U bent hier

Groningen Schoon Dankzij Mij

Minder Afval Dankzij Mij - les op school over afval, LenteKriebels - jaarlijkse opruimactie van zwerfafval, Milieustraten - zeecontainers in uw buurt voor grofvuil e.d., WinterKriebels - bestrijden van winterse overlast.

Ga naar Facebook voor het laatste nieuws over alle activiteiten van Groningen Schoon Dankzij Mij.

  Preventie en voorlichting

  Milieueducatie

  De MilieuStewards geven gratis introductie- en milieueducatie-lessen op basisscholen. Maar ze doen ook aan bewustwording onder scholieren van het voortgezet onderwijs, studenten en ouderen. Ze laten zien wat de gevolgen zijn van het weggooien van verpakkingen en ander afval, in het water en op het land.

  Minder Afval Dankzij Mij

  Voor basisscholen in stad en provincie. Na een milieueducatie-les wordt een week lang de hoeveelheid afval gemeten. Vervolgens krijgen de leerlingen een drinkbeker en broodtrommel, waarna nogmaals wordt gemeten. In de praktijk blijkt dat er dan ongeveer de helft minder afval in de prullenbak komt. Ook gaan de leerlingen zwerfafval opruimen in de omgeving van de school.

  Extra mogelijkheid: foto op vuilniswagen

  De deelnemende basisschool kan ook een foto laten maken. Deze wordt dan als enorme sticker geplakt op een vuilniswagen van de gemeente Groningen, en blijft zo minstens een jaar zichtbaar in het straatbeeld.

  Extra mogelijkheid: theatervoorstellingen

  De basisschool kan daarnaast een theaterprogramma op school krijgen. Daarbij is er keuze uit drie voorstellingen van de Dames Slier.

  Extra mogelijkheid: workshop met kunstenaar

  Ook kan de basisschool de activiteiten uitbreiden met een workshop ‘tassenbol maken’. In een tassenbol stop je gebruikte plastic tassen. Heb je een plastic tas nodig, dan haal je die uit de tassenbol. Kunstenaar Maria Koijck begeleidt de workshop, die een dagdeel duurt.

  Stuur een e-mail om u aan te melden of om een vraag te stellen. Vermeld bij uw aanmelding de naam van de school, adres, telefoonnummer en het aantal leerlingen dat u wilt laten meedoen.

  Deze actie loopt nog tot 2022.

  Opruim- en schoonmaakacties

  LenteKriebels

  LenteKriebels is de jaarlijkse grote schoonmaakactie in Groningen. De actie is al jaren een groot succes. In 2017 namen er ongeveer 4.500 mensen aan deel, verdeeld over 120 actieteams.

  Vorm een groep met buren, leerlingen, studenten, medesporters, vrienden, collega’s; bedenk een leuke naam voor de groep en geef de voorkeurdag en tijd in de actieperiode aan. Vanaf 5 februari 2018 vind je hier het aanmeld- en subsidieformulier. De aanmelding sluit op 4 maart 2018. De LenteKriebels zijn van 3 t/m 21 april 2018.

  Nieuwsbrief LenteKriebels

  Milieustraten

  Groningen heeft twee Afvalbrengstations. Maar niet iedereen heeft een auto/trekhaak/aanhangwagen om er spullen naartoe te brengen, of voldoende geld om iets te huren of te laten ophalen.

  Wijkbewoners kunnen een tijdelijke Milieustraat aanvragen voor maximaal 1500 huishoudens. Vier zeecontainers staan dan een deel van de dag in de eigen woonomgeving. Men kan daar zelf grofvuil, oud ijzer, hout of afgedankte elektronische of elektrische apparaten inleveren.

  Bewoners zorgen daarbij voor een hapje en drankje, veelal in overleg met een wijkorganisatie, bepalen een goed doel voor bruikbare of te repareren artikelen, verspreiden flyers en helpen anderen bij het vervoer op de actiedag.

  Om veiligheids- en overlastredenen worden geplande Milieustraten vooraf niet openbaar aangekondigd. Wel krijgen buurtbewoners ruim van tevoren een flyer in de brievenbus.

  Stuur een e-mail met uw verzoek. Milieustraten staan onder begeleiding van de MilieuStewards.

  WinterKriebels

  Cruciale voorzieningen voor jongeren en ouderen (zoals kinderdagverblijven, scholen, naschoolse opvang, opvanghuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen) krijgen een gratis WinterKriebelspakket. Daarin zitten een zoutstrooibak met hangslot, eenmalig 100 liter strooizout en twee sneeuwschuivers. Zo kunnen velen meehelpen aan een goed begaanbare openbare ruimte, als de winterse omstandigheden daar om vragen.

  Belangstelling? Stuur een e-mail. WinterKriebelspakketten worden in november en december bezorgd door de MilieuStewards.

  Stille krachten in de wijk

  Groningers vinden een schone woon- en leefomgeving belangrijk. De eigen stoep vegen en sneeuwvrij maken (en soms die van een ander) is de gewoonste zaak van de wereld. Sommigen ruimen zwerfafval op (ook van anderen), soms in de eigen buurt, soms in andere delen van de stad. Deze mensen zijn betrokken, voelen zich verantwoordelijk. Van de MilieuStewards krijgen zij een grijper, afvalzakken, bezem, veger, handschoenen, sneeuwschuiver en/of afvalcaddy.

  Wilt u ook zo’n ‘stille kracht in de wijk’ zijn? Stuur een e-mail.

  Meer informatie

  Facebook 'Groningen Schoon Dankzij Mij'