U bent hier

Onderhoud webformulieren

Van zaterdag 08:00 uur (20 okt.) tot zondag 15:00 uur (21 okt.) zijn de meeste webformulieren niet beschikbaar.

Groningen Schoon Dankzij Mij

Minder Afval Dankzij Mij - les op school over afval, Opruim-en schoonmaakacties zoals LenteKriebels, Milieustraten - zeecontainers in uw buurt voor grofvuil, WinterKriebels - bestrijden van winterse overlast.

Ga naar Facebook voor het laatste nieuws over alle activiteiten van Groningen Schoon Dankzij Mij.

  Preventie en voorlichting

  Milieueducatie

  De MilieuStewards geven gratis introductie- en milieueducatie-lessen op basisscholen. Maar ze doen ook aan bewustwording onder scholieren van het voortgezet onderwijs, studenten en ouderen. Ze laten zien wat de gevolgen zijn van het weggooien van verpakkingen en ander afval, in het water en op het land.

  Minder Afval Dankzij Mij

  Voor basisscholen in stad en provincie. Na een milieueducatie-les wordt een week lang de hoeveelheid afval gemeten. Vervolgens krijgen de leerlingen een drinkbeker en broodtrommel, waarna nogmaals wordt gemeten. In de praktijk blijkt dat er dan ongeveer de helft minder afval in de prullenbak komt. Ook gaan de leerlingen zwerfafval opruimen in de omgeving van de school.

  Extra mogelijkheid: foto op vuilniswagen

  De deelnemende basisschool kan ook een foto laten maken. Deze wordt dan als enorme sticker geplakt op een vuilniswagen van de gemeente Groningen, en blijft zo minstens een jaar zichtbaar in het straatbeeld.

  Extra mogelijkheid: theatervoorstellingen

  De basisschool kan daarnaast een theaterprogramma op school krijgen. Daarbij is er keuze uit drie voorstellingen van de Dames Slier.

  Extra mogelijkheid: workshop met kunstenaar

  Ook kan de basisschool de activiteiten uitbreiden met een workshop ‘tassenbol maken’. In een tassenbol stop je gebruikte plastic tassen. Heb je een plastic tas nodig, dan haal je die uit de tassenbol. Kunstenaar Maria Koijck begeleidt de workshop, die een dagdeel duurt.

  Vul het contactformulier in om u aan te melden of om een vraag te stellen. Vermeld ook de naam van de school en het aantal leerlingen dat u wilt laten meedoen.

  Opruim- en schoonmaakacties

  LenteKriebels

  LenteKriebels is de jaarlijkse grote schoonmaakactie in Groningen. De actie is al jaren een groot succes. In 2018 namen er ongeveer 5.000 mensen aan deel, verdeeld over 150 actieteams.

  Vorm een groep met buren, leerlingen, studenten, medesporters, vrienden, collega’s; bedenk een leuke naam voor de groep en geef de voorkeursdag en tijd in de actieperiode aan. Vanaf 4 februari 2019 vind je hier het aanmeld- en subsidieformulier. De aanmelding sluit op 3 maart 2019. De LenteKriebels zijn van 30 maart t/m 20 april 2019.

  Nieuwsbrief LenteKriebels

  Milieustraten

  Groningen heeft twee Afvalbrengstations. Maar niet iedereen heeft een auto/trekhaak/aanhangwagen om er spullen naartoe te brengen, of voldoende geld om iets te huren of te laten ophalen.

  Wijkbewoners kunnen een tijdelijke Milieustraat aanvragen voor maximaal 1500 huishoudens. Vier zeecontainers staan dan een deel van de dag in de eigen woonomgeving. Men kan daar zelf grofvuil, oud ijzer, hout, tuin-, snoei- en bladafval of afgedankte elektronische of elektrische apparaten inleveren.

  Bewoners zorgen daarbij voor een hapje en drankje, veelal in overleg met een wijkorganisatie, bepalen een goed doel voor bruikbare of te repareren artikelen, verspreiden flyers en helpen anderen bij het vervoer op de actiedag.

  Om veiligheids- en overlastredenen worden geplande Milieustraten vooraf niet openbaar aangekondigd. Wel krijgen buurtbewoners ruim van tevoren een flyer in de brievenbus.

  Belangstelling? Vul het contactformulier in. Milieustraten staan onder begeleiding van de MilieuStewards.

  WinterKriebels

  Cruciale voorzieningen voor jongeren en ouderen (zoals kinderdagverblijven, scholen, naschoolse opvang, opvanghuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen) krijgen een gratis WinterKriebelspakket. Daarin zitten een zoutstrooibak met hangslot, eenmalig 100 liter strooizout en twee sneeuwschuivers. Zo kunnen velen meehelpen aan een goed begaanbare openbare ruimte, als de winterse omstandigheden daar om vragen.

  Belangstelling? Vul het contactformulier in. WinterKriebelspakketten worden in november en december bezorgd door de MilieuStewards.

  Zwerfafvalteam

  Steeds vaker zetten bewoners zich samen in voor een schone woon- en leefomgeving. De MilieuStewards bezorgen grijpers, afvalringen, afvalzakken, handschoenen, schepnetten en/of afvalzakken voor eenmalige acties.

  Veel van zulke initiatieven zijn tot een zwerfafvalteam uitgegroeid. Bewoners, scholieren, verenigingsleden, medewerkers van bedrijven ruimen gedurende een kalender- of schooljaar minstens een keer per maand het zwerfafval op: in de eigen straat, buurt, school- of werkomgeving, op een plein of langs een snoeproute.

  Afhankelijk van de grootte en samenstelling van het team en de omvang van de actie kan de gemeente Groningen ook een materiële of financiële bijdrage verstrekken.

  Belangstelling? Vul het contactformulier in.

  Stille krachten in de wijk

  Groningers vinden een schone woon- en leefomgeving belangrijk. De eigen stoep vegen en sneeuwvrij maken (en soms die van een ander) is de gewoonste zaak van de wereld. Sommigen ruimen zwerfafval op (ook van anderen), soms in de eigen buurt, soms in andere delen van de stad. Deze mensen zijn betrokken, voelen zich verantwoordelijk. Van de MilieuStewards krijgen zij een grijper, afvalzakken, bezem, veger, handschoenen, sneeuwschuiver en/of afvalcaddy.

  Wilt u ook zo’n ‘stille kracht in de wijk’ zijn? Vul het contactformulier in.

  Adoptie

  Adoptie van een prullenbak

  Er zijn in Groningen ca. 2100 openbare prullenbakken. Dat lijkt genoeg. Toch kan er op sommige plaatsen behoefte ontstaan aan extra prullenbakken – bijvoorbeeld op een looproute van scholieren, bij speelvoorzieningen in de wijk of bij een school of verenigingsgebouw.

  Wilt u in uw omgeving zo’n extra prullenbak adopteren? Of weten of zoiets mogelijk is? Vul het contactformulier in. Gezamenlijk beoordelen we uw verzoek, en maken we afspraken over het schoonhouden en tijdig legen van de adoptieprullenbak.

  Adoptie van een omgeving

  In 2017 is een pilot voor omgevingsadoptie gestart. De (sport)vereniging of school geeft zelf een omgeving aan en adopteert die een heel jaar. De MilieuStewards geven leden of scholieren eerst een milieueducatieles. Materialen zoals grijpers, afvalringen, afvalcaddy’s, afvalzakken en/of schepnetten worden beschikbaar gesteld. Al naar gelang de omvang van de omgevingsadoptie wordt een vereniging/school op passende wijze beloond.

  Extra mogelijkheid: optreden goochelaar

  Het adoptiejaar kan worden afgesloten met een optreden van Nico met z’n kliko.

  Wilt u weten of dit mogelijk is in uw omgeving? Vul het contactformulier in.

  Voor wat, hoort wat

  In Groningen zijn veel mensen doordrongen van het belang van een schone omgeving. Graag steken zij de handen uit hun mouwen en ruimen lukraak weggegooide rotzooi van een ander op. De een als stille kracht in de wijk, de ander bijvoorbeeld als scholier of lid van een vereniging. De een tijdens LenteKriebels of een Milieustraat, de ander meerdere keren per week met de afvalgrijper in de hand. In totaal zijn dat ongeveer 15.000 betrokken mensen. Die vrijwillige inzet waarderen wij graag. Op onze Facebookpagina laten wij daar regelmatig voorbeelden van zien. Iets voor u?

  Meer informatie