Ongewenst verhuurgedrag melden

Huurt u een woning in de gemeente Groningen? Of bent u op zoek naar een huurwoning? En hebt u een klacht over een verhuurder of bemiddelaar? Dan kunt u bij het meldpunt van de gemeente melding maken van ongewenst verhuurgedrag.

Voor wie

U kunt ongewenst verhuurgedrag bij dit meldpunt melden als:  

 • u een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar (die huurders in contact brengt met particuliere verhuurders);
 • u een particuliere huurwoning zoekt;
 • u als buitenlandse werknemer (uit een land binnen de Europese Unie) tijdelijk voor uw werk in Nederland woont (ook wel arbeidsmigrant genoemd).

Huurt u van een woningcorporatie? Dan kunt u een melding doen bij de corporatie die de woning verhuurt. De woningcorporatie handelt de klacht dan af.

Wat kunt als huurder melden?

 • Discriminatie. Een verhuurder wijst u af door uw ras, godsdienst, politieke voorkeur, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte. 
 • Intimidatie. Een verhuurder bedreigt u of maakt u bang.
 • De verhuurder vraagt meer dan 2 maanden kale huur als borg. 
 • De verhuurder maakt geen schriftelijke huurovereenkomst.
 • De verhuurder geeft geen duidelijke informatie over*:
  • uw rechten en plichten;
  • afspraken over een mogelijke borg;
  • de servicekosten;
  • de contactgegevens van de beheerder/verhuurder;
  • de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente (vanaf 1 januari 2024).
 • De servicekosten zijn oneerlijk en/of onredelijk. Of de verhuurder geeft hiervan geen jaarlijks overzicht.
 • De verhuurbemiddelaar vraagt dubbele bemiddelingskosten.

* Dit geldt voor overeenkomsten afgesloten na 1 juli 2023. Voor eerdere overeenkomsten gaat de regel in vanaf 1 oktober 2024.

Wat kunt u als arbeidsmigrant melden?

 • De huurovereenkomst zit vast aan de arbeidsovereenkomst.
 • De verhuurder gebruikt een taal die u als arbeidsmigrant niet (goed genoeg) begrijpt.

Melding doen

Het melden van ongewenst verhuurgedrag is gratis en kan anoniem. Bij een anonieme melding vullen huurders hun persoonsgegevens niet in. Dat kan het onderzoek wel lastig of onmogelijk maken. Als u namens een ander melding doet, geef dit dan aan. Dan voegt u ook een bewijs van machtiging toe.

Ongewenst verhuurgedrag melden >externe-link-icoon

Na uw melding

De gemeente kijkt welke acties voor uw melding nodig zijn. U kunt bijvoorbeeld worden doorverwezen naar het Steunpunt Huren Groningen of het antidiscriminatiebureau. Houden verhuurders of verhuurbemiddelaars zich niet aan de regels? Dan kan de gemeente met een waarschuwing, boete of andere maatregel komen.

De gemeente kan niet alle meldingen controleren en/of oplossen. Het kan ook tijd kosten om een dossier te maken. Hoe meer informatie u geeft, hoe sneller de gemeente uw melding kan behandelen. Meldingen van ernstige situaties hebben voorrang.

Goed om te weten

Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag is ontstaan uit een meldpunt dat in 2016 werd gestart met de Groninger Studentenbond (GSb). Bij het meldpunt kunnen huurders of woningzoekenden terecht als verhuurders of verhuurbemiddelaars de regels van de Wet Goed Verhuurderschap niet volgen. Deze wet is sinds 1 juli 2023 geldig. Er is een videoexterne-link-icoon waarin de regels worden uitgelegd. Deze video is ook beschikbaar met ondertiteling (Englishexterne-link-icoon, Españolexterne-link-icoonPolskiexterne-link-icoonRomânâexterne-link-icoon, българскиexterne-link-icoon).

Valt uw huurklacht buiten de regels van de Wet Goed Verhuurderschap? Dan stuurt de gemeente u waarschijnlijk door. We noemen dan vaak het Steunpunt Huren Groningenexterne-link-icoon. Daar kunt u ook juridische hulp krijgen.

Bent u verhuurder of verhuurbemiddelaar?

Lees dan meer informatie over de regels voor verhuur op de webpagina over de Wet Goed Verhuurderschap.

Contact

Gemeente Groningen
Telefoon: 14 050
E-mail: woontoezicht@groningen.nl