Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering hebben we steeds meer te maken met extreem weer. In een stad kan het dan al snel erg heet worden of er kan wateroverlast ontstaan. De gemeente wil met een aantal Europese projecten werken aan een klimaat adaptieve stad.

NL-NASCCELERATE

Dit project helpt Nederlandse gemeenten en waterschappen om kennis en ervaring uit te wisselen voor het ontwikkelen van klimaat adaptieve maatregelen.

Partners binnen dit project zijn:

  • Ministeries: IenW, LNV, VWS.
  • Provincies: Noord-Brabant en Utrecht.
  • Waterschappen: Aa en Maas, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe.
  • Gemeenten: Apeldoorn, Groningen, Rotterdam Súdwest-Fryslân en Zwolle.
  • GGD Gelderland-Midden.
  • KNMI
  • Rijkswaterstaat

Praktische informatie:

Cool Square

Met het Cool Square project wil de gemeente Groningen het Damsterplein op een klimaat adaptieve manier herinrichten. Dit betekent dat bij extreme hitte het plein niet te warm moet worden en bij veel regen het plein niet moet overstromen. Juist het Damsterplein is erg moeilijk om klimaat adaptief te maken omdat dit plein op een parkeergarage is gebouwd. In dit project onderzoeken en passen we het plein aan.

Praktische informatie: