transport iconParkeerkaart voor gehandicapten

Als u een lichamelijke beperking hebt, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Dit doet u bij de gemeente. Er zijn 3 soorten gehandicaptenparkeerkaarten: voor een bestuurder, voor een passagier en voor de combinatie bestuurder-passagier.

Aanvragen

Aanvragen met DigiD >

U hebt ook een bewonersvergunning nodig als u in een gebied woont met betaald parkeren.

  • Kreupelstraat 1, Groningen op afspraak
  • Raadhuisplein 10, Haren met of zonder afspraak

  Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs (rijbewijs wanneer u een bestuurderskaart aanvraagt/verlengt).

  • Pasfoto die voldoet aan de eisen.
  • Pinpas. Bij loket Kreupelstraat kunt ook contant betalen.

  De gemeente neemt uiterlijk 8 weken na uw aanvraag een besluit. Hierover krijgt u een brief thuisgestuurd.

  Staat in de brief dat u recht hebt op een gehandicaptenparkeerkaart? Kom dan langs bij één van de loketten.

  • Kreupelstraat 1, Groningen op afspraak
  • Raadhuisplein 10, Haren zonder afspraak

  Als in de brief staat dat u geen gehandicaptenparkeerkaart krijgt, dan krijgt u het aanvraaggeld niet terug. U kunt wel bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. In de brief staat hoe u dit kunt doen.

  Verlengen

  Hebt u een GPK ontvangen van de gemeente Groningen? Dan krijgt u een aantal weken vóór de einddatum van uw gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente een brief thuisgestuurd. Neem deze brief mee naar de afspraak.

  Is een verlenging van een GPK door een andere gemeente afgegeven? Neem dan contact met ons op.

  Naar het loket

  • Kreupelstraat 1, Groningen op afspraak
  • Raadhuisplein 10, Haren met of zonder afspraak

  Meenemen

  • Geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
  • Pasfoto die voldoet aan de eisen.
  • Brief van gemeente over verlenging.

  Afhalen

  Kom naar het loket om uw parkeerkaart af te halen.

  • Kreupelstraat 1, Groningen op afspraak
  • Raadhuisplein 10, Haren met of zonder afspraak

  Kwijt of verloren

  Kom naar één van onze loketten om een nieuwe kaart aan te vragen.

  • Kreupelstraat 1, Groningen op afspraak
  • Raadhuisplein 10, Haren met of zonder afspraak

  Meenemen

  • Geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
  • Pasfoto die voldoet aan de eisen.

  Gestolen

  • Doe eerst aangifte bij de politie.
  • Ga daarna naar het loket:
   • Kreupelstraat 1, Groningen op afspraak
   • Raadhuisplein 10, Haren met of zonder afspraak

  Meenemen

  • Kopie van de aangifte.
  • Geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
  • Pasfoto die voldoet aan de eisen.

  Kosten

  Beschrijving 2023 2024
  Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart € 119,70 € 129,75
  Borg € 15,00 € 15,00
  Verlenging gehandicaptenparkeerkaart met medische keuring € 107,10 € 116,10
  Verlenging gehandicaptenparkeerkaart zonder medische keuring, Groningen € 56,65 € 61,40
  Vervanging gestolen gehandicaptenparkeerkaart € 59,80 € 64,80
  Vervanging vermiste gehandicaptenparkeerkaart € 119,70 € 129,75

  Voorwaarden en regels

  Gehandicaptenparkeerkaart bestuurder

  U kunt een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder aanvragen als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • U kunt zelfs met hulpmiddelen niet zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk lopen. Dit is al minstens 6 maanden zo.
  • U bent blijvend aan een rolstoel gebonden.
  • U hebt andere aantoonbare ernstige beperkingen.

  Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U staat ingeschreven bij de gemeente Groningen.
  • U hebt een geldig rijbewijs.

  Gehandicaptenparkeerkaart passagier

  U kunt een gehandicaptenparkeerkaart voor een passagier aanvragen als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • U kunt zelfs met hulpmiddelen niet zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk lopen. Dit is al minstens 6 maanden zo.
  • U bent blijvend aan een rolstoel gebonden.
  • U hebt andere aantoonbare ernstige beperkingen.

  Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent voor het vervoer van deur tot deur altijd afhankelijk van de hulp van de bestuurder.
  • U staat ingeschreven bij de gemeente Groningen.

  Regels parkeren gehandicapten

  Lees de regels die gelden voor het gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart (en parkeerschijf) in Groningen.

  Kwijtschelding

  Als u een inkomen hebt op of rond bijstandsniveau, dan kunt u misschien kwijtschelding van de kosten van de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart of -plaats krijgen. Die aanvraag doet u bij het Noordelijk Belastingkantoor. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding, dan kunt u met de bevestiging langs gaan bij Loket Parkeren, Kreupelstraat 1. Alle informatie vindt u op Voorwaarden en regels kwijtschelding - Noordelijk Belastingkantoor.

  Meer informatie

  In de Beleidsregels gehandicaptenparkeren staat wie en onder welke voorwaarden een gehandicaptenparkeervoorziening kan krijgen. Dat wil zeggen: een eigen, gereserveerde parkeerplek bij uw woning of werk.

  Contact

  Bel 14 050 of stuur een bericht.