permits iconGemeentegrond tijdelijk gebruiken, vergunning of melding

Wilt u voorwerpen op de openbare weg plaatsen? Zoals een bouwkeet, bouwmaterialen, bouwschutting, steiger of container? Dan moet u dit melden of aanvragen bij de gemeente.

Let op!

  • Zijn vanwege de werkzaamheden tijdelijk verkeersmaatregelen nodig, zoals een stremming van de weg? Dan hebt u toestemming nodig van Bureau Verkeersmanagement.

  • Moet u in een autovrij gebied goederen of werkmateriaal afleveren? Vraag een ontheffing aan.

Aanvragen online

Doe de aanvraag of melding minimaal 7 werkdagen voordat het voorwerp geplaatst moet worden.

Na uw aanvraag

Binnen 7 werkdagen krijgt u bericht van een vergunningverlener van de gemeente. Vaak komt een vergunningverlener langs om de situatie te bekijken en om afspraken met u te maken.

Voorwaarden

Aanvraagtermijn

Doe de aanvraag of melding minimaal 7 werkdagen voordat het voorwerp geplaatst moet worden.

Alleen melden, geen vergunning

In sommige gevallen hoeft u het gebruik van gemeentegrond alleen te melden. Melden is genoeg bij de volgende plaatsingen:

  • Afvalcontainer die kleiner is dan 10 m3
  • Bouwsteigers
  • Opslag van bouwmaterialen en gereedschap

Let op: uitzonderingen, waarbij u toch een vergunning nodig hebt

In sommige gevallen heeft u wel een vergunning nodig:

  • Als de plaatsing langer duurt dan 1 week.
  • Als het gezamenlijk oppervlak groter is dan 6 m2.
  • Voor terrasmeubilair: daarvoor gelden andere regels.

Kosten

Beschrijving 2023
Vergunningaanvraag € 66,40

Meestal moet u ook precariobelasting betalen. Dit is een belasting voor het gebruik van de gemeentegrond.

Contact

Bel 14 050 of gebruik het contactformulier.