Gemeentegrond tijdelijk gebruiken, vergunning of melding

Wilt u voorwerpen op de openbare weg plaatsen? Zoals een bouwkeet, bouwmaterialen, bouwschutting, steiger of container? Dan moet u dit melden of aanvragen bij de gemeente.

Let op!

 • Zijn vanwege de werkzaamheden tijdelijk verkeersmaatregelen nodig, zoals een stremming van de weg? Dan hebt u schriftelijk toestemming nodig van Bureau Verkeersmanagement. Bel 14 050.
 • Moet u in een autovrij gebied goederen of werkmateriaal afleveren? Vraag een ontheffing aan.

  Aanvragen online

  Doe de aanvraag of melding minimaal 7 werkdagen voordat het voorwerp geplaatst moet worden.

  Na uw aanvraag

  Binnen 7 werkdagen krijgt u bericht van een vergunningverlener van de gemeente. Vaak komt een vergunningverlener langs om de situatie te bekijken en om afspraken met u te maken.

  Naar het loket

  Wilt u liever iemand van de gemeente spreken aan het loket? Kom dan naar het Loket Bouwen en Wonen van de gemeente. Ga naar de pagina Bezoekadressen en Openingstijden.

  Voorwaarden

  Tarieven en regels kunnen verschillen in de voormalige gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen. De gemeenteraad gaat hierover nog besluiten nemen.

  Aanvraagtermijn

  Doe de aanvraag of melding minimaal 7 werkdagen voordat het voorwerp geplaatst moet worden.

  Alleen melden, geen vergunning

  In sommige gevallen hoeft u het gebruik van gemeentegrond alleen te melden. Melden is genoeg bij de volgende plaatsingen:

  • Afvalcontainer die kleiner is dan 10 m3
  • Bouwsteigers
  • Opslag van bouwmaterialen en gereedschap

   Uitzonderingen, waarbij u toch een vergunning nodig hebt:

  • De plaatsing duurt langer dan 1 week.
  • Het gezamenlijk oppervlak is groter dan 6 m2.
  • Terrasmeubilair, daarvoor gelden andere regels.

   Kosten

   Tarieven en regels kunnen verschillen in de voormalige gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen. De gemeenteraad moet hierover besluiten nemen.

   Kosten gemeentegrondvergunning
   Beschrijving Prijs
   Vergunningaanvraag € 58,50

   Meestal moet u ook precariobelasting betalen. Dit is een belasting voor het gebruik van de gemeentegrond.

   Let op: De berekening voor de precariobelasting is als volgt: per m2 x per dag x het tarief van €4,93 (tarieventabel 0.5 van de verordening precariobelasting 2020)

   Vragen?

   Bel 14 050 of gebruik het contactformulier.