Stadspark

Het Stadspark is het grootste park in de stad en in de gemeente Groningen.

Plannen voor het Stadspark

De gemeente wil het Stadspark opknappen en weer aantrekkelijk maken. Bijvoorbeeld door:

  • ruimte te geven aan recreatie, sport en initiatieven van bewoners;
  • het autoverkeer in het park te beperken;
  • beter beheer en onderhoud van het groen, water en straatmeubilair;
  • de drafbaan open te stellen voor alle inwoners als er geen evenementen zijn.

Lees meer over de plannen in Stadspark, park voor de stad (pdf 5,8 MB). Zie ook de collegebrief (pdf 171 kB). Tot en met 28 maart 2021 kon u reageren op deze plannen.

Wat er gebeurt met reacties

De gemeente kijkt of de plannen voor het Stadspark aangepast moeten worden. Alle reacties worden verzameld in één document, een inspraakrapport. Hierin staat per reactie hoe de gemeente die reactie beoordeelt en of de plannen voor het Stadspark hierdoor wijzigen.

Daarna stellen het college en de gemeenteraad van Groningen de plannen voor het Stadspark en het inspraakrapport definitief vast. Dit gebeurt naar verwachting tussen april en juni 2021.

Een idee inleveren voor het Stadspark

Nu al zijn er veel bewoners met goede ideeën en initiatieven voor het Stadspark. Hebt u ook een goed idee voor het Stadspark? Geef uw idee door.

De gemeente beoordeelt of een idee past binnen het Stadspark en bespreekt de ideeën met de Stadsparkcommissie (die nog ingesteld moet worden).

Video

Meer informatie

  • Op de website Stadspark Groningen leest u wat er allemaal te doen is in het Stadspark.
  • Als er nieuws is over het Stadspark, plaatst de gemeente een bericht in nieuwsbrief Zuid.
  • Op de evenementenkalender staan activiteiten in de gemeente Groningen waarvoor een evenementenvergunning is aangevraagd.

Drafbaan

Lees meer over het plan van de gemeente Groningen om de drafbaan in het Stadspark verder te ontwikkelen als evenemententerrein. 

Contact

  • Is er in het Stadspark iets kapot? Ligt er zwerfvuil? Hebt u een opmerking over het onderhoud van het groen of de speelplek? Doe dan een melding openbare ruimte
  • Hebt u geluidsoverlast of hinder tijdens een evenement? Bel dan tijdens het evenement de evenementen-klachtentelefoon: 050 367 11 33.