Parkeerplaats voor gehandicapten

Als u al een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder hebt, kunt u ook de aanleg van een eigen gehandicaptenparkeerplaats (GPP) op de openbare weg aanvragen. Daar kunt u dan uw auto parkeren. Anderen mogen daar niet parkeren. Het kan gaan om een eigen parkeerplaats bij uw woning of bij uw werk. Is het bij uw werk, dan moet uw werkgever de aanvraag doen, met een verklaring dat u bij het bedrijf in dienst bent.

Aanvragen

Aanvragen met DigiD >externe-link-icoon

U hebt ook een bewonersvergunning nodig als u in een gebied woont met betaald parkeren.

Afspraak maken voor aanvragen >externe-link-icoon

 • Neem een geldig rijbewijs mee dat nog minstens 6 maanden geldig is.
 • De kosten moet u direct betalen.

De gemeente neemt een besluit over uw aanvraag. Hierover krijgt u een brief thuisgestuurd.

Als in de brief staat dat u recht hebt op een gehandicaptenparkeerplaats, dan legt de gemeente binnen 2 weken uw gehandicaptenparkeerplaats aan. Ook wordt het besluit door de gemeente bekend gemaakt in de Staatscourant. Omwonenden hebben dan 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Heeft niemand na deze 6 weken bezwaar ingediend? Of zijn de ingediende bezwaren ongegrond verklaard? Dan kunt u over uw gehandicaptenparkeerplaats blijven beschikken.

Tip: U kunt op de hoogte blijven van officiële bekendmakingen en besluiten door u op zoek.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon te registreren en u daar aan te melden voor de attenderingsservice.

Als in de brief staat dat u geen gehandicaptenparkeerplaats kunt krijgen, kunt u bezwaar maken tegen dat besluit van de gemeente. In de brief staat hoe u dit kunt doen. Let op: bij een negatief besluit krijgt u het geld dat u voor de aanvraag hebt betaald niet terug.

Gehandicaptenparkeerplaats verlengen

De verlenging van de gehandicaptenparkeerplaats wordt samen met de verlenging van uw gehandicaptenparkeerkaart afgehandeld.

Nieuw kenteken of adres

Kosten

De aanvraag voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats kost € 98,60.

Er zijn geen kosten verbonden aan het verhuizen van een gehandicaptenparkeerplaats.

Voorwaarden gehandicaptenparkeerplaats

 • U woont op het adres waarvoor u de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvraagt.
 • U hebt binnen een afstand van 100 meter van uw woning geen eigen parkeergelegenheid, zoals een oprit, garage met oprit, een garagebox of een gereserveerde parkeerplaats op eigen terrein.
 • Voor een parkeerplaats bij uw werkplek hebt u een verklaring van uw werkgever nodig.
 • De auto waarvoor u de gehandicaptenparkeerplaats aanvraagt, staat op uw naam.
 • Hebt u een lease- of bedrijfsauto? Stuur dan ook een verklaring van uw werkgever mee.
 • U hebt een rijbewijs dat nog minimaal 6 maanden geldig is.
 • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder die nog minimaal 6 maanden geldig is.
 • De parkeerdruk in de directe omgeving van uw woning is minstens 85%.
 • Als u in een betaald-parkerengebied woont, hebt u ook de parkeervergunning voor bewoners nodig. Die heet bewonersvergunning.
 • De aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats moet technisch mogelijk zijn.

Kwijtschelding

Als u een inkomen hebt op of rond bijstandsniveau, dan kunt u misschien kwijtschelding van de kosten van de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart of -plaats krijgen. Die aanvraag doet u bij het Noordelijk Belastingkantoor. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding, dan kunt u met de bevestiging langs gaan bij Loket Parkeren, Kreupelstraat 1. Alle informatie vindt u op Voorwaarden en regels kwijtschelding - Noordelijk Belastingkantoorexterne-link-icoon

Contact