Sport- en speelvoorzieningen in de gemeente Groningen

In de gemeente Groningen zijn al veel sport-, beweeg- en spelplekken. Maar we staan open voor nieuwe wensen, suggesties of verbeteringen.

Overzicht sport- en speelplekken

In de afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in plaatsing van nieuwe sport-, beweeg- en speelplekken.

Kijk welke speelplekken bij u in de straat en/of buurtexterne-link-icoon staan.

Vind bestaande sport- en beweegplekken in de openbare ruimteexterne-link-icoon.

Hoe denkt de gemeente Groningen over sporten, bewegen en spelen?

Het is onze ambitie is om wijken, buurten en dorpen zo in te richten dat iedere inwoner lage drempels ervaart om te sporten, spelen, bewegen en elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte. De openbare ruimte is misschien wel de belangrijkste sportvoorziening van de gemeente aan het worden.

Steeds meer mensen sporten of bewegen ongeorganiseerd of zelf georganiseerd op openbare beweegplekken of elders in de openbare ruimte. Het geeft de vrijheid en flexibiliteit waar veel mensen naar zoeken, het is laagdrempelig en het is voor iedereen toegankelijk.

Lees de Sport- en beweegvisieexterne-link-icoon (pdf 7,4 MB).

Buitenspelen is belangrijk

Spelen is leuk, spelen is leerzaam. Buitenspelen is een essentieel onderdeel van een gezonde ontwikkeling van kinderen. Als kinderen de ruimte krijgen om vrij te spelen, te ontdekken, te experimenteren en eigen keuzes te maken, dan krijgen zij de kans zich te ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel en sensomotorisch gebied.

Buitenspelen op jonge leeftijd is het voorportaal van een leven lang sporten en bewegen. Maar ook voor kinderen die al een sport gekozen hebben, zorgt buitenspelen voor een meer diverse sportieve ontwikkeling.

Lees het Meerjarenprogrammaexterne-link-icoon.

Samenspelen / inclusief spelen

We streven naar een inclusieve speelcultuur, waarbij het vanzelfsprekend is dat alle kinderen mee kunnen doen en in hun omgeving kunnen spelen, op een veilige en plezierige manier. Daarom hebben we ons als gemeente Groningen aangesloten bij het Samenspeelnetwerkexterne-link-icoon.

Hoofdpunten beleid

 • De gemeente vindt sporten en bewegen belangrijk. We zorgen voor genoeg goede plekken waar je soms wel naar toe moet lopen of fietsen.
 • De gemeente wil de komende jaren de speelplekken meer centraliseren. Zo kunnen kinderen van verschillende leeftijden samen spelen en blijft spelen uitdagend.
 • We willen de komende jaren kleine speelplekken (waar weinig wordt gespeeld) opheffen. Doorgaans wisselen we kleine speelplekken in om grotere, centralere speelplekken te maken.
 • Iedereen doet mee! De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen mee spelen, ook als ze een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben.

  Aanvraag nieuwe sport- of speelplek

  Tijden, wensen en behoeftes veranderen. Als u een wens hebt tot verbetering van een bestaande plek of een nieuwe plek, dan staan wij daarvoor open.

  Formulier sport- en speelvoorzieningen > externe-link-icoon

  Veelgestelde vragen

  Allereerst brengen we in kaart welke voorzieningen er al in de buurt zijn. Ook brengen we in kaart wat er de komende tijd staat te gebeuren (werkzaamheden en toezeggingen) en wanneer er voor het laatst een wens is opgepakt. Verder kijken we naar wie het aanvraagt. En tot slot proberen we slimme keuzes en combinaties te maken omdat de gemeente ook inzet op duurzaamheid en kapitaalvernietiging wil voorkomen. Met al deze informatie maken we een afweging.

  De gemeente heeft veel verschillende taken. We verdelen onze budgetten over verschillende thema’s. We kunnen daarom niet alle wensen vervullen. Inhoudelijk pakken we geen aanvragen op die botsen met het gemeentelijke beleid. Verder kijken we wie eigenaar is van de beoogde plek en/of er bijvoorbeeld geen kabels en leidingen in de grond zitten en/of er bomen staan. Soms komen daar antwoorden uit waardoor er geen mogelijkheden bestaan.

  Dat heeft onder andere te maken met beschikbare ruimte en het type bewoners. Voorzieningen stemmen we zoveel mogelijk af op hun directe gebruikers. In een wijk met jonge gezinnen zijn andere voorzieningen dan in een wijk met veel seniorenhuisvesting.

  De gemeente vervangt speeltoestellen pas als ze zijn afgeschreven. Zo gaan we duurzaam om met materialen. In sommige wijken zijn veel speelvoorzieningen tegelijkertijd aangelegd. Dat betekent dat ze ook weer gelijktijdig vervangen worden. Daarom zijn ze soms minder eigentijds dan op sommige andere plekken.

  We vinden het belangrijk dat er aantoonbaar draagvlak is voor de wens. Daarnaast willen we altijd weten wat direct aanwonenden van een plek van de plannen vinden. Zij wonen immers het dichtste bij de plek.

  Wilt u hulp bij de aanvraag? Wilt u meer weten over het creëren van draagvlak? Neem dan contact op met de opbouwwerker van WIJ Groningen bij u in de buurt. Die kan met u meedenken.

  De gemeente heeft veel verschillende taken. We verdelen onze budgetten over verschillende thema’s. We kunnen daarom niet in iedere wijk een sportvoorziening aanleggen. We vragen sporters daarom zichzelf te verplaatsen. Tip: dat kan ook hardlopend. Dan hebt u meteen uw warming-up gehad.

  De sport- en speelvoorzieningen worden beheerd door Stadsbeheer. Afspraken over de mate van beheer en onderhoud zijn gemaakt in de gemeenteraad.

  Voordat we met een aanvraag aan de slag gaan, kijken we wie de eigenaar is van de grond. Dat is niet altijd de gemeente. Als de grond van de gemeente is, kijken we naar technische mogelijkheden: wat zit er in de grond, wat staat er in de directe omgeving, denk bijvoorbeeld aan bomen. Hierdoor vallen soms ook locaties af.