Evenemententerrein Stadspark

De gemeente wil de drafbaan in het Stadspark van Groningen verder ontwikkelen als evenemententerrein. Met als doel betere evenementen en groener, voor bezoekers én de omgeving.

Unieke plek

Het Stadspark ligt op een unieke plek: midden in de stad, naast de ringweg en vlakbij het station. Deze plek biedt kansen voor de drafbaan als evenemententerrein voor grote evenementen, zoals (pop)concerten.

Voorstel: investeringen in terrein

Om grote evenementen beter mogelijk en duurzamer te maken, zijn investeringen in het terrein nodig. Bijvoorbeeld in het:

 • verbeteren van de entrees
 • aanleggen van groene stroom, snel internet en een vaste podiumplek
 • verbeteren van de watervoorziening

Voor deze investeringen heeft de gemeente een plan gemaakt: Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark (pdf 2,7 MB). Omwonenden zijn uitgenodigd om mee te denken. Alle reacties, ideeën en tips zijn verzameld in het document Input omwonenden evenemententerrein Stadspark (pdf 4,1 MB).

Wat er gebeurt met plan en reacties

Op 26 april 2021 heeft het college het plan Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark (pdf 2,7 MB) vastgesteld. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde dit besluit tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2021.

Niet méér evenementen

Het plan van de gemeente betekent niet dat er méér evenementen dan nu georganiseerd kunnen worden en ook niet dat er méér geluid geproduceerd mag worden dan nu is toegestaan. De regels uit het evenementenbeleid en het bestemmingsplan blijven gelijk.

Regels evenementen 

Evenementen kunnen alleen volgens strikte regels worden georganiseerd. In de Nota Vergunningen Evenementen 2021 staan deze regels. Ze gaan over zaken als veiligheid, geluid, ecologie, toegankelijkheid en communicatie. Voor en tijdens een evenement controleert de gemeente of een organisator zich aan de regels houdt. De gemeente overlegt met de organisator en met de hulpdiensten. Soms is het nodig te handhaven.

Geluid bij evenementen

Geluid bij evenementen is een gevoelig onderwerp. Wat de ene bewoner lawaai of geluidsoverlast vindt, ervaart een andere bewoner als prettige (achtergrond)muziek. De lage tonen (bastonen) worden meestal als meest hinderlijk ervaren. Dit komt omdat midden en hoge tonen in de buitenlucht sneller zachter worden dan de lage tonen. Ook het weer speelt een belangrijke rol in hoe geluid wordt ervaren: door een hardere meewind hoor je muziek beter en over een grotere afstand.

Er is verschil tussen evenementen waarbij wel en niet geluid wordt geproduceerd:

 • evenementen waarbij geluid de hoofdactiviteit is van het evenement, zoals concerten en festivals met muziekoptredens (‘geluid producerende’ evenementen)
 • evenementen waarbij geluid niet de hoofdactiviteit is (‘geluidarme’ evenementen)

De gemeente Groningen heeft geluidsnormen voor geluid producerende evenementen.

Spelregels evenementen drafbaan

In het bestemmingsplan staan de spelregels voor evenementen op de drafbaan. 

Geluidsnormen

De geluidsnormen voor de drafbaan zijn:

 • 70 dB(A) en 85 dB(C) op de meest belaste gevel van alle omliggende woningen;
 • 100 dB(A) en 115 dB(C) op 15 meter vóór het podium.

De afkorting dB betekent decibel. Met dB(A) wordt de frequenties van alle toonhoogtes aangegeven. Met dB(C) worden met name de lage tonen aangegeven.

Aantal evenementen met geluid en bezoekers

Dit zijn voor de drafbaan de regels voor het aantal evenementen, het aantal evenementen met geluid en het aantal bezoekers:

 • Er mag op maximaal 112 dagen per jaar een evenement georganiseerd worden.
 • Van deze 112 dagen mag op maximaal 12 dagen een geluid producerend evenement plaatsvinden.
 • Op deze 12 dagen mag het maximum aantal bezoekers 30.000 bezoekers zijn. Op maximaal 5 van de 12 dagen mag het maximum aantal bezoekers 75.000 zijn.
 • Evenementen met geluid mogen op maximaal 2 opeenvolgende dagen plaatsvinden. Als er inderdaad 2 dagen na elkaar een evenement met geluid is, mag daarna minimaal 1 week geen evenement met geluid plaatsvinden.

Dancefeesten

 • Maximaal 6 van de 12 evenementen met geluid, mogen dancefeesten zijn.
 • Tussen ieder dancefeest moet minimaal 2 weken tijd zitten (1 uitzondering: tussen Koningsdag en Bevrijdingsdag).
 • Dancefeesten mogen maximaal 8 uur duren (1 uitzondering: op Koningsdag maximaal 11 uur).

Eindtijden muziek en evenement

Dit zijn voor de drafbaan de vaste eindtijden voor muziek en voor het evenement:

 • Dag: zondag t/m donderdag. Eindtijd muziek: 23:00 uur. Eindtijd evenement: 00:00 uur.
 • Dag: vrijdag en zaterdag. Eindtijd muziek: 00:00 uur. Eindtijd evenement: 01:00 uur.

Bij de viering van Oud en Nieuw, Groningens Ontzet, Koningsnacht en Bevrijdingsdag mag de eindtijd van een evenement 02:00 uur zijn. 
De burgemeester kan in uitzonderlijke gevallen besluiten af te wijken van de vaste eindtijden. 

Spelregels evenementen Stadspark

Anders dan de drafbaan, is er voor het Stadspark geen bestemmingsplan dat nadrukkelijk evenementen toestaat. Dit leidt tot onduidelijkheid.

Op dit moment kijkt de gemeente ook of de visie op het Stadspark uit 2006 nog aan de huidige normen voldoet (herijking). In de nieuwe visie komen ook de kaders voor evenementen. De gemeente kijkt naar wat er georganiseerd kan worden en hoe vaak een evenement georganiseerd kan worden. En houdt rekening met bijvoorbeeld ecologie, verkeer, bereikbaarheid en geluid.

Meer informatie

Contact

Hebt u een vraag of opmerking over evenemententerrein Stadspark? Stuur uw reactie via het contactformulier. Of bel de gemeente via 14 050.