U bent hier

Kapvergunning aanvragen

Wilt u een boom kappen? Als de stam op 1.30 meter boven de grond een doorsnee heeft van 20 centimeter of meer, hebt u een omgevingsvergunning nodig. Ook voor het weghalen van beplanting met een oppervlakte groter dan 100 m2 of het fors snoeien of verplanten van bomen hebt u een vergunning nodig.

Let op:

Als u een vergunning krijgt, mag u niet direct kappen. U moet 6 weken wachten. Dat is de periode waarin andere mensen bezwaar kunnen indienen.

Naar het loket

Vraagt u de omgevingsvergunning liever aan bij het loket? Kom dan naar:

Loket Bouwen en Wonen
Bezoekadres: Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen
Postadres: Postbus 7081, 9701 JB Groningen
Telefoon: 14 050 | contactformulier

Met afspraak: maandag t/m vrijdag 13:00 - 17:00 uur
Zonder afspraak: maandag t/m vrijdag 09:00 - 13:00 uur

Hoe het werkt

Na uw aanvraag

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan de vergunning verlenen, weigeren of de vergunningverlening uitstellen.

Wat u moet weten

De regels voor het kappen van bomen staan in de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (APVG 2009).

Toestemming eigenaar

Staat de boom die u wilt kappen niet op uw eigen grond? U hebt schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig.

Nieuwe boom planten

U moet u een nieuwe boom planten als er genoeg ruimte is. De gemeente neemt dit op in de vergunning.

Kosten

 
Beschrijving Prijs
Vergunning voor kappen van 1 boom € 65,25
Vergunning voor kappen van elke volgende boom € 49,30
Vergunning voor verwijderen van beplanting minder dan 1 are gratis
Vergunning voor verwijderen van beplanting meer dan 1 are per extra are € 54,90

Meer informatie

Kijk op de landelijke website Omgevingsloket Online.