U bent hier

Groningen Schoon Dankzij Mij

Groningen Schoon Dankzij Mij - les op school over afval, Opruim-en schoonmaakacties zoals LenteKriebels, Milieustraten - zeecontainers in uw buurt voor grofvuil.

Ga naar Facebook voor het laatste nieuws over alle activiteiten van Groningen Schoon Dankzij Mij.

  Preventie en voorlichting

  Milieueducatie

  De MilieuStewards geven gratis introductie- en milieueducatie-lessen op basisscholen. Maar ze doen ook aan bewustwording onder scholieren van het voortgezet onderwijs, studenten en ouderen. Ze laten zien wat de gevolgen zijn van het weggooien van verpakkingen en ander afval, in het water en op het land.

  Groningen Schoon Dankzij Mij

  Voor basisscholen in gemeente en provincie. Na een milieueducatie-les wordt een week lang de hoeveelheid afval gemeten. Vervolgens krijgen de leerlingen een drinkbeker en broodtrommel, waarna nogmaals wordt gemeten. In de praktijk blijkt dat er dan ongeveer de helft minder afval in de prullenbak komt. Ook gaan de leerlingen zwerfafval opruimen in de omgeving van de school.

  Extra mogelijkheid: foto op vuilniswagen

  De deelnemende basisschool kan ook een foto laten maken. Deze wordt dan als enorme sticker geplakt op een vuilniswagen van de gemeente Groningen, en blijft zo minstens een jaar zichtbaar in het straatbeeld.

  Extra mogelijkheid: theatervoorstellingen

  De basisschool kan daarnaast een theaterprogramma op school krijgen. Daarbij is er keuze uit 3 voorstellingen van de Dames Slier.

  Extra mogelijkheid: workshop met kunstenaar

  Ook kan de basisschool de activiteiten uitbreiden met een workshop ‘tassenbol maken’. In een tassenbol stop je gebruikte plastic tassen. Heb je een plastic tas nodig, dan haal je die uit de tassenbol. Kunstenaar Maria Koijck begeleidt de workshop, die een dagdeel duurt.

  Extra mogelijkheid: optreden goochelaar

  Het is ook mogelijk dat de theatershow van Nico met z’n kliko de school aandoet.

  Vul het contactformulier in om u aan te melden of om een vraag te stellen. Vermeld ook de naam van de school en het aantal leerlingen dat u wilt laten meedoen.

  4GreenFoundation

  De 4GreenFoundation is een initiatief van Niels Tammeling en Tjerk Zweers. Hun zeilboot New Nexus wordt geheel aangedreven door zon, wind en water. Ze varen er in 3 jaar de wereld mee rond. Hiermee vragen ze aandacht voor duurzaamheid en de problematiek rondom de plastic soep. Dit doen ze door wereldwijd voorlichting op scholen te geven en door beach-clean-up-acties met lokale kinderen uit te voeren.

  Sinds 2017 ondersteunt Groningen Schoon Dankzij Mij de 4GreenFoundation. Groninger (basis)scholen kunnen meedoen aan het project, via milieueducatie, video's van de 4GreenFoundation, zwerfafvalopruimacties en mondiale correspondentie. Voor iedere groep zijn er lessen. De MilieuStewards van Groningen Schoon Dankzij Mij verzorgen de milieueducatielessen in Nederland. Bekijk het filmpje over de 4GreenFoundation.

  Vul het contactformulier in om u aan te melden of om een vraag te stellen. Vermeld ook de naam van de school en het aantal leerlingen dat u wilt laten meedoen.

  Opruim- en schoonmaakacties

  LenteKriebels

  LenteKriebels is de jaarlijkse grote opruimactie in de gemeente Groningen. Deze actie voor schonere woon- en leefomgevingen is al jaren een groot succes. In 2019 deden er ruim 6.000 mensen aan mee, verdeeld over 160 actiegroepen.

  Vorm een groep met buren, leerlingen, studenten, medesporters, familie, vrienden, collega’s. Bedenk een leuke naam voor de groep en geef de actiedag(en) en tijd(en) in de actieperiode aan. Vanaf 27 januari 2020 vind je hier het aanmeld- en subsidieformulier. De aanmelding sluit op 1 maart 2020. De LenteKriebels zijn van 28 maart t/m 25 april 2020.

  Nieuwsbrief LenteKriebels

  Milieustraten

  De gemeente Groningen heeft 4 afvalbrengstations. Maar niet iedereen heeft een auto/trekhaak/aanhangwagen om er spullen naartoe te brengen, of voldoende geld om iets te huren of te laten ophalen.

  Wijkbewoners kunnen een tijdelijke Milieustraat aanvragen voor maximaal 1500 huishoudens. Vier zeecontainers staan dan een deel van de dag in de eigen woonomgeving. Men kan daar zelf grofvuil, oud ijzer, hout, tuin-, snoei- en bladafval of afgedankte elektronische of elektrische apparaten inleveren.

  Bewoners zorgen daarbij voor een hapje en drankje, veelal in overleg met een wijkorganisatie, bepalen een goed doel voor bruikbare of te repareren artikelen, verspreiden flyers en helpen anderen bij het vervoer op de actiedag.

  Om veiligheids- en overlastredenen worden geplande Milieustraten vooraf niet openbaar aangekondigd. Wel krijgen buurtbewoners ruim van tevoren een flyer in de brievenbus.

  Belangstelling? Vul het contactformulier in. Milieustraten staan onder begeleiding van de MilieuStewards.

  Stille krachten in de wijk

  Groningers vinden een schone woon- en leefomgeving belangrijk. De eigen stoep vegen en sneeuwvrij maken (en soms die van een ander) is de gewoonste zaak van de wereld. Sommigen ruimen zwerfafval op (ook van anderen), soms in de eigen buurt, soms in andere delen van de stad. Deze (al meer dan 150) mensen zijn betrokken, voelen zich verantwoordelijk. Van de MilieuStewards krijgen zij een grijper, afvalzakken, bezem, veger, handschoenen, sneeuwschuiver en/of afvalcaddy.

  Wilt u ook zo’n ‘stille kracht in de wijk’ zijn? Vul het contactformulier in.

  Zwerfafvalteam

  Steeds vaker zetten bewoners zich samen in voor een schone woon- en leefomgeving. De MilieuStewards bezorgen grijpers, afvalringen, afvalzakken, handschoenen, schepnetten en/of afvalzakken voor eenmalige acties.

  Veel van zulke initiatieven zijn tot een zwerfafvalteam uitgegroeid. Bewoners, scholieren, verenigingsleden, medewerkers van bedrijven ruimen gedurende een kalender- of schooljaar minstens een keer per maand het zwerfafval op: in de eigen straat, buurt, school- of werkomgeving, op een plein of langs een snoeproute.

  Afhankelijk van de grootte en samenstelling van het team en de omvang van de actie kan de gemeente Groningen ook een materiële of financiële bijdrage verstrekken.

  Belangstelling? Vul het contactformulier in.

  Adoptie

  Adoptie van een prullenbak

  Er zijn in de stad Groningen ca. 2100 openbare prullenbakken. Dat lijkt genoeg. Toch kan er op sommige plaatsen behoefte ontstaan aan extra prullenbakken – bijvoorbeeld op een looproute van scholieren, bij speelvoorzieningen in de wijk of bij een school of verenigingsgebouw.

  Wilt u in uw omgeving zo’n extra prullenbak adopteren? Of weten of zoiets mogelijk is? Vul het contactformulier in. Gezamenlijk beoordelen we uw verzoek, en maken we afspraken over het schoonhouden en tijdig legen van de adoptieprullenbak.

  Adoptie van een omgeving

  Een school, vereniging of instantie kan zelf een omgeving zwerfafvalvrij houden voor langere tijd (minimaal een jaar). En de MilieuStewards kunnen gratis milieueducatie geven. Materialen zoals grijpers, afvalringen, afvalcaddy’s, afvalzakken en/of schepnetten worden beschikbaar gesteld. Al naar gelang de omvang van de omgevingsadoptie wordt een vereniging/school op passende wijze beloond. Een van de mogelijkheden is de theatershow van Nico met z’n kliko.

  Wilt u weten of dit mogelijk is in uw omgeving? Vul het contactformulier in.

  Voor wat, hoort wat

  In Groningen zijn veel mensen doordrongen van het belang van een schone omgeving. Graag steken zij de handen uit hun mouwen en ruimen lukraak weggegooide rotzooi van een ander op. De een als stille kracht in de wijk, de ander bijvoorbeeld als scholier of lid van een vereniging. De een tijdens LenteKriebels of een Milieustraat, de ander meerdere keren per week met de afvalgrijper in de hand. In totaal zijn dat ongeveer 15.000 betrokken mensen. Die vrijwillige inzet waarderen wij graag. Op onze Facebookpagina laten wij daar regelmatig voorbeelden van zien. Iets voor u?

  Meer informatie