Kapvergunning aanvragen

Wilt u een boom kappen (vellen)? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig hebt.
Ook als u een vergunning krijgt, mag u nog niet direct kappen. U moet 6 weken wachten. Dat is de periode waarin andere mensen bezwaar kunnen indienen.

Regels

 • Staat de boom die u wilt kappen niet op uw eigen grond? Dan hebt u altijd schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig.
 • Voor het verplaatsen van bomen of het planten van nieuwe bomen hebt u meestal ook een aanlegvergunning nodig.
 • Kijk ook op de landelijke website Omgevingsloket Online. Officieel heet de vergunning om bomen te kappen: 'Omgevingsvergunning activiteit kap'.
 • Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen. Deze boetes ('sancties') staan in de Wet natuurbescherming. Die wet heette vroeger de Boswet.

U hebt een vergunning nodig:

 • Als de stam van de boom die u wilt kappen een diameter van 20 cm of meer heeft. Het gaat om de dikte, gemeten op 130 cm boven de grond. Bij meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam.
 • Bij het weghalen van bomen of beplanting met een oppervlakte van meer dan 100 m2.
 • Bij het verplaatsen van bomen.
 • Bij het fors snoeien van bomen.

U moet een nieuwe boom planten als er genoeg ruimte is. De gemeente neemt deze voorwaarde op in de vergunning. Let daarbij ook op de afstand tot de perceelgrens (artikel 4:5 APVG). De afstand tot de erfgrenslijn als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld op 0,5 meter voor bomen en op nihil voor heggen en heesters.

Kosten

 • Vergunning voor kappen van 1 boom: € 79,70
 • Vergunning voor elke volgende boom: € 60,20
 • Vergunning voor verwijderen beplanting minder dan 100 vierkante meter: gratis
 • Vergunning voor verwijderen van beplanting meer dan 100 vierkante meter (1 are), per extra are: € 67,15

Aanvragen

Vergunning voor het kappen, vellen, fors snoeien of verplanten van bomen.

Aanvragen

Naar het loket

Vragen over het indienen van een omgevingsvergunning? Neem dan contact op met Loket Bouwen en Wonen.

Harm Buiterplein 1, Groningen (Europapark)

Alleen op afspraak open, op dinsdagochtend, woensdagmiddag, donderdagochtend of vrijdagochtend.

Afspraak maken > (t/m 16 december)
Afspraak maken > (vanaf 17 december)

Vermeld bij 'Notitie' het onderwerp en/of het adres.

Loket Haren of Ten Boer

In overleg kunt u ook naar Loket Haren of Loket Ten Boer. Bel 14 050.

Stel een vraag

Gebruik het contactformulier of bel 14 050.

Bouwdossier inzien

Lees hoe u een bouwdossier of bestemmingsplan kunt inzien.

Meer informatie

Bouwen en wonen

Na uw aanvraag

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan de vergunning verlenen of weigeren als daar een goede reden voor is. De beslissing over de vergunning uitstellen kan ook.

Meer informatie