Duurzaam voedselsysteem

Gezond, duurzaam en meer plantaardig voedsel voor iedereen. We hebben een plan opgesteld om daar stap voor stap samen naartoe te werken. Het belangrijkste doel: in 2050 een gezond en duurzaam voedselsysteem.

Routekaart naar gezond, duurzaam en plantaardig voedsel

Gezond en duurzaam eten is goed voor de aarde en goed voor mensen en dieren. De manier waarop we ons voedsel nu produceren, is slecht voor het klimaat en de biodiversiteit. Tegelijk is klimaatverandering een bedreiging voor de land- en akkerbouw: door extreem weer mislukken steeds vaker oogsten. Ook zien we steeds vaker gezondheidsproblemen die te maken hebben met ons eten. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer mensen met overgewicht. 

De gemeente wil een toegankelijk, gezond en duurzaam voedselsysteem voor iedereen. Daarvoor is het eten van meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten nodig. Minder vlees, kaas eieren en melk. Meer fruit, groente, noten, bonen en zaden. Tegelijk moet er ook gewerkt worden aan meer lokaal geproduceerd eten. 

Samenwerking

De gemeente Groningen kan en wil dit niet alleen doen. We doen dit samen met onze inwoners, kennisinstellingen, bedrijven en overheden in de regio. In de Routekaart voedsel- en eiwittransitie staat hoe en waarom we dit doen.

Planning

Het doel is een gezond en duurzaam voedselsysteem in 2050, waarin gezond, duurzaam en meer plantaardig voedsel voor iedereen in onze gemeente toegankelijk is. 

Om ervoor te zorgen dat we ons doel in 2050 halen, stellen we tussendoelen voor 2030. Ook hebben we een uitvoeringsagenda opgesteld voor 2024-2026. Hierin staan plannen en acties.  

Food trails

Volkstuinen, stadsakkers, kookworkshops, pluktuinen en streekboeren: er zijn al veel initiatieven om gezond en duurzaam voedsel toegankelijk te maken voor iedereen. De gemeente Groningen ondersteunt zulke initiatieven, onder andere met het Europese project Food Trailsexterne-link-icoon.