Groningen en internationale betrekkingen

Groningen is een internationale kennisstad. Internationale betrekkingen en samenwerking zijn enorm belangrijk voor kennisontwikkeling. Kennis en talent zijn belangrijke bouwstenen van onze Groninger identiteit en economie.

Beleid

Met ons internationaliseringsbeleid helpen we onze kennisinstellingen en bedrijven om succesvol kennis en talent aan te trekken en internationaal samen te werken. Groningen doet daarom volop mee aan netwerken en projecten in Europa.

We zetten in op internationaal relatiemanagement, en op economische samenwerking waar dat handig is voor onze bedrijven en kennisinstellingen. Bij de positie van Groningen als internationale koploper en kennisstad hoort ook dat wij internationaal talent blijven aantrekken en houden.

Groningen in Europa

Op een groot aantal thema’s (zoals energietransitie, verduurzaming, klimaatadaptatie) hebben de gemeente en de Europese Unie dezelfde doelen. Dit biedt goede mogelijkheden samen met Europese partners projecten te doen, waarvoor de Europese Commissie ook middelen ter beschikking kan stellen. Zo behalen we beter, sneller, of handiger onze beleidsdoelen.

Ontwikkeling van Europese projecten doen we daar waar mogelijk samen met onze Groninger partners, zoals de kennisinstellingen en bedrijven.

Relatiemanagement en partnersteden

Ook economische samenwerking draagt bij aan het versterken van onze positie als internationale kennisstad. De bestaande samenwerking met Duitsland is een belangrijk onderdeel van ons internationale economische beleid. Speciale aandacht hebben we voor ons gezamenlijke belang voor goede grensoverschrijdende (rail)infrastructuur.

Daarnaast richten we ons op het ontwikkelen en onderhouden van relaties met andere steden in Europa en verder. We openen, waar mogelijk en waar nodig, deuren voor ondernemers en kennisinstellingen om met elkaar zaken te kunnen doen of projecten op te zetten.

Meer informatie

Information in English