Ingang winkelcentrum Paddepoel

Kloppend Hart Paddepoel

De gezamenlijke wens om het winkelcentrum Paddepoel te verbeteren bestaat al lange tijd. Vastgoedontwikkelaar MWPO heeft hiervoor ideeën. De ondernemers in het winkelcentrum en de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren (CVvE) kunnen zich hierin vinden. MWPO kijkt nu samen met de gemeente naar de (financiële) haalbaarheid.

Nieuws

Wat zijn de ideeën?

Door het aanpakken van het gebied in en rondom het winkelcentrum, willen we werken aan het versterken van het Kloppend Hart Paddepoel. De vastgoedontwikkelaar MWPO werkt namens de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren (CVvE) samen met de gemeente aan de plannen hiervoor.

MWPO wil in samenwerking met de CVvE werken aan het winkelcentrum en nieuwe woningen. De gemeente aan het gebied eromheen: de openbare ruimte.

We zien verschillende kansen die kunnen bijdragen aan het Kloppend Hart Paddepoel:

  • Een uitgebreider aanbod van winkels en voorzieningen.
  • Het toevoegen van woningen.
  • Meer ruimte voor ontmoeten en verblijven.
  • Veilige en goed bereikbare verbindingen, duurzaam en toekomstbestendig opknappen.

Masterplan Kloppend Hart

Bij het maken van de visie is naast het gemeentelijk beleid, ook het Masterplan Kloppend Hart belangrijke input. Van 2017 tot 2020 is vanuit de wijkvernieuwing gewerkt aan dit Masterplan.

Dit gebeurde in het Lab Kloppend Hart Paddepoel. Het Lab is een samenwerking tussen de gemeente, bewoners, ondernemers en partijen in en rondom het winkelcentrum. Het masterplan laat zien hoe de verbinding tussen het winkelcentrum en de wijk versterkt kan worden.

Stand van zaken

Vanaf de zomer 2023 werken MWPO, Rijnboutt en de gemeente samen aan het opstellen van een stedenbouwkundige visie. In de stedenbouwkundige visie staat hoe het gebied er straks uit kan komen te zien.

De reden voor het opstellen van deze visie is om naar de (financiële) haalbaarheid te kijken. Wij hopen dat in het voorjaar van 2024 bekend is of het haalbaar is.

Planning

Juli 2023 - begin 2024Opstellen stedenbouwkundige visie en onderzoeken van (o.a. financiële) haalbaarheid.
Juli 2023 - begin 2024Verschillende werksessies met o.a. het Lab Kloppend Hart Paddepoel.
Begin 2024Gesprekken over stedenbouwkundige visie met eigenaren, gebruikers, bewoners en andere betrokkenen en belanghebbenden.
Voorjaar 2024Stedenbouwkundige visie is gereed.
Half 2024Besluitvorming over de stedenbouwkundige visie.

Als de visie haalbaar is ziet de planning er zo uit 

Half 2024Vervolgovereenkomst(en) sluiten.
Half 2024 - half 2025Uitwerken van een stedenbouwkundig plan. In dit plan staat nog duidelijker beschreven op welke manier het gebied eruit komt te zien. Alle elementen die ruimte vragen staan hierin, zoals de bebouwing, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen en het water.
Half 2024 - half 2025Uitwerken bouwplannen.
Half 2025  - 2026Verschillende procedures, voordat de bouw echt kan beginnen.
2026 - 2027Starten met de bouw.

Geweest

9 mei 2023Symbolisch startmoment intentiefase samenwerking gemeente, vastgoedontwikkelaar MWPO, Coöperatieve Vereniging van Eigenaren (CVvE) en Lab Kloppend Hart Paddepoel.
19 april 2023Intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente en de vastgoedontwikkelaar MWPO. Hierin is vastgelegd dat het doel is om het komend jaar een haalbare stedenbouwkundige visie met programma van eisen op te stellen. Als de visie haalbaar is, dan sluiten we een vervolgovereenkomst. En werken we de stedenbouwkundige visie uit naar een stedenbouwkundig plan.
April 2023Intentieovereenkomst getekend tussen CVvE en vastgoedontwikkelaar MWPO. 
Eind maart 2023De Algemene Ledenvergadering van de CVvE heeft positief gestemd over het aangaan van een overeenkomst tussen de CVvE en vastgoedontwikkelaar MWPO.

Documenten

Contact

Nieuwsbrief

Wilt u informatie ontvangen over de veranderingen in en rond winkelcentrum Paddepoel? Word dan lid van Nieuwsbrief West.

Vragen?

Hebt u vragen? Of wilt u een mail ontvangen zodra er een nieuwbericht verschijnt? Mail dan via ons contactformulierexterne-link-icoon.