U bent hier

Kapvergunning aanvragen

Wilt u een boom kappen? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig hebt. De regels daarvoor zijn verschillend in Groningen en de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer.

Let op! Ook als u een vergunning krijgt, mag u nog niet direct kappen. U moet 6 weken wachten. Dat is de periode waarin andere mensen bezwaar kunnen indienen.

Wat voor iedereen geldt

Staat de boom die u wilt kappen niet op uw eigen grond? Dan hebt u altijd schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig.

Voor het verplaatsen van bomen of het planten van nieuwe bomen hebt u meestal ook een aanlegvergunning nodig.

Let op! Wat betreft de regels en tarieven voor de hele gemeente Groningen: 2019 is een overgangsjaar. Tarieven en regels kunnen in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer afwijken van de tarieven en regels in de stad Groningen. De gemeenteraad moet hierover besluiten nemen.

Kijk ook op de landelijke website Omgevingsloket Online.
Officieel heet de vergunning om bomen te kappen: 'Omgevingsvergunning activiteit kap'.

Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen. Deze boetes ('sancties') staan in de Wet natuurbescherming. Die wet heette vroeger de Boswet.

Regels in Groningen

U hebt een vergunning nodig:

  • Als de stam van de boom die u wilt kappen een diameter van 20 cm of meer heeft. Het gaat om de dikte, gemeten op 130 cm boven de grond.
  • Bij het weghalen van bomen of beplanting met een oppervlakte van meer dan 100 m2
  • Bij het verplaatsen van bomen.
  • Bij het fors snoeien van bomen.

U moet een nieuwe boom planten als er genoeg ruimte is. De gemeente neemt deze voorwaarde op in de vergunning.

De regels voor het kappen van bomen in Groningen staan in de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (APVG 2009).
Zie ook de Beleidsregels vellen van een houtopstand

Kosten in 2019, Groningen

Vergunning voor kappen van 1 boom € 66,90
Vergunning voor elke volgende boom € 50,50
Vergunning voor verwijderen beplanting minder dan 100 vierkante meter: gratis
Vergunning voor verwijderen van beplanting meer dan 100 vierkante meter (1 are), per extra are € 56,30

Regels in de voormalige gemeente Haren

U hebt een vergunning nodig:

  • Als de stam van de boom een omtrek van 100 cm of meer heeft.
  • Als de boom op een lijst staat met monumentale of waardevolle bomen. De gemeente houdt die lijst met monumentale en waardevolle bomen (pdf 77 kB) bij.
  • Als de boom onderdeel is van een beschermd dorpsgezicht.

Voor bomen in achtertuinen geldt: in 'achtererven' kleiner dan 1.000 m2 hebt u geen vergunning nodig om een boom te kappen.

Kosten in 2019, voormalige gemeente Haren

Vergunning voor kappen van 1 boom € 56,08

Regels in de voormalige gemeente Ten Boer

U hebt alleen een vergunning nodig als de boom een monumentale waarde heeft of die waarde in de toekomst kan krijgen. De gemeente houdt een lijst met waardevolle bomen (pdf 88 kB) bij.

Naar het loket

Vraagt u de omgevingsvergunning liever aan bij het loket? Kom dan naar het Loket Bouwen en Wonen van de gemeente.

Telefoon: 14 050 | contactformulier

Kijk bij Bezoekadressen en Openingstijden.

Na uw aanvraag

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan de vergunning verlenen of weigeren als daar een goede reden voor is. De beslissing over de vergunning uitstellen kan ook.

Meer informatie

Kijk op Overzicht omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.