Groningen Schoon Dankzij Mij

Groningen Schoon Dankzij Mij faciliteert het hele jaar acties en activiteiten van bewoners, scholen, verenigingen en organisaties, voor het belang van schone woon- en leefomgevingen. Ook initieert Groningen Schoon Dankzij Mij opruimacties waar iedereen aan kan deelnemen.

Facebook

Ga naar Facebookexterne-link-icoon voor het laatste nieuws over alle activiteiten van Groningen Schoon Dankzij Mij.

Milieueducatie

De MilieuStewards geven gratis milieueducatie-lessen op basisscholen in gemeente en provincie. Ze doen ook aan bewustwording onder scholieren van het voortgezet onderwijs, studenten en ouderen. Ze laten zien wat de gevolgen zijn van het weggooien van verpakkingen en ander afval op straat, in de bosjes en in het water.

Extra mogelijkheid: afvalmetingen in iedere klas

Daarbij krijgen de leerlingen een gratis lunchbox en lunchbeker van Groningen Schoon Dankzij Mij. Deze extra mogelijkheid vervalt als de voorraad op is.

Extra mogelijkheid: theatervoorstellingen

De basisschool kan daarnaast een theatervoorstelling op school krijgen. Daarbij is er keuze uit 3 voorstellingen van de Dames Slierexterne-link-icoon.

Contact

Vul het contactformulier Milieueducatieexterne-link-icoon in om u aan te melden of om een vraag te stellen. Vermeld ook de naam van de school en het aantal leerlingen dat u wilt laten meedoen.

LenteKriebels

LenteKriebels is de jaarlijkse grote opruimactie in de gemeente Groningen. Deze actie voor schonere woon- en leefomgevingen is al jaren een groot succes.

In 2024 zijn de LenteKriebels van 6 t/m 27 april. U kunt nu geen nieuwe groep meer aanmelden.

Hebt u een vraag of opmerking? Gebruik het contactformulier Lentekriebelsexterne-link-icoon.

Milieustraten

De gemeente Groningen heeft twee afvalbrengstations. Niet iedereen heeft een auto/trekhaak/aanhangwagen om er spullen naartoe te brengen, of voldoende geld om iets te huren of te laten ophalen.

Wijkbewoners kunnen een tijdelijke Milieustraat aanvragen voor maximaal 1500 huishoudens. Vier zeecontainers staan dan een deel van de dag in de eigen woonomgeving. Men kan daar zelf grofvuil, oud ijzer, hout, tuin-, snoei- en bladafval of afgedankte elektronische of elektrische apparaten inleveren.

Bewoners zorgen daarbij voor een hapje en drankje, veelal in overleg met een wijkorganisatie. Zij bepalen een goed doel voor bruikbare of te repareren artikelen, verspreiden flyers en helpen anderen bij het vervoer op de actiedag.

Om veiligheids- en overlastredenen worden geplande Milieustraten vooraf niet openbaar aangekondigd. Wel krijgen buurtbewoners ruim van tevoren een flyer in de brievenbus.

Belangstelling? Vul het contactformulier Milieustratenexterne-link-icoon in. Milieustraten staan onder begeleiding van de MilieuStewards.

Stille krachten in de wijk

Nergens in ons land leveren zoveel bewoners een bijdrage aan een schone woon- en leefomgeving. Maar liefst 3500 Stille Krachten ruimen het door anderen weggegooide afval op. Sommige mensen ruimen alleen de eigen straat op. Anderen maken hele wandelingen door de buurt of door andere delen van de stad.

Sluit je aan bij deze unieke schone beweging om Groningen zwerfafvalvrij te maken. De MilieuStewards komen de gratis afvalgrijper, afvalring en afvalzakken brengen. Vul het contactformulier Stille krachten in de wijkexterne-link-icoon in.

Zwerfafvalteam

Steeds vaker zetten bewoners zich samen in voor een schone woon- en leefomgeving. De MilieuStewards bezorgen afvalgrijpers, afvalringen, afvalzakken, schepnetten en afvalzakken voor eenmalige acties.

Veel van deze initiatieven zijn tot een regulier zwerfafvalteam uitgegroeid. Bewoners, scholieren, verenigingsleden, medewerkers van bedrijven ruimen gedurende een kalender- of schooljaar minstens één keer per maand het zwerfafval op; in de eigen straat, buurt, school- of werkomgeving, op een plein of langs een snoeproute.

Afhankelijk van de grootte en samenstelling van het team en de omvang van de actie kan de gemeente Groningen ook een materiële bijdrage verstrekken.

Belangstelling? Vul het contactformulier Zwerfafvalteamexterne-link-icoon in.

Peuk in de pocket

Op tien verschillende locaties hebben we gekeken naar de hoeveelheid peuken die er lagen. In één jaar tijd hebben we 375.000 peuken opgeruimd van de straat. Het is duidelijk dat peuken een groot probleem zijn in de gemeente Groningen. Daarom gaan we door met voorlichting geven om rokers duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van het weggooien van giftige peuken en filters.

Adoptie van een omgeving

Een school, vereniging of instantie kan zelf een omgeving zwerfafvalvrij houden voor langere tijd (minimaal een jaar). De MilieuStewards kunnen gratis milieueducatie geven. Materialen zoals grijpers, afvalringen, afvalcaddy’s, afvalzakken en/of schepnetten worden beschikbaar gesteld. Al naar gelang de omvang van de omgevingsadoptie wordt een vereniging/school op passende wijze beloond. Een van de mogelijkheden is de theatershow van Nico met z’n klikoexterne-link-icoon.

Wilt u weten of dit mogelijk is in uw omgeving? Vul het contactformulier Adoptie van een omgevingexterne-link-icoon in.

Meer informatie

Facebookexterne-link-icoon 'Groningen Schoon Dankzij Mij'