Parkeerkaart voor gehandicapten

Als u een lichamelijke beperking hebt, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen. Dit doet u bij de gemeente. Er zijn 3 soorten gehandicaptenparkeerkaarten: voor een bestuurder, voor een passagier en voor de combinatie bestuurder-passagier.

Aanvragen

Aanvragen met DigiDexterne-link-icoon >

U hebt ook een bewonersvergunning nodig als u in een gebied woont met betaald parkeren.

Afspraak maken voor aanvragen >externe-link-icoon

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs (rijbewijs wanneer u een bestuurderskaart aanvraagt/verlengt).
 • Pasfoto die voldoet aan de eisenexterne-link-icoon.
 • Pinpas. Bij loket Kreupelstraat kunt ook contant betalen.

De gemeente neemt uiterlijk 8 weken na uw aanvraag een besluit. Hierover krijgt u een brief thuisgestuurd.

Staat in de brief dat u recht hebt op een gehandicaptenparkeerkaart? Kom dan langs bij één van de loketten.

Afspraak maken voor afhalen >externe-link-icoon

Als in de brief staat dat u geen gehandicaptenparkeerkaart krijgt, dan krijgt u het aanvraaggeld niet terug. U kunt wel bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. In de brief staat hoe u dit kunt doen.

Verlengen

Hebt u een GPK ontvangen van de gemeente Groningen? Dan krijgt u een aantal weken vóór de einddatum van uw gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente een brief thuisgestuurd. Neem deze brief mee naar de afspraak.

Is een verlenging van een GPK door een andere gemeente afgegeven? Neem dan contact met ons op.

Naar het loket

Afspraak maken voor aanvragen >externe-link-icoon

Meenemen

 • Geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
 • Pasfoto die voldoet aan de eisenexterne-link-icoon.
 • Brief van gemeente over verlenging.

Afhalen

Maak een afspraak om uw gehandicaptenparkeerkaart af te halen.  

Afspraak maken voor afhalen >externe-link-icoon

Kwijt of verloren

Kom naar één van onze loketten om een nieuwe kaart aan te vragen.

Afspraak maken voor aanvragen >externe-link-icoon

Meenemen

Gestolen

 • Doe eerst aangifte bij de politie.
 • Ga daarna naar het loket:

Afspraak maken voor aanvragen >externe-link-icoon

Meenemen

Kosten

Beschrijving2024
Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart€ 129,75
Borg€ 15,00
Verlenging gehandicaptenparkeerkaart met medische keuring€ 116,10
Verlenging gehandicaptenparkeerkaart zonder medische keuring, Groningen€ 61,40
Vervanging gestolen gehandicaptenparkeerkaart€ 64,80
Vervanging vermiste gehandicaptenparkeerkaart€ 129,75

Voorwaarden en regels

Gehandicaptenparkeerkaart bestuurder

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder aanvragen als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • U kunt zelfs met hulpmiddelen niet zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk lopen. Dit is al minstens 6 maanden zo.
 • U bent blijvend aan een rolstoel gebonden.
 • U hebt andere aantoonbare ernstige beperkingen.

Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U staat ingeschreven bij de gemeente Groningen.
 • U hebt een geldig rijbewijs.

Gehandicaptenparkeerkaart passagier

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart voor een passagier aanvragen als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • U kunt zelfs met hulpmiddelen niet zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk lopen. Dit is al minstens 6 maanden zo.
 • U bent blijvend aan een rolstoel gebonden.
 • U hebt andere aantoonbare ernstige beperkingen.

Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent voor het vervoer van deur tot deur altijd afhankelijk van de hulp van de bestuurder.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente Groningen.

Regels parkeren gehandicapten

Lees de regels die gelden voor het gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart (en parkeerschijf) in Groningen.

Kwijtschelding

Als u een inkomen hebt op of rond bijstandsniveau, dan kunt u misschien kwijtschelding van de kosten van de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart of -plaats krijgen. Die aanvraag doet u bij het Noordelijk Belastingkantoor. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding, dan kunt u met de bevestiging langs gaan bij Loket Parkeren, Kreupelstraat 1. Alle informatie vindt u op Voorwaarden en regels kwijtschelding - Noordelijk Belastingkantoorexterne-link-icoon.

Meer informatie

In de Beleidsregels gehandicaptenparkerenexterne-link-icoon staat wie en onder welke voorwaarden een gehandicaptenparkeervoorziening kan krijgen. Dat wil zeggen: een eigen, gereserveerde parkeerplek bij uw woning of werk.

Contact