Leefkwaliteit

De gemeente Groningen zet zich met verschillende Europese projecten in voor een goede leefkwaliteit. Hierbij hoort veilig, betaalbaar en duurzaam voedsel. Wij willen de productie van voedsel in eigen omgeving stimuleren. Het vervoer van voedsel wordt zo duurzamer en er komt meer werkgelegenheid in de omgeving.

Daarnaast richten we ons op het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners en houden we ons bezig met het promoten van een gezonde en actieve levensstijl.

Ook is Groningen actief bezig met het aantrekken van internationaal talent. We spelen we zo goed mogelijk in op de behoeftes van deze doelgroep.

Reframe

Het project Reframe richt zich op het verkorten van de voedselketen, om zo de werkgelegenheid te vergroten en lokale en gezonde voeding te stimuleren. De REFRAME-partners werken aan betere voorwaarden voor kleine en middelgrote ondernemingen in de voedselindustrie. REFRAME wil zo de regionale voedselproductie uitbreiden en stimuleren. Het gaat hierbij om lokale netwerken voor voedselproductie, voedselverwerking en voedselconsumptie. Meer aandacht voor plattelandsgemeenschappen is ook van belang. Met regionale ‘levende laboratoria’ werken de REFRAME-partners aan de ontwikkeling van duurzamere voedselproductie die goed is aangepast aan lokale omstandigheden. In dit project werkt de gemeente samen met een hogeschool en bedrijven uit België, Duitsland, Denemarken en Zweden.

Praktische informatie:

 • Programma: Interreg North Sea Region
 • Looptijd: Januari 2016 tot November 2021
 • Subsidie voor gemeente Groningen: € 350.000,--
 • Meer informatie: www.northsearegion.eu

Food trails

Food trails wil bijdragen aan betaalbaar, veilig en voedzaam voedsel voor Europese burgers. Om gezonde en duurzamere voedselsystemen in stadsregio’s te maken, is het nodig om een uitgebreid stedelijk voedselbeleid te ontwikkelen. Het FOOD TRAILS-project wil meetbare vooruitgang in duurzame en gezonde voedselsystemen maken. 11 verschillende Europese steden gaan hiervoor ‘Levende laboratoria’ ontwikkelen.

Groningen is betrokken bij 2 opdrachten:

 • We gaan een ‘Living Lab’ ontwikkelen met aandacht voor kwetsbare groepen. Hiermee willen wij de kennis van burgers over gezonde en duurzame voeding vergroten. Dit is vooral bedoeld voor burgers met een gezondheidsachterstand of die in armoede leven.
 • Deze proeven helpen ons om een zo goed mogelijk Gronings voedselbeleid te ontwikkelen.

De gemeente  zal in dit project met zoveel mogelijk betrokken partijen en personen in Groningen samenwerken:

 • Gemeente Groningen
 • Milaan (Italië)
 • Bergamo (Italië)
 • Birmingham (Verenigd Koninkrijk)
 • Bordeaux (Frankrijk)
 • Funchal (Portugal)
 • Groningen
 • Grenoble (Frankrijk)
 • Kopenhagen (Denemarken)
 • Thessaloniki (Griekenland)
 • Tirana (Albanië)
 • Warschau (Polen)
 • Fondazione Milano Politecnico
 • Eurocities
 • Slow Food
 • EAT Fondation
 • Cardiff University
 • Wageningen Economic Research
 • Roskilde University
 • Cariplo Factory

Praktische informatie:

COP4HL (Communities of Practice for Healthy Lifestyle)

Europa wil de gezondheid van burgers verbeteren. Dat is één van de grootste sociale en economische uitdagingen voor Europa. COP4HL wil een actieve en gezonde levensstijl promoten. COP4HL richt zich op het verbeteren van de gezondheid van onze burgers. Sport, bewegen, zorg en welzijn staan centraal in deze samenwerking. Tijdens dit project worden in verschillende Europese lokale gemeenschappen aan de hand van een behoefteanalyse doelstellingen geformuleerd die goed aansluiten op de lokale situatie. Bovendien wordt er een overkoepelend Europees ‘COP Lab’ opgericht dat zich richt op 3 gebieden:

 1. Onderwijs en leeraanpak
 2. Bevordering van ondernemerschap
 3. Beheer en facilitering

Partners binnen dit project zijn:

 • Hanze Hogeschool Groningen
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Gemeente Groningen
 • Plaza Sportiva Euroborg Groningen
 • Een aantal organisaties, instituten en bedrijven uit Denemarken, Litouwen, Spanje, Duitsland, Portugal en Zweden

Praktische informatie:

 • Programma: Erasmus+
 • Looptijd: April 2018 tot Januari 2021
 • Meer informatie: www.cop4hl.eu

De gemeente heeft veel internationaal talent naar het hoger onderwijs in Groningen gehaald.

WIT (Welcoming International Talent)

WIT is een netwerk voor het hoger onderwijs en de kenniseconomie. De gemeente heeft met veel succes internationaal talent naar Groningen gehaald. URBACT heeft dit erkend ‘best practice’ (goed voorbeeld).

URBACT heeft Groningen daarom gevraagd het WIT-project te leiden. Dit geeft andere steden de kans om te leren van goede voorbeelden en zo het beleid aan te passen aan hun lokale behoeften. Het beleid is succesvol als allerlei partijen en bewoners bijdragen aan het ontwerp. Ook moet dit ontwerp goed aansluiten op het bredere stadsbeleid. Het resultaat van het uitwisselingsnetwerk is geen specifiek project of beleid; het gaat juist om een leertraject. Deelnemers kunnen kennis en ervaringen internationaal delen tijdens bijeenkomsten met alle partners.

In de URBACT Lokale Groep (ULG) delen deelnemers uit dezelfde regio ervaringen. Het gaat om universiteiten, woningbouwverenigingen, werkgevers en de gemeente. Alle partijen werken mee aan het ontwerp en uitvoeren van het welkomstbeleid.

Partners binnen dit project zijn:

 • Gemeente Groningen
 • Magdeburg (Duitsland)
 • Zlín (Tsjechië)
 • Biesko-Biala (Polen)
 • Parma (Italië)
 • Debrecen (Hongarije)
 • Leuven (België)

Praktische informatie:

 • Programma: URBACT
 • Looptijd: April 2018 tot Juni 2021
 • Subsidie voor gemeente Groningen: € 53.327,--
 • Meer informatie: www.urbact.eu