie.

Let op: Meer informatie over parkeren in Haren

Aanvragen online

 • Na betaling is uw vergunning direct actief.
 • Bij aanvragen of opzeggen rekenen wij per maand.
 • In uw parkeeraccount vindt u alle gegevens over dit product.

Aanvragen aan loket

Vraagt u deze parkeervergunning voor bewoners liever aan het loket aan? Maak dan een afspraak en kom naar Loket Parkeren.
Bezoekadres: Harm Buiterplein 1, Groningen (Europapark)

Meenemen

 • Kentekenbewijs van uw auto, of een kopie daarvan
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • Als u een bedrijfs- of leaseauto hebt: een verklaring van uw werkgever of kopie van leasecontract/gebruikersovereenkomst. Uit de verklaring van de werkgever moet blijken dat u de regelmatige bestuurder bent van deze auto. Uw naam moet in deze ondertekende verklaring zijn opgenomen en het kenteken van de auto.
 • Als u autodeler bent: ingevulde Verklaring van gedeeld autogebruik (pdf 44 kB)

Voorwaarden

 • U kunt alleen een vergunning aanvragen voor de wijk waar u als bewoner staat ingeschreven.
 • Voor de schilwijken (betaald-parkerenwijken net buiten de binnenstad van Groningen) kunt u maximaal 1 parkeervergunning per persoon krijgen.
 • Voor de Groningse Binnenstad Diepenring kunt u maximaal 1 parkeervergunning per adres krijgen.
 • Voor de Groningse Binnenstad Diepenring en de Groningse Binnenstad-Oost geeft de gemeente een maximum aantal parkeervergunningen af. Dit maximum komt overeen met het aantal openbare parkeerplaatsen in die wijk. Moet u wachten op een vergunning? Misschien is parkeren in een buurtstalling iets voor u.
 • U kunt uw parkeervergunning alleen gebruiken in de wijk waar u woont.
 • Als u een bedrijfs- of leaseauto hebt: stuur een verklaring van uw werkgever of kopie van leasecontract/gebruikersovereenkomst mee.
 • Als u autodeler bent, moeten alle autodelers in de gemeente Groningen wonen. Stuur de ingevulde Verklaring van gedeeld autogebruik (pdf 44 kB) mee. Iedere gebruiker van de auto kan een vergunning krijgen. Als u de aanvraag via het loket doet, moet de aanvrager zich kunnen legitimeren en van de overige autodelers moet een kopie van het legitimatiebewijs worden overlegd.

Let op! Als u een bewonersvergunning voor de Binnenstad Diepenring of Binnenstad-Oost in Groningen aanvraagt, komt u misschien op een wachtlijst. De gemeente geeft namelijk niet meer vergunningen af dan het aantal parkeerplaatsen in die wijken. Als u op de wachtlijst komt, krijgt u tijdens uw digitale aanvraag daarover bericht. U krijgt een e-mail zodra de gemeente weer een vergunning kan afgeven; dan kunt u uw aanvraag afronden.

Nieuw kenteken doorgeven

Hebt u een andere auto? Geef uw nieuwe kenteken door. De wijziging wordt direct doorgevoerd.

U kunt meerdere kentekens die op uw naam staan, toevoegen in uw parkeeraccount. Uiteraard moet het kenteken van de auto die u op dat moment gebruikt, gekoppeld zijn aan uw vergunning.

Tijdelijke kentekenwijziging

Staat uw auto bij de garage en hebt u een leenauto? Dan kunt u het kenteken van de leenauto invoeren in uw parkeeraccount. Dit is 3 keer per jaar toegestaan, elke keer maximaal 3 weken.

Verhuizing

Hebt u aan de gemeente doorgegeven dat u gaat verhuizen? En verhuist u naar een andere betaald-parkerenwijk? Dan wordt uw vergunning niet in alle gevallen overgezet naar uw nieuwe wijk. Als in uw nieuwe wijk een ander schiltarief geldt, wordt uw huidige vergunning stopgezet. Vervolgens doet u een nieuwe aanvraag voor een vergunning in uw nieuwe wijk. Op de pagina Parkeertarieven vindt u de tarieven van de verschillende schillen. Op de plattegrond kunt u zien in welke schil u woont en gaat wonen. Verhuist u binnen uw schil, dan hoeft u niets te doen en wordt uw vergunning overgezet naar uw nieuwe wijk. Doorgaans lukt dat binnen 1 werkdag. U krijgt een e-mail van Loket Parkeren wanneer uw vergunning geldig is in uw nieuwe wijk. Geldt er in uw nieuwe wijk een wachtlijst, dan ontvangt u daarover een e-mail van Loket Parkeren. Een bevestiging van uw verhuizing vindt u ook in uw parkeeraccount, evenals alle andere informatie.

Opzeggen

Wilt u uw parkeervergunning opzeggen? Geef uw opzegging door in uw parkeeraccount.

 • Kies in uw overzichtspagina voor de knop ‘Wijzigen’
 • Kies bij 'Welke wijziging wilt u doorvoeren?' voor 'Product opzeggen'
 • Vul de 'Gewenste laatst geldige dag product' in

U krijgt het parkeergeld retour voor de hele maanden waarin u de vergunning niet meer gebruikt (alleen als het bedrag € 10,00 of hoger is). Tip! Bent u bijvoorbeeld van plan om de vergunning niet meer te gebruiken vanaf augustus? Vul dan 31 juli in als 'gewenste laatst geldige dag' (dus niet 1 augustus). Dan krijgt u het parkeergeld terug voor de maanden augustus t/m december.

Uitzonderingen in de stad Groningen

 • Als u in de Oranjebuurt of Noorderplantsoenbuurt woont: u kunt uw bewonersvergunning en bezoekersvergunning in beide buurten gebruiken.
 • Als u bij winkelcentrum Paddepoel of Overwinningsplein woont: op de parkeerplaatsen bij deze winkelcentra geldt betaald parkeren. Hiervoor kunt u geen bewoners- of bezoekersvergunning aanvragen.

U kunt geen bewoners- of bezoekersvergunning aanvragen als u hier woont:

 • Boterdiep 7 - 1 t/m 35
 • Boterdiep 7 t/m 25 en 65 (oneven)
 • Ebbingekwartier (parkeren mogelijk in de buurtstallingen of parkeergarages Circus of Boterdiep)
 • Europapark (parkeren alleen mogelijk achter de slagboom, niet op straat)
 • Herebinnensingel 39 t/m 65 (oneven)
 • Kempkensberg 16 t/m 168
 • Lutkenieuwstraat 11 t/m 17 (oneven)
 • Naberstraat 1 t/m 35 (oneven) en Grote Markt 33
 • Reitemakersrijge 6 en 13
 • Rode Weeshuisstraat 4
 • Stalstraat 8 t/m 90
 • Stoeldraaierstraat 46

Geen bewonersvergunning, wel een bezoekersvergunning mogelijk:

 • Aduarderstraat 30 t/m 42
 • Asterstraat 2 t/m 26 (even)
 • Barestraat 28 t/m 30 (even) en 39 t/m 41 (oneven)
 • Beethovenlaan 5-1 t/m 5-32
 • Boterdiep 54 t/m 56 (even)
 • Brouwersstraat 3
 • Damsterdiep 70 t/m 72 (even)
 • Dieselstraat 1-7 (oneven)
 • Dr. C. Hofstede de Grootkade 11 t/m 13
 • Eendrachtskade 2
 • Engelse Park 1 t/m 80
 • Florakade 496 t/m 544
 • Geulstraat 2 t/m 4 (even)
 • Grunostraat 1 t/m 105 (oneven) en 8 t/m 126 (even)
 • Helper Oostsingel 38 en 42
 • Helper Westsingel 49 t/m 83 (oneven)
 • Hoendiep 95
 • Hoendiepskade 26
 • Hoornsediep 61 en 63
 • Hyacinthstraat 208 t/m 250 (even), 219 t/m 261 (oneven)
 • James Wattstraat 1 t/m 97 (oneven) en 2 t/m 16 (even)
 • Klaprooslaan 2 t/m 200 (even)
 • Kop van Oost (met uitzondering van de adressen Eemskanaal Z.Z. oneven nummers 5 t/m 15)
 • Korreweg 211 t/m 213 (oneven)
 • Kraanvogelstraat 21 t/m 43 (oneven)
 • Kraneweg 13
 • Molukkenstraat 135 t/m 199 (oneven)
 • Nieuwe Ebbingestraat 87 (uitsluitend de toevoegingen van dit huisnummer)
 • Nieuweweg 38 (uitsluitend met de toevoegingen/letters c t/m n)
 • Noorderbinnensingel 15 t/m 16
 • Oosterhamrikkade 5 t/m 33 (oneven), 66, 76 t/m 78 (even), 82 t/m 84 (even), 97 t/m 109 (oneven), 102 t/m 112 (even), 115 t/m 119 (oneven)
 • Oostersingel 4 t/m 14 (even)
 • Palembangstraat 1 t/m 75
 • Paramaribostraat 1 t/m 95 (oneven)
 • Paterswoldseweg 114, 140 t/m 152
 • Petrus Campersingel 3
 • Pioenstraat 175 t/m 199
 • Siemensstraat 3
 • Stadhouderslaan 1
 • Theodorus Niemeyerstraat 1 t/m 119
 • Trompsingel 1 t/m 23
 • Van Houtenlaan 25-1 t/m 25-48
 • Veemarktstraat 92 en 96
 • Verlengde Hereweg 86 (uitsluitend met de toevoegingen/letters c en d) en 88 (uitsluitend met de toevoegingen/letters b, c en d)
 • Verlengde Oosterstraat 1
 • Waterloolaan 1
 • Westinghousestraat 25 t/m 39 (oneven) en 28 t/m 38 (even)
 • Wielewaalplein 2 t/m 320 (even)
 • Witte de Withstraat 1

Kaarten parkeren in Groningse wijken

In welke straten in uw wijk mag u wel of niet parkeren met een bewonersvergunning of bedrijven(dag)vergunning? En waar loopt de parkeergrens van uw wijk?

Schilwijken in de stad Groningen

Of bekijk de interactieve kaart Parkeren op straat in Groningen voor een compleet overzicht.

Waar u niet mag parkeren

De parkeervergunning is hier niet geldig (aangegeven per buurt):

 • Binnenstad Diepenring in Groningen: Oude Ebbingestraat, Rode Weeshuisstraat, Oude Boteringestraat, Rademarkt (voor het hoofdbureau van de politie), het Kwinkenplein, Gedempte Zuiderdiep en Gedempte Kattendiep.
 • Oranjebuurt: Wilhelminakade tussen hoek Prinsesseweg t/m de garage-uitrit van Wilhelminakade 21.
 • Rivierenbuurt: het terrein aan de Zaanstraat.

Verhuizing in gebied met venstertijden

Moet u vanwege een verhuizing een gebied inrijden waar venstertijden gelden? Als u dat doet buiten de venstertijden, hebt u een incidentele ontheffing nodig. Let op: met deze ontheffing mag u uw auto wel neerzetten in het gebied met venstertijden, maar alleen om te laden en te lossen.

Nieuwbouw

Op diverse plekken in Groningen wordt gebouwd. Per locatie kan verschillen of de mogelijkheid bestaat een vergunning voor op straat aan te vragen. Soms zijn (nieuwe) bewoners ook aangewezen op een parkeerplaats onder het gebouw. Let daarom goed op het vastgestelde parkeerbeleid.

Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe gebouwen De Jacobijn (Boterdiep, Cibogagebied) en De Merckt (Grote Markt Groningen). Voor de (toekomstige) bewoners van deze gebouwen is vastgesteld dat zij geen bewoners- en bezoekersvergunning kunnen aanvragen.

Kosten

Bij het aanvragen of opzeggen van een jaarvergunning rekenen wij per maand.
Let op! Als u een parkeervergunning voor bewoners krijgt, is die geldig tot het einde van het kalenderjaar. Dat wil zeggen: tot en met 31 december. Ieder jaar in november kunt u de vergunning verlengen voor het komende jaar. Dat doet u in uw parkeeraccount.

Beschrijving Prijs 2021
Bewonersvergunning Binnenstad Diepenring (1e schil), per jaar € 296,04
Bewonersvergunning schilwijken 2e schil, per jaar € 106,44
Bewonersvergunning schilwijken 3e schil, per jaar € 49,92
Tweede bewonersvergunning 3e schil, per jaar € 99,84

Contact

Telefoon 14 050
Contactformulier

Zelf langskomen bij het Loket Parkeren? Kijk op Bezoekadressen en openingstijden.