U bent hier

Groningen Schoon Dankzij Mij

Groningen Schoon Dankzij Mij faciliteert het hele jaar acties en activiteiten van bewoners, scholen, verenigingen en organisaties, voor het belang van schone woon- en leefomgevingen. Ook initieert Groningen Schoon Dankzij Mij opruimacties waar iedereen aan kan deelnemen.

Voorbeelden: les op school over afval, opruim-en schoonmaakacties zoals LenteKriebels of tijdelijke milieustraten (dat zijn zeecontainers in uw buurt voor uw grofvuil).

Ga naar Facebook voor het laatste nieuws over alle activiteiten van Groningen Schoon Dankzij Mij.

Preventie en voorlichting

Milieueducatie

De MilieuStewards geven gratis milieueducatie-lessen op basisscholen in gemeente en provincie. Maar ze doen ook aan bewustwording onder scholieren van het voortgezet onderwijs, studenten en ouderen. Ze laten zien wat de gevolgen zijn van het klakkeloos weggooien van verpakkingen en ander afval op straat, in de bosjes en in het water.

Extra mogelijkheid: afvalmetingen in iedere klas

Met gratis lunchbox/lunchbeker van Groningen Schoon Dankzij Mij. Deze extra mogelijkheid vervalt als de voorraad op is.

Extra mogelijkheid: foto op vuilniswagen

De deelnemende basisschool kan ook een foto laten maken. Deze wordt dan als enorme sticker geplakt op een vuilniswagen van de gemeente Groningen, en blijft zo minstens een jaar zichtbaar in het straatbeeld.

Extra mogelijkheid: theatervoorstellingen

De basisschool kan daarnaast een theaterprogramma op school krijgen. Daarbij is er keuze uit 3 voorstellingen van de Dames Slier.

Extra mogelijkheid: optreden goochelaar

Het is ook mogelijk dat de theatershow van Nico met z’n kliko de school aandoet.

Vul het contactformulier Milieueducatie in om u aan te melden of om een vraag te stellen. Vermeld ook de naam van de school en het aantal leerlingen dat u wilt laten meedoen.

4GreenFoundation

De Groningers Niels Tammeling en Bibi Brongers maken op hun 100% duurzame New Nexus een unieke wereldreis. Deze reis is (tijdelijk) onderbroken vanwege de wereldwijde gevolgen van de corona-pandemie. Beide schippers zijn noodgedwongen weer terug in Groningen. Het zeiljacht is in Nieuw Zeeland achtergebleven.

Bekijk het filmpje over de 4GreenFoundation.

Opruim- en schoonmaakacties

LenteKriebels en NazomerKriebels

LenteKriebels is de jaarlijkse grote opruimactie in de gemeente Groningen. Deze actie voor schonere woon- en leefomgevingen is al jaren een groot succes. Maar de nu geldende coronamaatregelen dwingen ons tot aanpassingen.

LenteKriebels in 2021 alleen voor kinderen

Van 12 t/m 30 april 2021 deden alleen basisscholen en buiten- en naschoolse opvang / SKSG mee.

NazomerKriebels in 2021 voor iedereen

Van 30 augustus t/m 18 september nemen groepen deel met buren, studenten, sporters, familie, vrienden, collega’s en scholen van voortgezet onderwijs. De slotdag is de World Clean Up Day. U kunt nu geen nieuwe groep meer aanmelden.

Hebt u een vraag of opmerking? Gebruik het contactformulier Lentekriebels/Nazomerkriebels.

Milieustraten

De gemeente Groningen heeft 4 afvalbrengstations. Maar niet iedereen heeft een auto/trekhaak/aanhangwagen om er spullen naartoe te brengen, of voldoende geld om iets te huren of te laten ophalen.

Wijkbewoners kunnen een tijdelijke Milieustraat aanvragen voor maximaal 1500 huishoudens. Vier zeecontainers staan dan een deel van de dag in de eigen woonomgeving. Men kan daar zelf grofvuil, oud ijzer, hout, tuin-, snoei- en bladafval of afgedankte elektronische of elektrische apparaten inleveren.

Bewoners zorgen daarbij voor een hapje en drankje, veelal in overleg met een wijkorganisatie, bepalen een goed doel voor bruikbare of te repareren artikelen, verspreiden flyers en helpen anderen bij het vervoer op de actiedag.

Om veiligheids- en overlastredenen worden geplande Milieustraten vooraf niet openbaar aangekondigd. Wel krijgen buurtbewoners ruim van tevoren een flyer in de brievenbus.

Let op: alle beschikbare datums voor 2021 zijn bezet. Nieuwe aanvragen voor 2022 worden wel in behandeling genomen. Een tijdelijke Milieustraat kan eens per 2 jaar in dezelfde buurt worden georganiseerd.

Belangstelling? Vul het contactformulier Milieustraten in. Milieustraten staan onder begeleiding van de MilieuStewards.

Stille krachten in de wijk

Nergens in ons land leveren zoveel bewoners een bijdrage aan het belang van schone woon- en leefomgevingen. Maar liefst 2500 Stille Krachten ruimen inmiddels het lukraak door anderen weggegooide afval op. Voor hen is het de gewoonste zaak van de wereld. De een doet het af en toe in de eigen straat, de ander maakt hele wandelingen door de buurt en/of andere delen van de stad.

Sluit je aan bij deze unieke schone beweging om Groningen zwerfafvalvrij te maken en te houden. De MilieuStewards komen de gratis afvalgrijper, afvalring en/of afvalzakken brengen. Vul het contactformulier Stille krachten in de wijk in.

Zwerfafvalteam

Steeds vaker zetten bewoners zich samen in voor het belang van schone woon- en leefomgevingen. De MilieuStewards bezorgen afvalgrijpers, afvalringen, afvalzakken, schepnetten en/of afvalzakken voor eenmalige acties.

Veel van deze initiatieven zijn tot een regulier zwerfafvalteam uitgegroeid. Bewoners, scholieren, verenigingsleden, medewerkers van bedrijven ruimen gedurende een kalender- of schooljaar minstens een keer per maand het zwerfafval op: in de eigen straat, buurt, school- of werkomgeving, op een plein of langs een snoeproute.

Afhankelijk van de grootte en samenstelling van het team en de omvang van de actie kan de gemeente Groningen ook een materiële of financiële bijdrage verstrekken.

Belangstelling? Vul het contactformulier Zwerfafvalteam in.

Peuk in de pocket

logo 'Peuk in de pocket'Eind 2020 hebben MilieuStewards en Stille Krachten in bijna 4 weken maar liefst 65.791 peuken en filters opgeruimd. Op tien soorten locaties hebben we een indruk gekregen van de hoeveelheid. Maar Groningen Schoon Dankzij Mij is niet van 'dweilen met de kraan open'. Daarom gaan we - zodra de coronamaatregelen dit mogelijk maken - met scholen kijken hoe we rokers duidelijk kunnen maken wat de gevolgen zijn van het klakkeloos weggooien van giftige peuken en filters. Doet jouw school mee of heb je een idee? Vul dan het contactformulier Peuk in de pocket in.

Intussen gaan de MilieuStewards en de Stille Krachten door met opruimen. Daar ontkomen we niet aan. IJs, corona en weder dienende gaan ze iedere maandag van 13:00 tot 15:00 uur de straat op. Weet jij een goede locatie? Vul dan het contactformulier Peuk in de pocket in.

Doe ook mee! Ruim één keer of vaker peuken en filters op, op de plaats waar jij het nodig acht. Doe ze, met een papiertje met de opruimlocatie, in glazen potjes met deksel. Vul het contactformulier Peuk in de pocket in als de MilieuStewards ze moeten ophalen.

Adoptie

Adoptie van een prullenbak

Er zijn in de stad Groningen ca. 2100 openbare prullenbakken. Dat lijkt genoeg. Toch kan er op sommige plaatsen behoefte ontstaan aan extra prullenbakken – bijvoorbeeld op een looproute van scholieren, bij speelvoorzieningen in de wijk of bij een school of verenigingsgebouw.

Wilt u in uw omgeving zo’n extra prullenbak adopteren? Of weten of zoiets mogelijk is? Vul het contactformulier Adoptie van een prullenbak in. Gezamenlijk beoordelen we uw verzoek, en maken we afspraken over het schoonhouden en tijdig legen van de adoptieprullenbak.

Adoptie van een omgeving

Een school, vereniging of instantie kan zelf een omgeving zwerfafvalvrij houden voor langere tijd (minimaal een jaar). En de MilieuStewards kunnen gratis milieueducatie geven. Materialen zoals grijpers, afvalringen, afvalcaddy’s, afvalzakken en/of schepnetten worden beschikbaar gesteld. Al naar gelang de omvang van de omgevingsadoptie wordt een vereniging/school op passende wijze beloond. Een van de mogelijkheden is de theatershow van Nico met z’n kliko.

Wilt u weten of dit mogelijk is in uw omgeving? Vul het contactformulier Adoptie van een omgeving in.

Meer informatie

  • Facebook 'Groningen Schoon Dankzij Mij'