Melding ongewenst verhuurgedrag (studenten)

Ben je student en heb je een klacht over een verhuurder of bemiddelaar? De Groninger Studentenbond (GSB) heeft, samen met de gemeente, het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag (MOV) opgericht. Hier kun je klachten indienen die zijn ontstaan na 1 januari 2019.

Melding ongewenst verhuurgedrag

De gemeente onderzoekt de klacht en kan maatregelen nemen. Een ‘slechte verhuurder’ of ‘slechte bemiddelaar’ kan in het uiterste geval zijn of haar vergunning kwijtraken. Voorafgaand aan het intrekken van een vergunning volgt een handhavingstraject.

Voorbeelden ongewenst gedrag

  • Bedreiging of intimidatie
  • Achterstallig onderhoud of gebreken
  • (Te) hoge huurprijs
  • Borg onterecht ingehouden
  • Discriminatie

Juridische hulp

Juridisch advies kun je inwinnen via het Juridisch Loket of de Rechtswinkel Groningen. De gemeente Groningen geeft geen juridisch advies in individuele gevallen.

Ook biedt de Groninger Studentenbond (GSB) hulp:

  • via het Huurteam - voert gratis huurchecks uit en helpt studenten actief om de huur omlaag te brengen;
  • of via het Steunpunt Bemiddelingskosten Groningen - hier kun je naartoe als je denkt dat je te hoge bemiddelingskosten betaalt.

Veelgestelde vragen

Wanneer melden?

Je kunt altijd een melding doen van ongewenst verhuurgedrag. Als je twijfelt over de melding of de gedraging, kun je dit aangeven. De gemeente Groningen beoordeelt elke melding en neemt contact op met de melder over het vervolg van de melding.

Ik heb een probleem met mijn verhuurder, wat kan de gemeente Groningen voor mij doen?

De gemeente Groningen geeft géén juridisch advies. De gemeente kijkt alleen naar de handhaving van de verhuurdersvergunning wanneer er sprake is van ongewenst verhuurgedrag.

Probeer het probleem altijd zelf op te lossen. Als je juridische hulp nodig hebt, kun je contact opnemen met het Huurteam van de Groninger Studentenbond of anderen instanties. De gemeente Groningen bemiddelt niet bij problemen tussen huurder en verhuurder.

Ik ben verhuisd. Kan ik alsnog een melding doen?

Meldingen zijn altijd welkom, het liefst wanneer je nog in het betreffende pand woont. Maar soms gebeurt het dat een melder zich hier niet prettig of zelfs onveilig bij voelt. In dat geval kun je een melding maken als je verhuisd bent. Soms helpt dat voor de dossiervorming en kunnen gedragingen in de toekomst voor de huurders na jou worden voorkomen. Als je een melding doet wanneer je de woning verlaten hebt, wordt deze ook behandeld. Wel kan het zijn dat de mogelijkheden veranderen: de medewerkers van het Team Kamerverhuur bespreken dit met jou.

Ik ben huurder van een studentenpand. Hoe kan ik weten of mijn verhuurder een verhuurdersvergunning heeft?

Je kunt de verhuurder vragen naar zijn vergunningen. Voor alle zekerheid kun je contact met ons opnemen.

Er wordt een kamer aangeboden op internet. Hoe kom ik erachter of de aanbieder zijn vergunningen in orde heeft?

Je kunt de verhuurder vragen naar zijn vergunningen. Voor alle zekerheid kun je contact met ons opnemen.

Contact

Gemeente Groningen
Telefoon 14 050
E-mail kamerverhuur@groningen.nl