Nieuwe strategie beheer openbare ruimte

De gemeente Groningen beheert de openbare ruimte (wegen, parken, speelplekken). Wij werken aan een nieuwe aanpak voor het beheer. Dit is nodig door de klimaatverandering, de aandacht voor gezonder leven en het verbeteren van de biodiversiteit.

Onze 9 waarden

Met onze nieuwe strategie willen wij bijdragen om de openbare ruimte aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Lees over de 9 waarden waar wij ons op richten.  

We maken de openbare ruimte beter bestand tegen extreme weersomstandigheden zoals droogte of hevige regenval.

Het gaat hierbij om het vergroenen van de openbare ruimte, afkoppelen hemelwater, wateropvang, lichtreflecterend asfalt. We werken op dit moment bijvoorbeeld ook aan een nieuw bomenplan.

Lichtreflecterend asfalt is een uitvinding van de gemeente. In 2023 was de gemeente met deze uitvinding jaar finalist bij de overheidsinnovatie awards. 

We passen ons beheer zo aan dat we de biodiversiteit versterken. 

Het gaat hierbij om het anders maaien van het gras, planten van andere (inheemse) plantensoorten, groenvoorzieningen meer verbinden etcetera. Op de maaikaartexterne-link-icoon ziet u hoe vaak we waar maaien. 

Ook bestrijden we invasieve exoten. Bekijk meer informatie over het bestrijden van niet-inheemse planten

We zorgen ervoor dat inwoners zich prettig voelen in de openbare ruimte.

Het gaat om de esthetische kwaliteit,  de mate van verzorging en het behoud van erfgoedwaarden. We doen voldoende onderhoud om de voorzieningen in stand te houden. En we nemen maatregelen om zwerfafval te voorkomen. Om dit te monitoren schouwen we de openbare ruimte. Wilt u meehelpen of wilt u meer informatie? Zie Beheer openbare ruimte. Wilt u bijdragen aan de vermindering van zwerfafval? Ga naar Groningen Schoon Dankzij Mij.

We vinden het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in de openbare ruimte.

Onder deze opgave vallen maatregelen voor voldoende zicht op het verkeer en voor sociale veiligheid. Het gaat hier niet om fysieke veiligheid: dat is namelijk een minimale standaardwaarde binnen beheer. Wegen, bruggen, bomen, moeten te allen tijde veilig en functioneel zijn.

We streven naar een aantrekkelijke en goed ingerichte leefomgeving die een gezonde leefstijl stimuleert.

De openbare ruimte kan uitnodigen tot beleving, bewegen, ontmoeten, spelen, sporten en meer. Op Sport- en speelvoorzieningen in de gemeente Groningen vindt u waar bij u in de buurt een voorziening is.

We streven naar een openbare ruimte die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht inkomen, geslacht, achtergrond, vaardigheden of leeftijd.

Met de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte houden we hier rekening mee en zorgen we voor een toegankelijke openbare ruimte. Bij de uitvoering van het onderhoud betrekken we waar mogelijk medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt.

We vinden het belangrijk dat onze inwoners prettig wonen in onze gemeente, zich betrokken voelen bij elkaar en bij hun woonomgeving.

We informeren inwoners daarom goed en waar mogelijk vragen we inwoners om mee te denken of voeren we het onderhoud samen met inwoners uit. Wilt u zelf uw buurt vergroenen? Ga naar Vergroenen met je buurt

We streven naar een maximaal hergebruik van grondstoffen.

In de keuze voor materialen houden we er rekening mee, dat we de materialen bij vervanging kunnen recyclen. We kiezen waar mogelijk voor het gebruik van gerecyclede materialen in de inrichting van de openbare ruimte. En we stemmen het onderhoudsniveau van voorzieningen af op instandhouding tot einde levensduur.

We streven ernaar de CO2-uitstoot te verminderen en uiteindelijk CO2-neutraal te worden.

De komende jaren krijgen we te maken met een enorme energietransitie. Deze vindt voor een groot deel in de openbare ruimte plaats. Dat biedt kansen, bijvoorbeeld voor het combineren van werkzaamheden. Daarnaast kunnen we een bijdrage leveren door de overgang naar een emissieloos wagen-en machinepark, energiezuinige verlichting en door het planten van extra groen voor CO2-opname.

Proces nieuwe beheerstrategie

Aan veel van deze waarden werken we al. Ze zijn alleen nog nooit in samenhang vastgelegd in een beheerstrategie, Dat doen we op dit moment. Nadat de conceptstrategie is besproken in het college van Burgemeester & Wethouders wordt de conceptnota vrijgegeven voor inspraak. Alle inwoners mogen hier dan op reageren. Na de inspraakperiode wordt de feedback verwerkt en zal het college van B&W de nota vaststellen en naar de gemeenteraad sturen. Naar verwachting wordt de nota in het eerste kwartaal van 2025 in de gemeenteraad besproken.

Hoe kun je proces het volgen?

Updates over het proces zal de gemeente delen via de digitale nieuwsbrieven van de gemeente en de Groninger Gezinsbode en Noorderkrant. U vindt meer informatie over de vergaderingen en agendapunten op de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon