U bent hier

Groningen Schoon Dankzij Mij

Groningen Schoon Dankzij Mij organiseert met bewoners, leerlingen, scholieren, sporters, kunstenaars het hele jaar door activiteiten. Daarmee nemen ze deel aan een schone woon-, leef-, school-en werkomgeving.

Bijvoorbeeld les op school over afval, opruim-en schoonmaakacties zoals LenteKriebels of tijdelijke milieustraten. Dat zijn zeecontainers in uw buurt voor uw grofvuil.

Ga naar Facebook voor het laatste nieuws over alle activiteiten van Groningen Schoon Dankzij Mij.

  Preventie en voorlichting

  Milieueducatie

  De MilieuStewards geven gratis introductie- en milieueducatie-lessen op basisscholen in gemeente en provincie. Maar ze doen ook aan bewustwording onder scholieren van het voortgezet onderwijs, studenten en ouderen. Ze laten zien wat de gevolgen zijn van het weggooien van verpakkingen en ander afval, in het water en op het land.

  Extra mogelijkheid: afvalmetingen in iedere klas

  Een week turven welk soort afval en hoeveelheid in de prullenbak komt. De deelnemende leerlingen krijgen dan een lunchbox/lunchbeker van Groningen Schoon Dankzij Mij. Daarna weer een week turven. Goed gebruik leidt tot aanzienlijk minder afval.

  Extra mogelijkheid: foto op vuilniswagen

  De deelnemende basisschool kan ook een foto laten maken. Deze wordt dan als enorme sticker geplakt op een vuilniswagen van de gemeente Groningen, en blijft zo minstens een jaar zichtbaar in het straatbeeld.

  Extra mogelijkheid: theatervoorstellingen

  De basisschool kan daarnaast een theaterprogramma op school krijgen. Daarbij is er keuze uit 3 voorstellingen van de Dames Slier.

  Extra mogelijkheid: workshop met kunstenaar

  Ook kan de basisschool de activiteiten uitbreiden met een workshop ‘tassenbol maken’. In een tassenbol stop je gebruikte plastic tassen. Heb je een plastic tas nodig, dan haal je die uit de tassenbol. Kunstenaar Maria Koijck begeleidt de workshop, die een dagdeel duurt.

  Extra mogelijkheid: optreden goochelaar

  Het is ook mogelijk dat de theatershow van Nico met z’n kliko de school aandoet.

  Vul het contactformulier in om u aan te melden of om een vraag te stellen. Vermeld ook de naam van de school en het aantal leerlingen dat u wilt laten meedoen.

  4GreenFoundation

  Het initiatief voor de unieke wereldreis is van Niels Tammeling en Tjerk Zweers. Hun 100% duurzame New Nexus wordt geheel aangedreven door zon, wind en water. In september 2017 zijn ze vertrokken vanuit de Reitdiephaven in Groningen. Na ruim twee jaar is Tjerk in Nieuw Zeeland van boord gestapt. Zijn plaats is ingenomen door Bibi Brongers. Niels en Bibi varen nog tot medio 2021 via onder meer Indonesie, Thailand, India en het Midden Oosten naar de Middellandse Zee.

  Onderweg vragen zij aandacht voor duurzaamheid en de problematiek rondom de plastic soep. Dit doen ze door onderweg op scholen voorlichting te geven en beach-clean-up-acties met kinderen uit te voeren. Groningen Schoon Dankzij Mij steunt de 4 Green Foundation en de nieuwe Petty Foundation. Basisscholen in Groningen kunnen meedoen aan het project via milieueducatie, video’s, zwerfafvalopruimacties en mondiale correspondentie. De MilieuStewards verzorgen de lessen en acties in Nederland.

  Bekijk het filmpje over de 4GreenFoundation.

  Vul het contactformulier in om u aan te melden of om een vraag te stellen. Vermeld ook de naam van de school en het aantal leerlingen dat u wilt laten meedoen.

  Opruim- en schoonmaakacties

  LenteKriebels

  LenteKriebels is de jaarlijkse grote opruimactie in de gemeente Groningen. Deze actie voor schonere woon- en leefomgevingen is al jaren een groot succes. In 2019 deden er ruim 6.000 mensen aan mee, verdeeld over 160 actiegroepen.

  LenteKriebels uitgesteld

  Alle aangemelde LenteKriebelsacties van 28 maart t/m 25 april gaan niet door. De contactpersonen hebben inmiddels een mail ontvangen met nadere informatie.

  In plaats van LenteKriebels komen er dit jaar NazomerKriebels: van zaterdag 29 augustus t/m zaterdag 19 september 2020.

  Nieuwsbrief LenteKriebels

  Milieustraten

  De gemeente Groningen heeft 4 afvalbrengstations. Maar niet iedereen heeft een auto/trekhaak/aanhangwagen om er spullen naartoe te brengen, of voldoende geld om iets te huren of te laten ophalen.

  Wijkbewoners kunnen een tijdelijke Milieustraat aanvragen voor maximaal 1500 huishoudens. Vier zeecontainers staan dan een deel van de dag in de eigen woonomgeving. Men kan daar zelf grofvuil, oud ijzer, hout, tuin-, snoei- en bladafval of afgedankte elektronische of elektrische apparaten inleveren.

  Bewoners zorgen daarbij voor een hapje en drankje, veelal in overleg met een wijkorganisatie, bepalen een goed doel voor bruikbare of te repareren artikelen, verspreiden flyers en helpen anderen bij het vervoer op de actiedag.

  Om veiligheids- en overlastredenen worden geplande Milieustraten vooraf niet openbaar aangekondigd. Wel krijgen buurtbewoners ruim van tevoren een flyer in de brievenbus.

  Belangstelling? Vul het contactformulier in. Milieustraten staan onder begeleiding van de MilieuStewards.

  Stille krachten in de wijk

  Nergens in ons land leveren zoveel bewoners een bijdrage aan het belang van schone woon- en leefomgevingen. Maar liefst 600 Stille Krachten ruimen inmiddels het lukraak door anderen weggegooide afval op. Voor hen is het de gewoonste zaak van de wereld. De een doet het af en toe in de eigen straat, de ander maakt hele wandelingen door de buurt en/of andere delen van de stad.

  Sluit je aan bij deze unieke schone beweging. De MilieuStewards komen de gratis afvalgrijper, afvalring en/of afvalzakken brengen. Vul het contactformulier in.

  Zwerfafvalteam

  Steeds vaker zetten bewoners zich samen in voor een schone woon- en leefomgeving. De MilieuStewards bezorgen grijpers, afvalringen, afvalzakken, handschoenen, schepnetten en/of afvalzakken voor eenmalige acties.

  Veel van zulke initiatieven zijn tot een zwerfafvalteam uitgegroeid. Bewoners, scholieren, verenigingsleden, medewerkers van bedrijven ruimen gedurende een kalender- of schooljaar minstens een keer per maand het zwerfafval op: in de eigen straat, buurt, school- of werkomgeving, op een plein of langs een snoeproute.

  Afhankelijk van de grootte en samenstelling van het team en de omvang van de actie kan de gemeente Groningen ook een materiële of financiële bijdrage verstrekken.

  Belangstelling? Vul het contactformulier in.

  Adoptie

  Adoptie van een prullenbak

  Er zijn in de stad Groningen ca. 2100 openbare prullenbakken. Dat lijkt genoeg. Toch kan er op sommige plaatsen behoefte ontstaan aan extra prullenbakken – bijvoorbeeld op een looproute van scholieren, bij speelvoorzieningen in de wijk of bij een school of verenigingsgebouw.

  Wilt u in uw omgeving zo’n extra prullenbak adopteren? Of weten of zoiets mogelijk is? Vul het contactformulier in. Gezamenlijk beoordelen we uw verzoek, en maken we afspraken over het schoonhouden en tijdig legen van de adoptieprullenbak.

  Adoptie van een omgeving

  Een school, vereniging of instantie kan zelf een omgeving zwerfafvalvrij houden voor langere tijd (minimaal een jaar). En de MilieuStewards kunnen gratis milieueducatie geven. Materialen zoals grijpers, afvalringen, afvalcaddy’s, afvalzakken en/of schepnetten worden beschikbaar gesteld. Al naar gelang de omvang van de omgevingsadoptie wordt een vereniging/school op passende wijze beloond. Een van de mogelijkheden is de theatershow van Nico met z’n kliko.

  Wilt u weten of dit mogelijk is in uw omgeving? Vul het contactformulier in.

  Voor wat, hoort wat

  In Groningen zijn veel mensen doordrongen van het belang van een schone omgeving. Graag steken zij de handen uit hun mouwen en ruimen lukraak weggegooide rotzooi van een ander op. De een als stille kracht in de wijk, de ander bijvoorbeeld als scholier of lid van een vereniging. De een tijdens LenteKriebels of een Milieustraat, de ander meerdere keren per week met de afvalgrijper in de hand. In totaal zijn dat ongeveer 15.000 betrokken mensen. Die vrijwillige inzet waarderen wij graag. Op onze Facebookpagina laten wij daar regelmatig voorbeelden van zien. Iets voor u?

  Meer informatie