Stadspark

Het Stadspark is het grootste park in de stad en in de gemeente Groningen.

Plannen voor het Stadspark

De gemeente wil het Stadspark opknappen en weer aantrekkelijk maken. Bijvoorbeeld door:

 • Ruimte te geven aan recreatie, sport en initiatieven van bewoners.
 • Het autoverkeer in het park te beperken.
 • Beter beheer en onderhoud van het groen, water en straatmeubilair.
 • De drafbaan open te stellen voor alle inwoners als er geen evenementen zijn.

Op deze plannen kon u tot en met 28 maart 2021 reageren.

Reacties op de plannen

De gemeente heeft 277 reacties ontvangen op de plannen voor het Stadspark. Dit zijn de belangrijkste punten uit de reacties:

 • Stadspark als plek om tot rust te komen.
 • Park belangrijk als plek om van de natuur te genieten – offer geen natuur op.
 • Plannen afstemmen met bewoners.
 • Behoefte aan horeca die past bij het park.
 • Wees terughoudend met evenementen in het Stadspark.

Wat er gebeurt met reacties

Op 26 april 2021 heeft het college het document Stadspark, park voor de stad (pdf 5,7 MB) en het inspraakverslag (pdf 13 MB) definitief vastgesteld en beide documenten aangeboden aan de gemeenteraad. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde dit besluit tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2021.

Een idee inleveren voor het Stadspark

Nu al zijn er veel bewoners met goede ideeën en initiatieven voor het Stadspark. Hebt u ook een goed idee voor het Stadspark? Geef uw idee door.

De gemeente beoordeelt of een idee past binnen het Stadspark en bespreekt de ideeën met de Stadsparkcommissie (die nog ingesteld moet worden).

Meer informatie

 • Op de website Stadspark Groningen leest u wat er allemaal te doen is in het Stadspark.
 • Als er nieuws is over het Stadspark, plaatst de gemeente een bericht in nieuwsbrief Zuid.
 • Op de evenementenkalender staan activiteiten in de gemeente Groningen waarvoor een evenementenvergunning is aangevraagd.

Drafbaan

Lees meer over het plan van de gemeente Groningen om de drafbaan in het Stadspark verder te ontwikkelen als evenemententerrein.

Contact

 • Is er in het Stadspark iets kapot? Ligt er zwerfvuil? Hebt u een opmerking over het onderhoud van het groen of de speelplek? Doe dan een melding openbare ruimte
 • Hebt u geluidsoverlast of hinder tijdens een evenement? Doe een melding.