Groningen en internationale betrekkingen

Groningen is een stad met veel internationale contacten. Kennisinstellingen in Groningen trekken internationale docenten, studenten en onderzoekers aan. Onze bedrijven doen ook zaken in het buitenland, en nemen internationale kenniswerkers in dienst. Ook doet Groningen mee in een aantal Europese projecten.

Kennisstad

Als kennisstad heeft Groningen een groot belang bij goede contacten in het buitenland, ook om internationaal talent aan te trekken. Daarvoor is onder andere het International Welcome Centre North opgericht. Dit centrum maakt het nieuwe kenniswerkers zo gemakkelijk mogelijk om zich in Groningen te vestigen. 

Groningen in Europa en de wereld

Met onze kennisinstellingen en de aanwezige kennisintensieve en innovatieve bedrijven bouwen we aan Groningen als internationale kennisstad.

Het internationaliseringsbeleid van de gemeente Groningen is erop gericht om activiteiten te faciliteren en te versterken die tot doel hebben om enerzijds internationaal talent en kennis aan te trekken, een goed verblijf te bieden, en economisch te laten renderen. Anderzijds om internationaal samen te werken, kennis te delen en te leren, om te komen tot innovaties om de stad en haar uitdagingen verder te brengen.

Op een groot aantal thema’s komen de doelen van de Europese Unie en het gemeentebestuur overeen. Sommige overeenkomsten in de ambities en doelen zijn zo groot dat er goede en concrete mogelijkheden zijn tot innovatieve Europese projectontwikkeling, waarvoor de Europese Commissie ook middelen ter beschikking kan stellen. Innovatieve doelen kunnen op deze manier beter, sneller, of handiger worden behaald. Europese projectontwikkeling doen we daar waar mogelijk samen met onze partners, zoals de kennisinstellingen en het bedrijfsleven in bepaalde (kennisintensieve) sectoren. We profileren ons als groene en innovatieve stad en investeren in ons internationale netwerk. 

Internationale handel

We bevorderen de internationale samenwerking met het Groningse bedrijfsleven en helpen mee om internationale investeringen in Noord-Nederland uit te lokken. Waar mogelijk opent de gemeente Groningen in het buitenland de deuren voor ondernemers, zodat die zaken kunnen doen. Groningen biedt internationale bedrijven die zich hier willen vestigen, een warm welkom.

Partnersteden

Groningen heeft formele relaties met een aantal steden in Europa, Nicaragua, Rusland en China. De relaties met onze Noord-Duitse partners in Oldenburg, Bremen en Hamburg onderhouden we actief. De stedenbanden met Moermansk (Rusland) en San Carlos (Nicaragua) worden onderhouden via zelfstandige stichtingen die de gemeente subsidieert.

Ook heeft Groningen officiële banden met de Chinese steden Tianjin en Xi’an. Naast deze formele relaties staat Groningen regelmatig in contact met andere Europese steden, vaak in het kader van Europese projecten.

Meer informatie