Beheer openbare ruimte

De gemeente beheert en onderhoudt onder meer het openbaar groen, wegen, straatmeubilair, speeltoestellen en verlichting. Om de kwaliteit van dat onderhoud te toetsen, wordt er geschouwd. De bestaande kwaliteit wordt dan vergeleken met de kwaliteit die er volgens afspraak zou moeten zijn.

Schouw

Bij zo’n schouw worden voorbeeldfoto’s gebruikt. Bijvoorbeeld van grasvelden

Sinds 2001 gebeurt het beheer en onderhoud volgens het Beheerplan Openbare Ruimte Groningen (BORG). Met deze methode bepaalt de gemeente de inzet die daarvoor nodig is.

Aanpak per gebiedsdeel

Op 19 juli 2017 heeft de gemeenteraad de motie ‘Gerichte aanpak voor schone wijken’ aangenomen. Dit betekent dat de gemeente streeft naar een 'BORG-ambitie' van 90%: niet alleen voor de gemeente als geheel, maar ook voor elk gebiedsdeel afzonderlijk:

  • De gemeente schouwt zelf tweewekelijks het onderhoud.
  • Daarnaast beoordeelt een speciaal Burgerschouwpanel 2 keer per jaar de kwaliteit van het onderhoud. Dat gebeurt via een vragenlijst, aan de hand van foto’s.
  • Ook laat de gemeente een schouw uitvoeren door een onafhankelijk extern bedrijf.

De gemeente gebruikt de resultaten van deze onderzoeken om te bepalen welke inzet nodig is op welke specifieke plaats:

Meedoen?

Wilt u ook meedoen aan het Burgerschouwpanel en uw mening geven over de openbare ruimte? Dan kunt u zich aanmeldenexterne-link-icoon.

Video's

Video Ecologisch beheer:

Video Onderhoud vijvers:

Video Te lang gestalde fietsen in de openbare ruimte: